Bảng chữ katakana – Cách học trong 1 tuần thuộc

Phương pháp học bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana, cách đọc cách viết bảng chữ Katakana. Chữ Katakana gần như có cách đọc giống với bảng chữ Hiragana, nhưng sẽ được bộc lộ bằng những ký tự khác

Phương pháp học Katakana cũng sẽ tương tự với cách học Hiragana, bạn có thể xem lại phương pháp học bảng chữ Hiragana.

Bảng chữ Katakana-Khi nào thì chúng ta sử dụng?

Chữ Katakana được sử dụng rất nhiều trong tiếng Nhật. Chức năng phổ biến nhất của nó là để phiên âm lại các từ tiếng nước ngoài (không phải tiếng Nhật). Tuy nhiên, các cách phát âm trong tiếng Nhật lại không được linh hoạt như những ngôn ngữ khác, nên những từ được phiên âm bằng Katakana thường không có cách phát âm giống với từ ban đầu.

Một khi bạn đã quen với nó, bạn sẽ không chỉ hiểu được những từ nước ngoài đã được Nhật hóa, mà còn biết cách phát âm những từ nước ngoài sử dụng các âm trong tiếng Nhật.
Bên cạnh từ nước ngoài, chữ Katakana còn được dùng cho:

  • Thuật ngữ khoa học, kỹ thuật
  • Tên động vật
  • Nhiều loại thực phẩm (đặc biệt là đồ ăn từ động thực vật) cũng được viết bằng katakana.
  • Đôi khi tên công ty cũng được viết bằng katakana
  • Khi muốn nhấn mạnh vào một từ nào đó (cũng tương tự như việc bạn in nghiêng một chữ trong đoạn văn bản)
  • Thường dùng cho từ láy

Chúng ta cùng nhau tham khảo qua một bảng chữ Katakana-bảng chữ katakana đầy đủkatakana chart scaled

Bảng chữ cái tiếng nhật katakana-cách viết bảng chữ cái katakana

Cách đọc bảng chữ Katakana:アA イI ウU エE オO ・

Hàng tiên phong trong bảng chữ Katakana cũng là những nguyên âm a-i-u-e-o. Và so với những hàng còn lại, ta cũng có cách đọc phối hợp giữa phụ âm với những nguyên âm này, giống với bảng hiragana. Cách phát âm của những chữ trong 2 bảng này sẽ gần như giống hệt nhau .

ア là katakana cho chữ “a”

Katakana character ア mnemonic

Như các bạn thấy trong ảnh, có một chữ A in hoa được lồng trong ký tự này.

イ là katakana cho “i”

Katakana character イ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng đến con đại bàng ( trong tiếng Anh là eagle – mượn âm đầu là âm I để liên tưởng và viếtKatakana character ウ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng đến chữ U tiếng việt mà viết ngược đầuKatakana character エ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng đến chữ E trong engineer ( kỹ sư ) xây nhà dùng 3 khung sắtKatakana character オ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng theo kiểu : oh my god, vừa giơ tay lên là tôi bị … ..

Cách đọc bảng chữ Katakana: カKA キKI クKU ケKE コ

Katakana character カ mnemonic

Giống với Ka của hirakagaKatakana character キ mnemonicGiống với Ki của hirakagaKatakana character ク mnemonicMột đầu bếp đang nấu ăn ( mượn âm ku trong chữ cook-liên tưởng đến mũ của đầu bếp )Katakana character ケ mnemonicHãy liên tưởng đến que kem hình chữ T ( có dư một miếng bên trái )Katakana character コ mnemonicVề chữ này Bạn hoàn toàn có thể mượn âm ( Ko ) trong chữ corner ( góc )

Cách đọc bảng chữ Katakana:サSA シSHI スSU セSE ソSO

Katakana character サ mnemonicBạn hãy liên tưởng có 3 con cá ( sakana ) xếp chồng lên nhauKatakana character シ mnemonicHãy liên tưởng cô ấy ( she ) có khuôn mặt hơi nghiêng và cườiKatakana character ス mnemonicHãy liên tưởng móc đồ ( mượn âm tiếng Anh trong chữ suit )Katakana character セ mnemonicGiống chữ Se trong HiraganaKatakana character ソ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng bằng cách mượn âm của chữ “ sew ” đọc gần giống so, chữ này có nghĩa là mayHoặc Bạn hoàn toàn có thể liên tưởng bằng cách cho nó giống với chữ “ xo ” cái xô

Cách đọc bảng chữ Katakana:タTA チCHI ツTSU テTE トTO

Katakana character タ mnemonicMượn âm của chữ tidewave ( con sóng )Katakana character チ mnemonicBạn hoàn toàn có thể mượn âm của chữ cheer ( chúc mừng ) để liên tưởng giống như hìnhKatakana character ツ mnemonicChữ Tsu này hơi khó, nhưng nếu bạn học được chữ Shi thì cũng hoàn toàn có thể nhớ chữ này ngayKatakana character テ mnemonicLiên tưởng đến chữ T của tiếng ViệtKatakana character ト mnemonicCó thể liên tưởng đến một người tên Tô ( đang đứng tiểu ví dụ điển hình )

Tham khảo sách tiếng Nhật luyện viết hiragana và katakana : sách tiếng Nhật

Cách đọc bảng chữ cái Katakana:ナNA ニNI ヌNU ネNE ノNO

Katakana character ナ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng đến một người tên Na cầm một thanh kiếm giống chữ của nóKatakana character ニ mnemonicHãy liên tưởng đến hai cái kim may đồ, mượn âm của chữ needle ( âm đầu là ni )Katakana character ヌ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng theo hình này hoặc liên tưởng là có 7 con ma nữ ( hình là số 7 và âm là nữ )Katakana character ネ mnemonicHãy liên tưởng theo hình xem nó ra cái gì ?Katakana character ノ mnemonicChữ này dễ nhất, không liên tưởng Bạn cũng hoàn toàn có thể nhớ được .

Cách đọc bảng chữ cái Katakana:ハHA ヒHI フFU ヘHE ホHo

Katakana character ハ mnemonicHãy liên tưởng đến cái nón ( âm là hat + ý nghĩa là cái nón )Katakana character ヒ mnemonicLiên tưởng đến anh ấy đang ngồi tư thế như hình ( mượn âm là he )Katakana character フ mnemonicBạn hoàn toàn có thể liên tưởng theo hình hoặc nhớ đến chữ Nu ( có 7 con ma nữa, khóc hu hu mất luôn gạch ngang -> chữ Fu )Katakana character ヘ mnemonicMượn âm là He trong chữ Heniken, hãy liên tưởng đến ngọn núi ( hình anh ) chứa cả núi bia HeinikenKatakana character ホ mnemonicHãy liên tưởng như hình

Cách đọc bảng chữ Katakana:マMA ミMI ムMU メME モMO ・ ヤYA ユYU ヨYO

Katakana character マ mnemonicCó thể liên tưởng theo cách mượn hình ảnh giống dzú, âm là mama ( phối hợp lại là dzú mama )Katakana character ミ mnemonicCó thể liên tưởng như hình hoặc liên tưởng 3 cọng lông miKatakana character ム mnemonicChữ này là ngược lại của chữ MaKatakana character メ mnemonicCó thể liên tưởng như hình hoặc hình ảnh nó giống cây kiếm, âm là chữ mê ( một người nào đó mê kiếm )Katakana character モ mnemonicLiên tưởng đến cái móc

Cách đọc bảng chữ Katakana: ヤYA ユYU ヨYO

Katakana character ヤ mnemonicChữ này giống chữ ya của hiraganaKatakana character ユ mnemonicChữ này hơi khó liên tưởng, nhưng viết vài lần là hoàn toàn có thể nhớKatakana character ヨ mnemonicHãy liên tưởng bằng cách 1,2,3 dzo

Cách đọc bảng chữ Katakana:ラRA リRI ルRU レRE ロRO

Katakana character ラ mnemonicLiên tưởng hình ảnhKatakana character リ mnemonicChữ này giống chữ ri trong hiragaraKatakana character ル mnemonicRu mượn âm của route ( con đường )Katakana character レ mnemonicHãy liên tưởng người tên Re có mái đó tedKatakana character ロ mnemonicHãy liên tưởng đến miệng con cá rô

Cách đọc bảng chữ katakana:ワWA ヲWO ンN

Katakana character ワ mnemonic

Chữ này giống chữ u trong katakana (nhưng mất đi nét đầu)

Katakana character ヲ mnemonicChữ này hơi khó liên tưởng, nhưng viết nhiều lần là hoàn toàn có thể nhớKatakana character ン mnemonic

Bài viết liên quan
0964826624