imager 1 7084 700

Viết Công Thức Cấu Tạo Của Nh3, H2O, Ch2O, C2H4O2, C2H2, F2, H2S, N2, O2, Hbr

Học tập
– Gồm nguyên tử N link với ba nguyên tử hidro bằng ba link cộng hóa trị có cực .- NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ ở đỉnh ; đáy là 1 tam giác mà 3 đình là nguyên tử H .

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của nh3

– Công thức cấu tạo :*– Nitơ còn một cặp electron hóa trị hoàn toàn có thể tham gia link với những nguyên tử khác ; nguyên do gây ra tính bazơ của NH3 .

II. Tính chất vật lí:

– Chất khí ; không màu ; mùi khai, xốc ; nhẹ hơn không khí .- Tan nhiều trong nước. Khí amoniac $ $ \ xrightarrow { { { H } _ { 2 } } O } $ $ dung dịch ammoniac- Dung dịch NH3 đậm đặc có C % = 25 % ( D = 0,91 g / cm3 ) .

III. Tính chất hóa học:

Tính chất hóa học cơ bản là tính bazơ yếutính khử mạnh.Tính chất hóa học cơ bản làvà

1. Tính bazơ yếu

a. Tác dụng với nước :NH3 + H2O ⇄ NH4 + + OH -=> Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu ; làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenolphthalein chuyển snag màu hồng .Xem thêm : Tiểu Sử Diễn Viên Cát Phượng Sinh Năm Nào, Tiểu Sử Diễn Viên Cát Phượngb. Tác dụng với dung dịch muối ( muối của những sắt kẽm kim loại có hidroxit không tan ) :AlCl3 + 3NH3 + 3H2 O → Al ( OH ) 3 ↓ + 3NH4 Cl→ Phương trình ion rút gọn : Al3 + + 3NH3 + 3H2 O → Al ( OH ) 3 ↓ + 3NH4c. Tác dụng với axit → muối amoni :NH3 + HCl → NH4Cl ( amoni clorua )2NH3 + H2SO4 → ( NH4 ) 2SO4 ( amoni sunfat )

2. Khả năng tạo phức:

– Dung dịch amoniac có năng lực hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số ít sắt kẽm kim loại, tạo thành những dung dịch phức chất .- VD :Với Cu(OH)2:Với Cu ( OH ) 2 :Cu ( OH ) 2 + 4NH3 → ( OH ) 2 ( màu xanh thẫm )Với AgCl:

Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl→ Sự tạo thành những ion phức là do sự phối hợp những phân tử NH3 bằng những electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion sắt kẽm kim loại .

3. Tính khử: (phản ứng với oxi, clo và khử một số oxit kim loại…)

a. Tác dụng với oxi :4NH3 + 3O2 $ $ \ xrightarrow { { { t } ^ { o } } } $ $ 2N2 + 6H2 O4NH3 + 5O2 $ $ \ xrightarrow { 850 – { { 900 } ^ { o } } C ; Pt } $ $ 4NO + H2Ob. Tác dụng với clo :2NH3 + 3C l2 → N2 + 6HC l→ NH3 phối hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “ khói trắng ” NH4Cl .NH3 + HCl → NH4Clc. Tác dụng với CuO :3C uO + 2NH3 $ $ \ xrightarrow { { { t } ^ { o } } } $ USD Cu + 3H2 O + N2

VI. Ứng dụng:

*

V. Điều chế:

1. Trong công nghiệp:

– Nguyên liệu : N2 và H2- PTHH : N2 + 3H2 $ $ \ xrightarrow { { { 450 } ^ { o } } C ; Fe ; p } $ $ 2NH3

2. Trong phòng thí nghiệm: có 2 cách:

( 1 ) Cho muối amoni công dụng với dung dịch kiềm :NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O( 2 ) Nhiệt phân muối amoni :

NH4Cl $$\xrightarrow{{{t}^{o}}}$$ NH3 + HCl

NH4HCO3 $$\xrightarrow{{{t}^{o}}}$$ NH3 + H2O + CO2

VI. Nhận biết:

– Khí có mùi khai ; xốc .- Dung dịch NH3 làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng ; làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.