Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất và cách phát âm theo chương trình mới

Các bạn đang có con, cháu sẵn sàng chuẩn bị vào lớp 1 học theo chương trình Tiếng Việt theo công nghệ tiên tiến giáo dục mới. Các bạn không biết cách phát âm của các chữ cái có khác gì so với bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn của chương trình học trước không, thế cho nên các bạn muốn tìm hiểu và khám phá về bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất và cách phát âm theo chương trình mới ? Vậy các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất và cách phát âm theo chương trình mới

Dưới đây là các cách phát âm của các chữ theo chương trình công nghệ tiên tiến giáo dục mới, các bạn hoàn toàn có thể lưu lại để dạy con cháu của mình .

Theo chương trình Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục, thì có 37 âm vị. Các âm vị đó là: a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh, l, m, n, ng, nh, o, ô, ơ, p, ph, r, s, t, th, tr, u, ư, v, x, iê, uô, ươ. Bao gồm:

  • 14 nguyên âm: 11 nguyên âm đơn (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư) và 3 nguyên âm đôi(iê, uô, ươ).
  • 23 phụ âm đó là: b, c, ch, d, đ, g, kh, t, v, h, l, m, n, ng, nh, p, ph, s, th, tr, x, gi, r.

37 âm vị trên được ghi bằng 47 chữ, đó là 37 chữ ghi các âm vị nói trên và thêm 10 chữ nữa là: k, q, gh, y, ngh, ia, ya, yê, ua, ưa.

Các âm ch, nh, kh, ph, th, gh, ngh, gi là một âm chứ không phải là do nhiều âm ghép lại.

Ví dụ : Chữ ghi âm / ch / : ch là do nét cong trái, nét khuyết trên và nét móc hai đầu tạo thành, chứ không phải do hai chữ / c / và / h / ghép lại .

Cách phát âm của các chữ trong chương trình Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục.

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

a

a

i

i

q

cờ

ă

á

k

cờ

r

rờ

â

kh

khờ

t

tờ

b

bờ

l

lờ

s

sờ

c

cờ

m

mờ

th

thờ

ch

chờ

n

nờ

tr

trờ

d

dờ

ng

ngờ

u

u

đ

đờ

ngh

ngờ kép

ư

ư

e

e

nh

nhờ

v

vờ

ê

ê

o

o

x

xờ

g

gờ

ô

ô

y

i

gh

gờ kép

ơ

ơ

iê(yê, ia, ya)

ia

gi

giờ

p

pờ

uô(ua)

ua

h

hờ

ph

phờ

ươ(ưa)

ưa
  • gi, r, d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau (ví dụ: gia: dờ – a – da)
  • c, k, q đều đọc là “cờ” nhưng khi viết phải dựa vào luật chính tả (ví dụ: ke: cờ – e – ke).
  • iê, yê, ya đều đọc là “ia” (ví dụ: iên: ia – n – iên).
  • đọc là “ua” (ví dụ: uôn: ua – n – uôn).
  • ươ đọc là “ưa” (ví dụ: ươn: ưa – n – ươn).

Hi vọng với cách phát âm của chương trình mới công nghệ tiên tiến giáo dục các bạn hoàn toàn có thể hiểu hơn để dạy con cháu sẵn sàng chuẩn bị vào lớp 1 một cách tốt nhất .

Bài viết liên quan
0964826624