tinh chat hoa hoc benzen

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Học tập
C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr là phản ứng khi cho benzen tính năng với brom, với điều kiện kèm theo nhiệt độ xúc tác bột sắt sẽ cho mẫu sản phẩm C6H5Br và có khí bromua thoát ra. Mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn chính sách phản ứng .

1. Phản ứng Benzen công dụng Brom

6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr+ BrBr + HBr

Tính chất hóa học của benzen

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa C6H6 và Br2

Nhiệt độ, xúc tác: bột sắt

Bạn đang xem : C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra

Màu của brom nhạt dần và thấy có khí hidro bromua ( HBr ) thoát ra

4. Bài tập trắc nghiệm tương quan

Câu 1: Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít
B. 61,6 lít
C. 224 lít
D. 308 lít
Đáp án DC6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2 O
Mol 0,1 → 0,75
→ Vkk = VO2 / 20 % = ( 0,75. 22,4 ) / 20 % = 84 ( lit )

Câu 2. Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom
B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3 / NH3
C. Dung dịch AgNO3
D. Cu ( OH ) 2, dung dịch AgNO3 / NH3
Đáp án BKhi cho KMnO4 ở điều kiện kèm theo thường vào lần lượt những ống nghiệm
Ống đựng axetilen và stiren làm nhạt màu KMnO4 .
Ống đựng benzen không hiện tượng kỳ lạ .
Cho tiếp 2 dung dịch axetilen và stiren vào dung dịch AgNO3 / NH3, đun nóng
Ống đựng axetilen có lớp Ag màu trắng xám
Ống đựng stiren không hiện tượng kỳ lạ .

Câu 3. Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2
B. C6H6Cl6
C. C6H5Cl
D. C6H6Cl4
Đáp án B

Câu 4. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam .
B. 687,5 gam .
C. 454,0 gam .
D. 567,5 gam .
Đáp án C

C6H5CH3 + 3HNO3  overset{H2SO4}{rightarrow}

C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)
( NOCH + 3HO ( 1 )gam : 92 → 227
gam : 230.80 % → x
Theo phương trình và giả thiết ta thấy khối lượng TNT ( 2,4,6 – trinitrotoluen ) tạo thành từ 230 gam toluen với hiệu suất 80 % là :
x = ( 230. 80 %. 227 ) / 92 = 454 gam .

Câu 5. Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8
C. C9H12
D. C12H16
Đáp án C

Câu 6. Chọn dãy hóa chất phù hợp để điều chế toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br
B. C6H6, AlCl3, CH3Cl
C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột sắt, Na
D. Tất cả đều đúng
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ benzen có tính chất của hidrocacbon không no?

A. Phản ứng với dung dịch KMnO4
B. Phản ứng với brom khan xuất hiện bột Fe
C. Phản ứng với clo chiếu sáng
D. Phản ứng nitro hóa
Đáp án C : C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 8. Benzen, strizen, naphtalen, chất nào bị oxi hóa với thuốc tím?

A. Cả ba chất
B. Striren
C. Naphtalen
D. Benzen và naphtalen
Đáp án B

Câu 9. Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước Brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

A. nước brom mất màu, thu được chất lỏng giống hệt
B. chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp : lớp có màu đỏ và lớp màu
C. chất lỏng trong ống nghiệm không đổi khác
D. nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm
Đáp án D

Câu 10. Benzen không có tính chất nào sau đây?

A. Cộng hidro trong điều kiện kèm theo thích hợp tạo thành C6H12
B. Cộng Clo tạo thành C6H6Cl6
C. Thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử Brom ( xuất hiện bột sắt ) tạo thành brombenzen
D. Tác dụng với nước tạo thành C6H7OH
Đáp án D

Câu 11. Trong không khí có một lượng benzen đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Đó là do

A. trong thành phần của xăng có một lượng benzen làm tăng chỉ số octan của xăng, benzen không cháy hết nên được phát thải vào không khí .
B. Do trong phản ứng cháy của xăng có một lượng benzen được tạo ra phản ứng của những thành phần trong xăng với nhau
C. do những loại sản phẩm cháy của xăng công dụng với không khí sinh ra benzen
D. do một số ít loại cây tiết ra benzen phát thải vào không khí .
Đáp án A
Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan

    … … … … … … … … … … … … … …
    Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu : C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

    Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THPT Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

    Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
    Chuyên mục : Giáo dục đào tạo