ly thuyet ban ve cac khoi da dien

Giải SGK Công Nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện (Ngắn gọn)

Học tập

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Công nghệ.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 4 Công Nghệ 8 trang 15, 16, 17, 18

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: 

Quan sát những hình 4.1 a, b, c và cho biết những khối đó được bao bởi những hình gì ?

Lời giải:

Hình 4.1a: Được bao bởi 4 mặt là hình chữ nhật và có 2 đáy là có thể là hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, …

Hình4.1b: Được bao bởi 3 mặt hình chữ nhật và 2 đáy là tam giác

Hình4.1c: Được bao bởi 4 mặt hình tam giác và đáy là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, …v..v

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: 

Hãy kể 1 số ít vật thể có dạng những khối đa diện mà em biết ?

Lời giải:

Hộp bao diêm, rubic, cái nêm, hộp sữa …

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: 

Hãy cho biết khối đa diện của hình 4.2 được bao bởi những hình gì ?

Lời giải:

Khối đa diện được bao bởi sáu hình chữ nhật

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 Công nghệ 8: 

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật ( h4. 3 ), sau đó so sánh với hình 4.2 và vấn đáp những câu hỏi sau bằng cách điền vào những ô trong bảng 4.1 : – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ? – Chúng có hình dạng như thế nào ? – Chúng bộc lộ những kích cỡ nào của hình hộp chữ nhật ?

Lời giải:

Bảng 4.1 :

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h và chiều dài a
2 Hình chiếu bằng Hình chữ nhật Bề rộng b
3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật  

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 Công nghệ 8: 

Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 được bao bởi những hình gì >

Lời giải:

Khối đa diện được bao bởi những mặt bên là hình chữ nhật và mặt dưới là hình tam giác.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 Công nghệ 8: 

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều ( h4. 5 ), sau đó so sánh với hình 4.4 và vấn đáp những câu hỏi sau bằng cách điền vào những ô trong bảng 4.2 : – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ? – Chúng có hình dạng như thế nào ? – Chúng bộc lộ những kích cỡ nào của hình lăng trụ tam giác đều ?

Lời giải:

Bảng 4.2 :

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h
2 Hình chiếu bằng Tam giác đều Chiều dài cạnh đáy và chiều cao đáy
3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật  

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 Công nghệ 8: 

Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.6 được bao bởi những hình gì ?

Lời giải:

Khối đa diện được bao bởi những mặt bên là hình tam giác cân và dưới mặt đáy là hình đa giác đều.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Công nghệ 8: 

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông ( h4. 7 ), sau đó so sánh với hình 4.6 và vấn đáp những câu hỏi sau bằng cách điền vào những ô trong bảng 4.3 : – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ? – Chúng có hình dạng như thế nào ? – Chúng biểu lộ những size nào của hình chóp đều đáy vuông ?

Lời giải:

Bảng 4.3:

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Tam giác cân Chiều cao hình chóp h
2 Hình chiếu bằng Hình vuông Chiều dài cạnh đáy
3 Chiều dài cạnh đáy Tam giác cân

Giải bài tập SGK Bài 4 Công Nghệ lớp 8

Câu 1 trang 18 Công nghệ 8: 

Nếu đặt dưới mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều ( h4. 4 ) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì ?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là tam giác đều

Câu 2 trang 18 Công nghệ 8: 

Nếu đặt dưới mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông vắn ( h4. 6 ) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì ?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là hình vuông vắn

Bài tập trang 19 Công nghệ 8: 

Cho những bản vẽ hình chiếu 1,2 và 3 của những vật thể ( h4. 8 ) : a ) Hãy xác lập hình dạng của những vật thể đó. b ) Đánh dấu ( x ) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự đối sánh tương quan giữa những bản vẽ 1,2,3 ( h4. 8 ) với những vật thể A, B, C ( h4. 9 ).

Lời giải:

Từ bản vẽ hình chiếu 1 ta vẽ được vật thể như sau

hình ảnh

Từ bản vẽ hình chiếu 2 ta vẽ được vật thể như sau :

hình ảnh

Bảng 4.4 :

hình ảnh

Lý thuyết Công Nghệ Bài 4 lớp 8

I. Khối đa diện

Khối đa diện là hình được bao bởi những đa giác phẳng.

hình ảnh

II. Hình hộp chữ nhật

1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

hình ảnh

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Chữ nhật Chiều dài a, chiều cao h
2 Bằng Vuông Chiều rộng b
3 Cạnh Chữ nhật Chiều rộng b, chiều cao h

hình ảnh

III. Hình lăng trụ đều

1. Thế nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đều được bao bởi hai dưới mặt đáy là những hình đa giác đều bằng nhau và những mặt bên là những hình chữ nhật bằng nhau.

hình ảnh

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, chiều dài cạnh đáy a
2 Bằng Tam giác đều Chiều dài cạnh đáy a
3 Cạnh Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, cạnh còn lại có độ dài bằng sqrt(b a2)

hình ảnh

IV. Hình chóp đều

1. Thế nào là hình chóp đều?

Hình chóp đều được bao bởi dưới mặt đáy là một hình đa giác đều và những mặt bên là những hình tam giác cân đối nhau có chung đỉnh.

hình ảnh

2. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h
2 Bằng Hình vuông Chiều dài cạnh đáy a
3 Cạnh Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

hình ảnh

Lưu ý : Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để màn biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp : một hình chiếu bộc lộ mặt bên và chiều cao, một hình chiếu bộc lộ hình dạng và size đáy.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.