183 1628026366

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Học tập
Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 12 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18 : Chọn giống vật nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến dị tổng hợp rất đầy đủ, cụ thể. Tài liệu có 19 trang tóm tắt những nội dung chính về kim chỉ nan Bài 18 : Chọn giống vật nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến dị tổng hợp và 35 thắc mắc trắc nghiệm tinh lọc có đáp án. Bài học Bài 18 : Chọn giống vật nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến dị tổng hợp có những nội dung sau :
Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn chi tiết cụ thể giúp học viên thuận tiện hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng, ôn luyện trắc nghiệm từ đó thuận tiện nắm vững được nội dung Bài 18 : Chọn giống vật nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Sinh học lớp 12 .
Mời qúy bạn đọc tải xuống để xem không thiếu tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18 : Chọn giống vật nuôi và cây cối dựa trên nguồn biến dị tổng hợp :

SINH HỌC 12 BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

Phần 1: Lý thuyết Sinh Học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Dòng thuần chủng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phân tích di truyền cũng như trong chọn tạo giống mới. Gen ở trạng thái đồng hợp tử dù lặn hay trội đều biểu hiện thành kiểu hình. Do đó có thể tìm hiểu được hoạt động của gen đặc biệt là gen cho sản phẩm quí hiếm mong muốn.
I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp 
Các bước tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:
– Tạo ra các dòng thuần khác nhau.
– Lai giống và tạo ra những tổ hợp gen mong muốn.
– Tiến hành cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra giống thuần chủng.

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 2)

II. Tạo giống lai có ưu thế lai cao 
1. Khái niệm về ưu thế lai
– Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.
– Ưu thế lai đạt cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ suy ra đây là lí do không dùng con lai F1 làm giống, chỉ dùng vào mục đích kinh tế.
2. Cơ sở di truyền của ưu thế lai
– Giả thuyết siêu trội: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.
– Con lai F1 không dùng làm giống vì ở các thế hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm dẫn -> ưu thế lai giảm.
3. Phương pháp tạo ưu thế lai 

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 3)

Tạo dòng thuần chủng khác nhau .

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 4)

Lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai có năng suất cao.
4. Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
– Vật nuôi: Lợn lai kinh tế, bò lai….
– Cây trồng: Ngô lai Baiosit, các giống lúa….

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 6)

Phần 2: Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Câu 1: Lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo ra?

A. Đột biến .
B. Ưu thế lai
C. Biến dị tổng hợp .
D. Dòng thuần chủng .

Đáp án:

Lai giống là giải pháp đa phần để tạo ra biến dị tổng hợp .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 2: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm

A. Tăng tỉ lệ thể dị hợp
B. Giảm tỉ lệ thể đồng hợp
C. Tăng biến dị tổng hợp .
D. Tạo dòng thuần chủng .

Đáp án:

Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để làm tăng sự Open của những thành viên có kiểu gen đồng hợp → tạo dòng thuần chủng hình thành dòng thuần chủng
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm

A. Tạo lợi thế lai .
B. Tạo dòng thuần chủng .
C. Tạo đột biến gen .
D. Tạo biến dị tổng hợp .

Đáp án:

Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để làm tăng sự Open của những thành viên có kiểu gen đồng hợp → tạo dòng thuần chủng hình thành dòng thuần chủng
Đáp án cần chọn là : B

Câu 4: Khi tự thụ phấn các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng XH theo công thức tổng quát nào sau đây?

A. 2 n
B. 4 n
C. ( ½ ) n
D. 23 n

Đáp án:

Khi tự thụ phấn những thành viên mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng tạo thành là 2 n
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Khi tự thụ phấn các cá thể mang 3 cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng XH theo công thức?

A. 23
B. 43
C. ( ½ ) 3
D. 23.3

Đáp án:

Khi tự thụ phấn những thành viên mang 3 cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng tạo thành là 23
Đáp án cần chọn là : A

Câu 6: Hiện tượng con lai có năng suất và phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

A. Thoái hóa giống
B. Ưu thế lai
C. Siêu trội
D. Bất thụ

Đáp án:

Hiện tượng con lai có hiệu suất và phẩm chất, sức chống chịu, năng lực sinh trưởng và tăng trưởng tiêu biểu vượt trội cha mẹ gọi là lợi thế lai .
C sai. « Siêu trội » là danh từ dùng để gọi 1 giả thuyết, cho rằng khi ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình tiêu biểu vượt trội nhiều mặt so với những dạng cha mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử .
Giả thuyết « siêu trội » này là 1 trong những giả thuyết mà những nhà khoa học yêu cầu ra để lý giải cho hiện tượng kỳ lạ lợi thế lai .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ưu thế lai chỉ Open ở phép lai giữa những dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau .
B. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai .
C. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng
D. Ưu thế lai hoàn toàn có thể được duy trì và củng cố bằng chiêu thức tự thụ phấn hoặc giao phối gần .

Đáp án:

Phát biểu đúng là C. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?

A. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai nhờ vào vào số lượng alen trội xuất hiện trong kiểu gen .
B. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không nhờ vào vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau .
C. Ưu thế lai biểu lộ ở đời F1, sau đó tăng dần qua những thế hệ .
D. Ưu thế lai bộc lộ cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua những thế hệ .

Đáp án:

Phát biểu đúng về lợi thế lai là : Ưu thế lai bộc lộ cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua những thế hệ .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai?

A. Khác chi
B. Khác loài .
C. Khác thứ .
D. Khác dòng

Đáp án:

Ưu thế lai biểu lộ rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai khác dòng
Khác chi, khác loài, khác thứ là những phân loại trên loài, giữa chúng đã có sự cách li sinh sản nhất định .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Phép lai nào cho đời con F1 có ưu thế lai cao nhất?

A. Khác chi .
B. Khác dòng
C. Khác loài .
D. Khác thứ .

Đáp án:

Ưu thế lai bộc lộ rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai khác dòng
Khác chi, khác loài, khác thứ là những phân loại trên loài, giữa chúng đã có sự cách li sinh sản nhất định
Đáp án cần chọn là : B

Câu 11: Giống vật nuôi, cây trồng là tập hợp sinh vật

A. Do con người chọn tạo ra, có phản ứng như nhau trước cùng 1 điều kiện kèm theo ngoại cảnh
B. Có những đặc thù di truyền đặc trưng, chất lượng tốt, hiệu suất cao và không thay đổi
C. Thích hợp với điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai, kĩ thuật sản xuất nhất định
D. Tất cả những ý trên .

Đáp án:

Phương án đúng là D. Tất cả những ý trên .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 12: Ý nào không phải là đặc điểm của giống vật nuôi, cây trồng?

A. Tập hợp những sinh vật trong nước .
B. Có những đặc thù di truyền đặc trưng, chất lượng tốt, hiệu suất cao và không thay đổi
C. Thích hợp với điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai, kĩ thuật sản xuất nhất định .
D. Tập hợp sinh vật do con người chọn tạo ra, có phản ứng như nhau trước cùng 1 điều kiện kèm theo ngoại cảnh

Đáp án:

Phương án đúng là A. Tập hợp những sinh vật trong nước không phải là đặc thù của giống vật nuôi, cây xanh
Đáp án cần chọn là : A

Câu 13: Người ta thường sử dụng nguồn nguyên liệu nào để chọn tạo giống

A. Nguồn tự nhiên
B. Nguồn tự tạo
C. Nguồn lai giống .
D. Cả A và B .

Đáp án:

Người ta thường sử dụng cả nguồn nguyên vật liệu tự nhiên và tự tạo
Đáp án cần chọn là : D

Câu 14: Người ta thường sử dụng nguồn nguyên liệu nào để chọn tạo giống

A. Nguồn tự nhiên và tự tạo .

B.   Chỉ dùng nguồn nhân tạo

C. Nguồn lai giống và đột biến .
D. Chỉ dùng nguồn tự nhiên .

Đáp án: 

Người ta thường sử dụng cả nguồn nguyên vật liệu tự nhiên và tự tạo
Đáp án cần chọn là : A

Câu 15: Phương pháp chủ yếu để tạo ra biến dị tổ hợp trong chọn giống vật nuôi, cây trồng là

A. Sử dụng những tác nhân hoá học .
B. Thay đổi thiên nhiên và môi trường
C. Sử dụng những tác nhân vật lí
D. Lai giống .

Đáp án:

Lai giống là giải pháp hầu hết để tạo ra biến dị tổng hợp
Đáp án cần chọn là : D

Câu 16: Cho cây có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 8

Đáp án:

Cây AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thể hệ
Cặp Aa tự thụ phấn cho ra 2 dòng thuần AA, aa
Cặp bb chỉ cho 1 dòng thuần : bb
Cặp Dd cho 2 dòng thuần : DD, dd
→ Cho tối đa 4 dòng thuần
Đáp án cần chọn là : B

Câu 17: Cho cây có kiểu gen Aabbdd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 8

Đáp án:

Cây AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thể hệ
Cặp Aa tự thụ phấn cho ra 2 dòng thuần AA, aa
Cặp bb và dd chỉ cho 1 dòng thuần : bb, dd
→ Cho tối đa 2 dòng thuần
Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau:

1. Chọn lọc những tổng hợp gen mong ước .
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau .
3. Lai những dòng thuần chủng với nhau .
4. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong ước .
Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổng hợp được triển khai theo quy trình tiến độ :
A. ( 4 ) → ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) .
B. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 ) → ( 1 ) .
C. ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 ) .
D. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) → ( 4 ) .

Đáp án:

Quy trình đúng là : ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) → ( 4 ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau:

( 1 ) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau .
( 2 ) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong ước .
( 3 ) Chọn lọc những tổng hợp gen mong ước .
( 4 ) Lai những dòng thuần chủng với nhau .
Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổng hợp được triển khai theo quá trình :
A. ( 4 ) → ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) .
B. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 ) → ( 1 ) .
C. ( 1 ) → ( 4 ) → ( 3 ) → ( 2 ) .
D. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) → ( 4 ) .

Đáp án:

Quy trình đúng là : ( 1 ) → ( 4 ) → ( 3 ) → ( 2 ) .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 20: Ưu thế lai là hiện tượng con lai:

A. Có những đặc thù tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ .
B. Được tạo ra do tinh lọc thành viên .
C. Xuất hiện nhiều biến dị tổng hợp
D. Xuất hiện những tính trạng lạ không có ở cha mẹ

Đáp án:

Ưu thế lai là hiện tượng kỳ lạ con lai : có những đặc thù tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 21: Khẳng định nào sau đây về tạo giống ưu thế lai là không đúng?

A. Các phép lai thuận nghịch những cặp cha mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen đều cho lợi thế lai F1 như nhau
B. Người ta chỉ dùng lợi thế lai F lấy thương phẩm, không sử dụng để làm giống
C. Khi lai những khung hình cha mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen thì lợi thế lai bộc lộ rõ ràng nhất ở F1 và giảm dần ở những thể hệ tiếp theo
D. Lai giữa những khung hình thuần chủng có kiểu gen khác nhau thường đem lại lợi thế lai ở con lai .

Đáp án:

Khẳng định sai là A
Các cặp cha mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen đem lai thuận nghịch hoàn toàn có thể cho F1 có lợi thế lai khác nhau .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 22: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, lợi thế lai biểu lộ ở đời F1 sau đó tăng dần qua những thế hệ .
B. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận hoàn toàn có thể không cho lợi thế lai nhưng phép lai nghịch lại hoàn toàn có thể cho lợi thế lai và ngược lại .
C. Khi lai giữa hai thành viên thuộc cùng một dòng thuần chủng luôn cho con lai có lợi thế lai .
D. Các con lai F1 có lợi thế lai luôn được giữ lại làm giống .

Đáp án:

Phát biểu đúng là B .
A sai, vì ưu thể lai biểu lộ cao nhất ở đời F1 sau đó giảm qua những thế hệ
C sai, vì lai thành viên thuần chủng có kiểu gen giống nhau thì chỉ tạo được đời con có kiểu gen giống cha mẹ .
D sai, vì người ta không dùng F1 làm giống .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 23:Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây:

A. AABBCC × aabbcc
B. AABBCc × aabbCc
C. AaBbCc × AaBbCc
D. aaBbCc × aabbCc

Đáp án:

Giao phối cận huyết được biểu lộ ở phép lai có cha mẹ có kiểu gen giống hoặc thân thiện nhau .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 24: Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây:

A. AABBCC × aabbcc
B. AABBCc × aabbCc
C. AaBbCc × aaBBcc
D. aaBbCc × aabbCc

Đáp án:

Giao phối cận huyết được biểu lộ ở phép lai có cha mẹ có kiểu gen giống hoặc thân mật nhau .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 25: Bước chuẩn bị quan trọng nhất để tạo ưu thế lai là

A. Bồi dưỡng, chăm nom giống .
B. Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối
C. Kiểm tra kiểu gen về những tính trạng chăm sóc
D. Chuẩn bị môi trường tự nhiên sống thuận tiện cho F1 .

Đáp án:

Bước chuẩn bị sẵn sàng quan trọng nhất là : tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối
Vì khi lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ có nhiều thời cơ hơn tạo ra lợi thế lai ở F1. Do đó cần kiểm tra kĩ xem giống có thuần chủng không .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 26: Để tạo ưu thế lai bắt buộc phải thực hiện thao tác nào

A. Nuôi cấy trong phòng thí nghiệm .
B. Chăm sóc cây giống .
C. Chọn cây mang tính trạng trội lai với cây tính trạng lặn .
D. Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối .

Đáp án:

Bước chuẩn bị sẵn sàng quan trọng nhất là : tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối
Vì khi lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ có nhiều thời cơ hơn tạo ra lợi thế lai ở F1. Do đó cần kiểm tra kĩ xem giống có thuần chủng không .
Đáp án cần chọn là : D