articlewriting1 1

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12

Học tập
Hướng dẫn giải Bài 21. Điều chế sắt kẽm kim loại sgk Hóa Học 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12 gồm có khá đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Nguyên tắc

Nguyên tắc điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử .

Mn+ + ne → M

2. Phương pháp điều chế kim loại

a ) Phương pháp nhiệt luyện
– Đối tượng KL : KL có mức độ hoạt động giải trí trung bình .
– Phương thức điều chế : khử ion sắt kẽm kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng những chất khử thường thì như C, CO, H2, Al .
Ví dụ : USD Fe_2O_3 + 3CO \ xrightarrow { { { t } ^ { o } } } 2F e + 3CO _2 ↑ $
b ) Phương pháp thủy luyện
– Đối tượng KL : KL có mức độ hoạt động giải trí trung bình và yếu .
– Phương thức điều chế : Khử những in sắt kẽm kim loại cần điều chế bằng những sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn, … .
Ví dụ : USD Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu USD
c ) Phương pháp điện phân
– Điện phân nóng chảy :
+ Đối tượng KL : KL có mức độ hoạt động giải trí mạnh .
+ Phương thức điều chế : Dùng dòng điện một chiều khử ion sắt kẽm kim loại trong chất điện li nóng chảy ( muối halogenua, oxit, hidroxit ) .
– Điện phân dung dịch :
+ Đối tượng KL : Dùng điều chế những sắt kẽm kim loại yếu .
+ Phương thức điều chế : Dùng dòng điện một chiều khử ion sắt kẽm kim loại yếu trong dung dịch muối của nó .

BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 98 hóa 12

Trình bày cách để
– Điều chế Ca từ CaCO3 .
– Điều chế Cu từ CuSO4
Viết phương trình hoá học của những phản ứng .

Bài giải:

– Điều chế $ Ca $ từ USD CaCO_3 USD : Điện phân nóng chảy muối halogenua khan .
Sơ đồ :
USD CaC { O_3 } \ xrightarrow { { ( 1 ) } } CaC { l_2 } \ xrightarrow { { ( 2 ) } } Ca $
Phương trình hóa học :
( 1 ) $ CaC { O_3 } \, + HCl \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } \, \, CaC { l_2 } \, \, + C { O_2 } \, \, + { H_2 } O $
( 2 ) $ CaC { l_2 } \ xrightarrow [ { } ] { { đpnc } } \, \, Ca \, + \, \, C { l_2 } $
– Điều chế $ Cu $ từ $ CuSO_4 $ : Có thể dùng chiêu thức : Điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện :
+ Cách 1 : Phương pháp thủy luyện :
USD Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu ↓ $
+ Cách 2 : Phương pháp điện phân dung dịch
\ ( CuS { O_4 } \ xrightarrow { { đpdd } } Cu ↓ \, + { H_2 } S { O_4 } \, + { O_2 } ↑ \ )
+ Cách 3 : Nhiệt luyện :
USD CuSO_4 + 2N aOH → Cu ( OH ) _2 + Na_2SO_4 USD
\ ( Cu { ( OH ) _2 } \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } CuO + { H_2 } O \ )
\ ( CuO + { H_2 } \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } Cu ↓ + { H_2 } O \ )

2. Giải bài 2 trang 98 hóa 12

Từ Cu ( OH ) 2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế những sắt kẽm kim loại tương ứng bằng một giải pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng .

Bài giải:

– Điều chế $ Cu $ bằng giải pháp nhiệt luyện :
USD Cu { ( OH ) _2 } \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } CuO + { H_2 } O $
USD CuO + { H_2 } \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } \, Cu ↓ \, + { H_2 } O $
– Điều chế $ Mg $ bằng chiêu thức điện phân nóng chảy :
USD MgO + 2HC l → MgCl_2 + H_2O USD
\ ( MgC { l_2 } \ xrightarrow { { đpnc } } \, Mg ↓ \, + \, C { l_2 } \ )
– Điều chế $ Fe $ bằng giải pháp nhiệt luyện :

\(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2Fe + 3{H_2}O\)

Hoặc \ ( F { e_2 } { O_3 } + 3CO \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } 2F e + 3C { O_2 } \ )

3. Giải bài 3 trang 98 hóa 12

Một loại quặng sắt chứa 80 % Fe2O3, 10 % SiO2 và một số ít tạp chất khác không chứa Fe và Si. Hàm lượng những nguyên tố Fe và Si trong quặng này là
A. 56 % Fe và 4,7 % Si .
B. 54 % Fe và 3,7 % Si .
C. 53 % Fe và 2,7 % Si .
D. 52 % Fe và 4,7 % Si .

Bài giải:

Giả sử có USD 100 USD gam quặng sắt thì khối lượng $ Fe_2O_3 $ là USD 80 USD gam và khối lượng $ SiO_2 $ là USD 10 USD gam .
Tính được USD n_ { Fe_2O_3 } = \ frac { 80 } { 160 } = 0,5 ( mol ) USD
⇒ USD n_ { Fe } = 2 n_ { Fe_2O_3 } = 2.0,5 = 1 ( mol ) $ $ ⇒ m_ { Fe } = 56 ( g ) USD
USD n_ { SiO_2 } = \ frac { 10 } { 60 } = \ frac { 1 } { 6 } ( mol ) USD
⇒ USD n_ { Si } = n_ { SiO_2 } = \ frac { 1 } { 6 } ( mol ) USD
USD ⇒ m_ { Si } = \ frac { 1 } { 6 }. 28 = \ frac { 14 } { 3 } ( g ) USD
Do đó ta có :

\(\begin{gathered}
\% Fe = \frac{m_{Fe}}{m_{quặng}}.100\% = \frac{{56}}{{100}}.100\% = 56\% \hfill \\
\% Si = \frac{m_{Si}}{m_{quặng}}.100\% = \frac{{\frac{{14}}{3}}}{{100}}.100\% = 4,7\% \hfill \\
\end{gathered} \)

⇒ Đáp án: A.

4. Giải bài 4 trang 98 hóa 12

Để khử trọn vẹn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO ( đktc ). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 28 gam .
B. 26 gam .
C. 24 gam .
D. 22 gam .

Bài giải:

Phương trình hóa học tổng quát :
\ ( { M_x } { O_y } + yCO \ xrightarrow { { { t ^ 0 } } } \, xM \, + yC { O_2 } \ )
Từ phương trình trên ta suy ra :
⇒ \ ( n_ { CO_ { 2 } } = n_ { CO } = \ frac { 5,6 } { 22,4 } = 0,25 ( mol ) \ )
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :
USD m_ { hỗn hợp oxit } + m_ { CO } → m_ { chất rắn } + m_ { CO_2 } $
USD ⇒ m_ { chất rắn } = m_ { hỗn hợp oxit } + m_ { CO } – m_ { CO_2 } $
USD = 30 – 0,25. 44 + 0,25. 28 = 26 ( gam ) USD

⇒ Đáp án: B.

5. Giải bài 5 trang 98 hóa 12

Điện phân ( điện cực trơ ) dung dịch muối sunfat của một sắt kẽm kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam .
a ) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân .
b ) Xác định tên sắt kẽm kim loại .

Bài giải:

a) Phương trình hóa học xảy ra ở Catot:

USD M ^ { 2 + } + 2 e → M USD
Phương trình hóa học xảy ra ở Anot :
USD 2H _2O → 4H ^ + + O_2 + 4 e USD
Phương trình hóa học của phản ứng điện phân :
USD 2MSO _4 + 2H _2O \ xrightarrow [ ] { đpdd } 2M + O_2 + 2H _2SO_4 $

b) Theo định luật Faraday ta có khối lượng chất thoát ra ở điện cực là:

\ ( m = \ frac { AIt } { n. F } \ )
\ ( ⇒ A = \ dfrac { 2.96500.1,92 } { 3.1930 } = 64 \ )
Trong đó $ A $ là nguyên tử khối ⇒ Kim loại $ Cu $

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12 không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 12 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “