articlewriting1 1

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

Học tập

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất

Bài 1 (trang 46 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a)

……

hm2 dam2 mét vuông … … cm2 … …

………
………

………
………
………

1 dam2

= …m2

= …hm2

1m2

= 100dm2

= 0,01dam2

………
………
………

………
………
………

………
………

b) 1m2 = ……dm2 = ……cm2 = ……mm2;

2ha = …… m2;   3km2 = ……ha = …… m2

Hướng dẫn giải:

a )

km2 hm2 dam2 mét vuông dm2 cm2 mm2

1km2
= 100 hm2

1 hm2
= 100hm2
= 0,01 m2

1 dam2

= 100 m2

= 0,01 hm2

1m2

= 100dm2

= 0,01dam2

1 dm2
= 100 cm2
= 0,01m2

1 cm2
= 100 mm2
= 0,01 dm2

1 mm2
= 0,01 cm2

b) 1m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2;

2ha = 20 000 m2;   3km2 = 300 ha = 3 000 000 m2

Bài 2 (trang 46 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

b) 1m3 = ……dm3 = ……cm3;   2dm3 = ……cm3

3dm3 = ……m3;   4cm3 = ……dm3

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

b) 1m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3

2dm3 = 2000 cm3

3dm3 = 0,003 m3
4cm3 = 0,004 dm3.

Bài 3 (trang 46 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Trong các đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn gấp …… lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng …… đơn vị lớn tiếp liền.

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị lớn gấp …… lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng …… đơn vị lớn tiếp liền.

Hướng dẫn giải:

a) Trong các đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
đơn vị lớn tiếp liền.

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
đơn vị lớn tiếp liền.

Bài 4 (trang 47 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Điền dấu >, 2m2 6dm2 …… 2,06m2
3m3 5dm3 …… 3,005m3

4m2 7dm2 …… 4,7m2
5,8 dm3 …… 5dm3 8cm3.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 47 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 năm 8 tháng = …… tháng
27 tháng = … năm … tháng

b) 4 giờ 35 phút = …… phút
195 phút = … giờ … phút.

c) 5 phút 10 giây = …… giây
215 giây = … phút … giây.

Hướng dẫn giải:

a) 3 năm 8 tháng = 44 tháng
27 tháng = 2 năm 3 tháng

b) 4 giờ 35 phút = 275 phút
195 phút = 3 giờ 15 phút.

c) 5 phút 10 giây = 310 giây
215 giây = 3 phút 35 giây.

Bài 6 (trang 47 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Đặt tính rồi tính:

674928 + 41836
825,17 + 457,24
208,5 + 82,6

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 47 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể chứa nước. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
thể tích của bể.
Hỏi trong một giờ cả hai vòng cùng chảy vào bể được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Hướng dẫn giải:

Một giờ cả hai vòi cùng chảy được :

   
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
(bể)

   Đổi Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
= 55%

     Đáp số: 55%.

Bài 8 (trang 48 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 21,63 + 35,26 + 8,37 = ……………………………

b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack
………………………………………

Hướng dẫn giải:

a) 21,63 + 35,26 + 8,37 = (21,63 + 8,37) + 35,26 = 30 + 35,26 = 65,26.

b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 30 trang 46, 48 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 48 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Để xây dựng một hệ thống cấp nước, người ta cần rất nhiều ống ghép lại với nhau. Người công nhân đã xếp các ống theo cách sau: Hàng thứ nhất trên cùng có 1 ống, hàng thứ hai có 2 ống, hàng thứ ba có 3 ống, …

a) Theo cách xếp như vậy, nếu hàng dưới cùng có 4 ống thì tất cả có bao nhiêu ống?

b) Nếu có 36 ống được xếp theo quy tắc này thì sẽ xếp được bao nhiêu hàng và hàng dưới cùng có bao nhiêu ống?

Hướng dẫn giải:

a)

Nếu hàng dưới cùng có 4 ống thì có tất cả số ống là:

   1 + 2 + 3 + 4 = 10 (ống)

     Đáp số: 10 ống.

b) Ta có: 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8.

Vậy nếu có 36 ống thì xếp được 8 hàng, hàng dưới cùng có 8 ống.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác :

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.