b2 tr122 vnen5

Giải hoạt động thực hành – Bài 48 : Tỉ số phần trăm

Tin tức tổng hợp
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Viết (theo mẫu):

b48 phan b vnen5

Phương pháp giải:

Điền vào bảng cách đọc hoặc viết tỉ số phần trăm .

Lời giải chi tiết:

b11 tr122 vnen5

Câu 2

a ) Cho hình gồm 100 ô vuông dưới đây .

 b2 tr122 vnen5

Hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là …. %
– Số ô vuông màu đỏ chiếm ….. % tổng số ô vuông
– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là ……
b ) Hãy tô màu vàng vào 5 % số ô vuông ; tô màu xanh vào 20 % số ô vuông của hình bên .

b2b tr123 vnen5

Phương pháp giải:

a )
– Đếm số ô vuông màu xanh, màu đỏ, màu vàng và tổng số ô vuông có ở trong hình .
– Tính tỉ số phần trăm rồi điền tác dụng vào chỗ trống .
b ) Tô màu những ô vuông thỏa mãn nhu cầu tỉ lệ phần trăm đã cho .

Lời giải chi tiết:

a ) Hình vẽ đã cho có 100 ô vuông. Trong đó có 1 ô vuông màu xanh, 8 ô vuông màu đỏ và 6 ô vuông màu vàng .
Từ đó em tính được :
– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là : \ ( \ dfrac { 1 } { { 100 } } = 1 \ % \ )
– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu đỏ và tổng số ô vuông là : \ ( \ dfrac { 8 } { { 100 } } = 8 \ % \ )
– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là : \ ( \ dfrac { 6 } { { 100 } } = 6 \ % \ )
Ta điền vào chỗ chấm như sau :

– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là 1%.

– Số ô vuông màu đỏ chiếm 8% tổng số ô vuông.

– Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là 6%

b ) Hình vẽ đã cho có 100 ô vuông, do đó 5 % số ô vuông sẽ ứng với 5 ô vuông, 20 % số ô vuông sẽ ứng với 20 ô vuông .
Vậy ta tô màu 5 ô màu vàng và 20 ô màu xanh .

b2b1 tr123 vnen5

Câu 3

Viết ( theo mẫu ) :

Mẫu : \(\dfrac{{75}}{{300}} = \dfrac{{25}}{{100}} = 25\% ;\) \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{50}}{{100}} = 50\% .\)

b3 tr123 vnen5

Phương pháp giải:

a ) Rút gọn phân số thành dạng có mẫu số bằng 100 rồi viết thành dạng tỉ số phần trăm .
b ) Viết phân số về dạng có mẫu số bằng 100 rồi viết thành dạng tỉ số phần trăm .

Lời giải chi tiết:

b31 tr123 vnen5

Câu 4

Viết vào ô trống ( theo mẫu ) :

b4 tr123 vnen5

Phương pháp giải:

Dựa vào 1 trong 3 cách viết đã cho, biến hóa rồi điền vào hai ô trống còn thiếu của mỗi hàng trong bảng .

Lời giải chi tiết:

b41 tr123 vnen5

Câu 5

Giải bài toán sau :

Trung bình cứ 100 bạn học viên trong trường thì có 12 bạn thích chơi bóng đá. Hãy tìm tỉ số phần trăm của số bạn thích chơi bóng đá và số học viên toàn trường .

Phương pháp giải:

Muốn tìm giải thuật ta lấy số bạn học viên thích chơi bóng đá chia cho số học viên toàn trường .

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của số bạn thích chơi bóng đá và số học viên toàn trường là :
\ ( 12 { \ rm { } } : { \ rm { } } 100 { \ rm { } } = \ dfrac { { 12 } } { { 100 } } = 12 \ % \ )
Đáp số : \ ( 12 \ % \ ).

Câu 6

Giải bài toán sau :

Lúc đầu shop có 500 hộp sữa bột. Cửa hàng đã bán được 150 hộp sữa bột đó. Hỏi tỉ số phần trăm của số hộp sữa đã bán được và số hộp sữa shop có lúc đầu là bao nhiêu ?

b6 tr124 vnen5

Phương pháp giải:

Muốn tìm giải thuật ta lấy số hộp sữa đã bán được chia cho số hộp sữa shop có lúc đầu .

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của số hộp sữa đã bán được và số hộp sữa shop có lúc đầu là :

        \(150{\rm{ }}:{\rm{ }}500{\rm{ }} = \dfrac{{150}}{{500}} = \dfrac{{30}}{{100}}=30\%\)

Đáp số : \ ( 30 \ % \ ) .

Loigiaihay.com