articlewriting1 1

Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím?

Học tập

Các tổ hợp phím ra đời với mục đích là giúp người sử dụng máy tính hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn thông qua việc kết hợp các phím với nhau để thực hiện một chức năng nhất định. Vậy Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím?

A. Alt + F9

B. Ctrl+F9

C. Shift+F9

D. Alt + F2

Đáp án đúng B.

Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím là Ctrl + F9, việc tích hợp hai phím này giúp người sử dụng máy tính hiệu suất cao hơn, nhanh gọn mà không cần triển khai một cách bằng tay thủ công .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Chương trình máy tính là tập hợp những câu lệnh thực thi một tác vụ đơn cử khi được máy tính thực thi. Hầu hết những thiết bị máy tính nhu yếu những chương trình để hoạt động giải trí đúng .
Một chương trình máy tính thường được viết bởi một lập trình viên máy tính bằng ngôn từ lập trình. Từ chương trình trong dạng mã nguồn mà con người hoàn toàn có thể đọc được, một trình biên dịch hoặc lắp ráp hoàn toàn có thể tạo thành hình thức mã máy gồm có những hướng dẫn mà máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp thực thi. Ngoài ra, một chương trình máy tính hoàn toàn có thể được thực thi với sự trợ giúp của trình thông dịch .
Một bộ sưu tập những chương trình máy tính, thư viện và tài liệu tương quan được gọi là ứng dụng. Các chương trình máy tính hoàn toàn có thể được phân loại theo những dòng công dụng, ví dụ điển hình như ứng dụng ứng dụng và ứng dụng mạng lưới hệ thống. Phương pháp cơ bản được sử dụng cho một số ít giám sát hoặc thao tác được gọi là thuật toán .

– Dưới đây là một số tổ hợp phím quen thuộc:

+ Tổ hợp phím Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert, có ý nghĩa là copy đoạn văn bản hoặc copy đối tượng người tiêu dùng mà mình đang lựa chọn .
+ Tổ hợp phím Ctrl + V hoặc Shift + Insert, có ý nghĩa là chèn văn bản, đối tượng người tiêu dùng đã copy .
+ Tổ hợp phím Ctrl + X, có ý nghĩa là cắt đối tượng người dùng đã chọn .
+ Tổ hợp phím Ctrl + P, có ý nghĩa là dán đối tượng người tiêu dùng đã chọn .
+ Tổ hợp Ctrl + A, có ý nghĩa là chọn tổng thể những gì có trên màn hình hiển thị. Tổ hợp phím này đặc biệt quan trọng hữu dụng trong Word, Excel, … khi muốn chọn toàn bộ những tài liệu để setup định dạng .
+ Tổ hợp phím Ctrl + Z Và Ctrl + Y. Nếu như Ctrl + Z là lệnh Undo thì Ctrl + Y là lệnh redo của lệnh undo trước đó .

+ Tổ hợp phím Ctrl + F, có ý nghĩa là mở hộp thoại tìm kiếm.

+ Tổ hợp phím Alt + Tab hoặc Alt + Esc, có ý nghĩa là chuyển qua chuyển lại giữa những hành lang cửa số chương trình đang mở .