articlewriting1 1

Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

Học tập

Đất trồng là lớp  bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người. Đất trồng khác với đá là đất trồng có độ phì nhiêu. Vậy Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

Câu hỏi:

Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?
A. Đất cát .

B. Đất thịt nặng

C. Đất thịt nhẹ
D. Đất cát pha .

Đáp án đúng A.

Đất giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất là đất cát do đất cát có những hạt lớn ( đường kính những hạt lớn nhất từ 0,05 đến 2 mm ) và chứa ít chất mùn .

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Đất trồng là lớp  bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người. Đất trồng khác với đá là đất trồng có độ phì nhiêu.

Thành phần cơ giới của đất là tác nhân quyết định hành động chính sách nước và không khí trong đất. Đất có nhiều sét, năng lực giữ nước cao nhưng thiếu không khí. Đất có tỉ lệ cát cao, có nhiều không khí nhưng thiếu nước. Đất có thành phần cơ giới trung bình là thích hợp với trồng trọt .
Cụ thể phần rắn của đất được hình thành từ thành phần vô cơ và thành phẩn hữu cơ. Phần vô cơ gồm có những cấp hạt có đường kính khác nhau : hạt cát ( từ 0,05 đến 2 mm ), limon ( bột, bụi ) ( từ 0,002 đến 0,05 mm ) và sét ( nhỏ hơn 0,002 mm ) .
Tỉ lệ ( % ) của những hạt cát, limon và sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. Căn cứ vào tỉ lệ những loại hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại chính : đất cát, đất thịt và đất sét. Giữa những loại đất này còn có những loại đất trung gian. Ví dụ : Đất cát pha, đất thịt nhẹ …

Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, đất càng chứa nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

Đất cát có những hạt lớn ( đường kính những hạt lớn nhất từ 0,05 đến 2 mm ) và chứa ít chất mùn nên có năng lực giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất .