articlewriting1 1

Đặt Câu Với Từ Quê Cha Đất Tổ, Nơi Chôn Rau Cắt Rốn, Đặt Câu Với Quê Cha Đất Tổ

Học tập
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 11 ) Đặt câu với những thành ngữ sau

Quê cha đất tổ:

nơi chôn rau cắt rốn :lá rụng về cội :con rồng cháu tiên :2 ) tìm từ đồng nghĩa tương quan trong những câu sauVua Hùng kén rể chọn chồng cho Mị Nương .Bạn đang xem : Đặt câu với từ quê cha đất tổHọ đang lựa những cây cột có độ cao giống nhau .Chúng tôi đang chọn những con dế khỏe nhất để chọi .công ty vửa tuyển người lao động.
*
1 .1 ) Quê cha đất tổ : Cho dù tất cả chúng ta có rời xa quê nhà, tất cả chúng ta vẫn hướng lòng mình nhớ về nơi quê cha đất tổ .2 ) Nơi chôn rau cắt rốn : Dù đi đâu tất cả chúng ta đều nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình .3 ) Lá rụng về cội : Hình như lối sống ” lá rụng về cội ” đã trở thành một trong những truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc bản địa Nước Ta ta xưa và nay4 ) Con rồng cháu tiên : Người Nước Ta ai mà không biếtvề lịch sử một thời cội nguồn dân tộc bản địa ” ConRồngCháuTiên “2 .

Vua Hùng kén rể chọn chồng cho Mị Nương.: kén rể – chọn chồng

*

=>Quảng bìnhlà quê cha đất tổ của tôi ( ý chỉ quê hương í )=> Quảng Trị là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi ( còn cái này nói về nơi mình sinh ra )=>=> Ba tôi thường bảo chúng tôi rằng dù lúc trẻ dù đi đâu, làm gì nhưng lúc già phải trở về quê hương, như lá rụng về cội

=> Người Nước Ta tất cả chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên .Xem thêm : trò chơi Đoán Tên Ca Sĩ Nước Hàn, trò chơi Thần Tượng Âm Nhạc Nước Hàn
1. Tìm những từ có tiếng quốc ( với nghĩa là nước )2. Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây :a ) quê nhà : ……………………………………………………b ) quê mẹ : ………………………………………………………….c ) quê cha đất tổ : ……………………………………………………..d ) nơi chôn rau cắt rốn : ………………………………………………………………………M : Dù đi đâu xa, những người dân quê tôi vẫn luôn nhớ về mảnh đất quê cha đất tổ của mình3. Chọn thành ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 🙁 giang sơn gấm vóc, quê cha đất tổ )a ) Dù đi đến phương trời nào chúng tôi vẫn nhớ về ………………………….b ) Là người Nước Ta, ai chẳng tự hào về …………………………………………….4. Ghi lại phần vần của những tiếng được in đậm trong những câu sau :

Trạng nguyêntrẻ tuổi nhất của nước ta là ôngNguyễn Hiền, đỗ đầuKhoa thinăm 1247, lúc vừa 13 tuổi

……………………………………………………………………………………………………….

– Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước làlàng Mộ Trạch, xã Tân Hồng,huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương : 36 tiến sĩ

…………………………………………………………………………………………………………