articlewriting1 1

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Học tập
C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng khi dẫn khí etilen qua dung dịch Brom có màu da cam, sau đó phản ứng làm mất màu dung dịch. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn học viên trong quy trình làm bài tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br 

Etilen            Brom                Đi brommetan

Bạn đang xem : C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tiến hành thí nghiệm etilen với dung dịch Brom

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom có màu da cam

3. Hiện tượng nhận biết etilen với dung dịch Brom

Dung dịch brom đã bị mất mùa

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc trưng của khí etilen là

A. phản ứng cháy .
B. phản ứng thế .
C. phản ứng cộng .
D. phản ứng phân hủy .
Đáp án C

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170°C để điều chế khí X. Khí X là

A. Cl2 .
B. CH4 .
C. C2H4 .
D. C2H2 .
Đáp án C

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc cần dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít .
B. 16,8 lít .
C. 22,4 lít .
D. 33,6 lít .
Đáp án B

Câu 4. Trùng hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

A. 7 gam .
B. 14 gam .
C. 28 gam .
D. 56 gam .
Đáp án C

Câu 5. Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. dung dịch brom.

B. dung dịch phenolphtalein .
C. dung dịch axit clohidric .
D. dung dịch nước vôi trong .
Đáp án A

Câu 6. Etilen có các tính chất hóa học sau:

A. Tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng với thuốc tí và phản ứng cháy .
B. Chỉ tham gia phản ứng thế và phản ứng với dung dịch thuốc tím .
C. Chỉ tham gia phản ứng cháy .
D. Chỉ tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, không tham gia phản ứng cháy .
Đáp án A

Câu 7.  Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X đi qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hidro hóa là?

A. 20 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 40 %
Đáp án CGiả sử lấy 1 mol hỗn hợp X .
Gọi x, y lần lượt là số mol của H2, C2H4
Ta có theo giả sử
=> x + y = 1 ( 1 )
MX = ( 28 x + 2 y ) / ( x + y ) = 3,75. 4 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) => x = y = 0,5 mol
Hiệu suất tính theo H2 hoặc C2H4 đều như nhau
Áp dụng công thức :
MX / MY = nY / nX => nY = ( nX. MX ) / MY = ( 1.3,75. 4 ) / 5.4 = 0,75
=> nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol
=> H = 0,25 / 0,5. 100 % = 50 %
Đáp án cần chọn là : C
… … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất có ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo