bai tap c1 trang 15 sgk vat ly lop 8 bai 4 chuong 1

Lý Thuyết & Bài Soạn Bài 4: Biểu Diễn Lực – Chương I – Vật Lý Lớp 8

Học tập

Chương I: Cơ Học – Vật Lý Lớp 8

Bài 4: Biểu Diễn Lực

Một đầu tàu kéo những toa với một lực có cường độ là \ ( \ ) \ ( 10 ^ 6N \ ) chạy theo hướng Bắc – Nam. Làm thế nào để biểu diễn được lực kéo trên ?
Nội dung bài học kinh nghiệm bài 4 biểu diễn lực chương 1 vật lý lớp 8. Nêu được ví dụ về công dụng của lực làm đổi khác vận tốc và hướng hoạt động của vật. Nhận biết được lực là một đại lượng véctơ .
Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có :

– Gốc là điểm đặt của lực.

– Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực .
– Độ dài biểu lộ cường độ của lực theo tỉ xích cho trước .
HocTapHay. Com

Tóm Tắt Lý Thuyết

I. Ôn Lại Khái Niệm Lực

Lực là một đại lượng đặc trưng cho sự tính năng của vật này lên vật khác hoàn toàn có thể làm biến dạng vật hay đổi khác hoạt động của vật .

Bài Tập C1 Trang 15 SGK Vật Lý Lớp 8

Hãy diễn đạt thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng kỳ lạ trong hình 4.2 và nêu công dụng của lực trong từng trường hợp .

Bài Tập C1 Trang 15 SGK Vật Lý Lớp 8

II. Biểu Diễn Lực

1. Lực là một đại lượng vectơ

– Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có :
+ Gốc là điểm đặt của lực .
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực .
+ Độ dài bộc lộ cường độ của lực .

2. Các biểu diễn và lý hiệu véctơ lực

– Người ta biểu diễn lực bằng mũi tên .
+ Gốc mũi tên chỉ điểm đặt của lực .
+ Phương chiều là phương chiều của lực .
– Độ dài mũi tên biểu thị độ lớn của lực thu tỉ lệ xích .

III. Vận Dụng

Bài Tập C2 Trang 16 SGK Vật Lý Lớp 8

Biểu diễn những lực sau đây :
– Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg ( tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N ) .
– Lực kéo 15 000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải ( tỉ xích 1 cm ứng với 5000N ) .

Bài Tập C3 Trang 16 SGK Vật Lý Lớp 8

Diễn tả bằng lời những yếu tố của những lực vẽ ở hình 4.4 .

Bài Tập C3 Trang 16 SGK Vật Lý Lớp 8

Hình 4.4

Kiến Thức Trọng Tâm

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có :
– Gốc là điểm đặt của lực .
– Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực .
– Độ dài bộc lộ cường độ của lực theo tỉ lệ xích cho trước .

Lưu ý:

– Các đại lượng vật lí có hướng là những đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ .
– Vectơ lực được kí hiệu là \ ( \ vec { F } \ ) ; cường độ của lực được kí hiệu là F ba yếu tố của lực là : điểm đặt, phương và chiều, độ lớn ; tác dụng tính năng của lực nhờ vào vào những yếu tố này .
– Ta thường dễ thấy được tác dụng tính năng lực làm biến hóa độ lớn tốc độ ( nhanh lên hay chậm đi ) mà ít thấy được công dụng làm đổi hướng của tốc độ, ví dụ điển hình như :
+ Trong hoạt động tròn đều, lực tính năng chỉ làm đổi khác hướng hoạt động .
+ Trong hoạt động của vật bị ném theo phương ngang, trọng tải P làm đổi khác hướng và độ lớn của tốc độ .
Trên là triết lý và giải bài tập sgk bài 4 biểu diễn lực chương 1 vật lý lớp 8. Nội dung giúp bạn nêu được ví dụ bộc lộ lực tính năng làm biến hóa V. Nhận thức lực là đại lượng véc tơ, biểu diễn được véc tơ lực .

5/5 (1 bình chọn)