articlewriting1 1

GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 11

Học tập

GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Để học tốt Giáo dục đào tạo công dân lớp 11, nội dung bài học kinh nghiệm là vấn đáp thắc mắc, giải bài tập Giáo dục đào tạo công dân 11 Bài 13 : Chính sách giáo dục và huấn luyện và đào tạo, khoa học và công nghệ tiên tiến, văn hóa truyền thống hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt triết lý ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 có đáp án .

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 11 hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa


Hiển thị nội dung

I. Kiến thức cơ bản

1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

– Nâng cao dân trí
– Đào tạo nhân lực và tu dưỡng nhân tài nhằm mục đích tăng trưởng kĩ năng trí tuệ .
– Cung cấp cho quốc gia nguồn lao động có chất lượng cao .

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

– Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giáo dục và đào tạo và giảng dạy
– Mở rộng quy mô giáo dục
– Ưu tiên góp vốn đầu tư giáo dục
– Thực hiện công minh xã hội trong giáo dục
– Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

– Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

2. Chính sách khoa học và công nghệ

a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

– Giải đáp kịp thời những yếu tố lí luận và thực tiễn do đời sống đặt ra
– Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và nhà nước .
– Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ tiên tiến trong hàng loạt nền kinh tế tài chính quốc dân .
– Nâng cao trình độ quản lí, hiệu suất cao của hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

– Đổi mới chính sách tổ chức triển khai, quản lí khoa học và công nghệ tiên tiến
– Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ tiên tiến
– Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến
– Tập trung vào những trách nhiệm trọng tâm

3. Chính sách văn hóa

a. Nhiệm vụ của văn hóa

– Xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa
– Xây dựng con người Nước Ta tăng trưởng tổng lực về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, sức khỏe thể chất, năng lượng phát minh sáng tạo .

b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

– Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ yếu trong đời sống ý thức của nhân dân .
– Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa .
– Tiếp thu tinh hoa văn hóa quả đât
– Nâng cao hiểu biết và mực tận hưởng văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng phát minh sáng tạo văn hóa truyền thống của nhân dân …

4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

– Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chủ trương của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa truyền thống
– Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa quả đât
– Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, sở hữu kỹ năng và kiến thức KH-KT hiện đại để triển khai tham vọng làm cho quốc gia ngày càng giàu mạnh
– Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.