Screenshot2185 800x450 1

7 cách đổi tên tập tin, tên tệp và thư mục trên Windows 10

Học tập

Để phân biệt các tập tin hoặc các thư mục (folder) trên máy tính thì bạn cần phải đặt tên cho chúng để khi nào cần thì có thể tìm kiếm và mở dễ dàng hơn. Nhưng làm cách nào để có thể đổi tên tập tin, thư mục trong Windows 10. Hãy cùng mình theo dõi bài viết sau để biết cách thực hiện nhé!

7 cách đổi tên tập tin, tên tệp và thư mục trên Windows 10

7 cách đổi tên tập tin, tên tệp và thư mục trên Windows 10Bài viết được triển khai trên máy tính hệ quản lý Windows 10, ngoài những ở bài viết này cũng hướng dẫn cách làm trên MacOS .

I. 7 cách đổi tên tệp trên Windows 10, 8, 7

1. Sử dụng phím tắt

 • Ưu điểm: Nhanh, không cần thao tác nhiều, chỉ cần bàn phím.
 • Nhược điểm: Mỗi lần chỉ đổi tên được 1 thư mục hoặc tập tin.

Bước 1: Click 1 lần chuột trái vào file cần đổi tên > Nhấn phím F2 trên bàn phím.

Click 1 lần chuột trái vào file cần đổi tên > Nhấn phím F2 trên bàn phím” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//banphim-Copy(2)-800×450.jpg” title=”Click 1 lần chuột trái vào file cần đổi tên > Nhấn phím F2 trên bàn phím” width=”800″/></p>
<p>Click 1 lần chuột trái vào file cần đổi tên > Nhấn phím F2 trên bàn phím</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Sau khi tên được tô sáng như hình bên dưới thì bạn tiến hành nhập tên mới.</p>
<p class=Tên tệp được tô sáng

Tên tệp được tô sáng

Bước 3: Nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi tên.

Nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi tên

Nhấn Enter để hoàn thành xong việc đổi khác tên

2.  Đổi tên tệp/thư mục chỉ với 2 lần nhấp chuột

 • Ưu điểm: Nhanh, không cần thao tác nhiều, có thể thực hiện trên MacOS.
 • Nhược điểm: Dễ bị sai cách làm, đôi lúc nhấn 2 lần sẽ mở luôn file, mỗi lần chỉ đổi tên được 1 file.

Bước 1: Đi đến file cần đổi tên > Click 1 lần chuột trái vào file cần đổi tên > Click thêm 1 lần chuột trái vào tên file cần đổi tên.

Bước 2: Nhập tên cần đổi > Nhấn Enter hoặc click chuột ra vị trí khác để hoàn thành việc đổi tên thư mục.

Nhập tên cần đổi > Nhấn Enter hoặc click chuột ra vị trí khác để hoàn thành việc đổi tên thư mục” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2205)-800×450.jpg” title=”Nhập tên cần đổi > Nhấn Enter hoặc click chuột ra vị trí khác để hoàn thành việc đổi tên thư mục” width=”800″/></p>
<p>Nhập tên cần đổi > Nhấn Enter hoặc click chuột ra vị trí khác để hoàn thành xong việc đổi tên thư mục</p>
<h4>3. Đổi tên thư mục bằng Properties</h4>
<ul>
<li><strong>Ưu điểm: </strong>Nhanh, không cần thao tác nhiều, dễ thực hiện.</li>
<li><strong>Nhược điểm:</strong>  Mỗi lần chỉ đổi tên được 1 file thư mục.</li>
</ul>
<p><strong>Bước 1:</strong> Đi đến thư mục cần đổi tên > Nhấn <strong>chuột phải</strong> > Chọn <strong>Properties</strong>.</p>
<p class=Đi đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Properties” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2206)-800×450.jpg” title=”Đi đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Properties” width=”800″/></p>
<p>Đi đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Properties</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Xóa tên của thư mục > Nhập lại tên mới cho thư mục > Nhấn <strong>OK</strong>.</p>
<h4>4. Sử dụng Context Menu</h4>
<ul>
<li><strong>Ưu điểm: </strong>Nhanh, không cần thao tác nhiều, dễ thực hiện.</li>
<li><strong>Nhược điểm:</strong>  Mỗi lần chỉ đổi tên được 1 file thư mục.</li>
</ul>
<p><strong>Bước 1:</strong> Di chuyển đến thư mục cần đổi tên > Nhấn <strong>chuột phải</strong> > Chọn <strong>Rename</strong>.</p>
<p class=Di chuyển đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Rename” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2187)-800×450.jpg” title=”Di chuyển đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Rename” width=”800″/></p>
<p>Di chuyển đến thư mục cần đổi tên > Nhấn chuột phải > Chọn Rename</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Thực hiện đổi tên mới cho thư mục > Nhấn <strong>Enter</strong> hoặc <strong>click chuột</strong> ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên.</p>
<p class=Thực hiện đổi tên mới cho thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2188)-800×450.jpg” title=”Thực hiện đổi tên mới cho thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” width=”800″/></p>
<p>Thực hiện đổi tên mới cho thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để triển khai xong đổi tên</p>
<h4>5. Sử dụng Menu Home</h4>
<ul>
<li><strong>Ưu điểm: </strong>Đơn giản, dễ thực hiện.</li>
<li><strong>Nhược điểm:</strong> Mỗi lần chỉ đổi tên được 1 thư mục, thao tác phức tạp.</li>
</ul>
<p>Cách này thường được triển khai khi bạn có những file hoặc thư mục nằm trong File Explore .</p>
<p><strong>Cách mở File Explore: </strong>Bạn có thể mở trực tiếp bằng 2 lần click chuột vào icon của File Explore trên màn hình hoặc nhấn tổ hợp phím <strong>Windows + E</strong> để mở File Explore.</p>
<p>Sau khi vào được File Explore có chứa thư mục cần đổi tên thì bạn triển khai những bước sau để đổi tên thư mục .</p>
<p><strong>Bước 1:</strong> Click chuột trái vào thư mục cần đổi tên > Chọn <strong>thẻ Home</strong>.</p>
<p class=Click chuột trái vào thư mục cần đổi tên > Chọn thẻ Home” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2189)-800×450.jpg” title=”Click chuột trái vào thư mục cần đổi tên > Chọn thẻ Home” width=”800″/></p>
<p>Click chuột trái vào thư mục cần đổi tên > Chọn thẻ trang chủ</p>
<p class=Bước 2: Nhấn chọn RenameNhấn chọn Rename > Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2190)-800×450.jpg” title=”Nhấn chọn Rename > Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” width=”800″/></p>
<p>Nhấn chọn Rename</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn <strong>Enter</strong> hoặc <strong>click chuột ra chỗ khác</strong> để hoàn thành đổi tên.</p>
<p class=Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2191)-800×450.jpg” title=”Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để hoàn thành đổi tên” width=”800″/></p>
<p>Thực hiện đổi tên thư mục > Nhấn Enter hoặc click chuột ra chỗ khác để triển khai xong đổi tên</p>
<h4>6. Đổi tên tệp/thư mục bằng Command Prompt</h4>
<ul>
<li><strong>Ưu điểm:</strong> Có thể đổi được đuôi mở rộng của tệp, thư mục.</li>
<li><strong>Nhược điểm:</strong> Thao tác phức tạp, nhiều bước, cần nhớ mã lệnh, không được thêm, bớt ký tự đặc biệt có sẵn.</li>
</ul>
<p>Đầu tiên để sử dụng <strong>Command Prompt</strong> thì bạn hãy thực hiện mở phần mềm này lên như sau:</p>
<p><strong>Bước 1:</strong> Đi đến <strong>thanh tìm kiếm</strong> của Windows > Nhập <strong>cmd</strong> vào thanh tìm kiếm.</p>
<p class=Đi đến thanh tìm kiếm của Windows > Nhập cmd vào thanh tìm kiếm” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2192)-800×450.jpg” title=”Đi đến thanh tìm kiếm của Windows > Nhập cmd vào thanh tìm kiếm” width=”800″/></p>
<p>Đi đến thanh tìm kiếm của Windows > Nhập cmd vào thanh tìm kiếm</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Nhấn chọn <strong>Command Prompt</strong> như trong hình.</p>
<div style=

Xem thêm: Cây xà nu – Cây xà nu là cây gì – Hình tượng cây xà nu

Nhấn chọn Command Prompt như trong hình

Nhấn chọn Command Prompt như trong hình

Bước 3: Kết quả sau khi mở thành công Command Prompt.

Kết quả sau khi mở thành công Command Prompt

Kết quả sau khi mở thành công xuất sắc Command PromptSau khi thực thi mở file Command Prompt bạn thực thi nhập dòng mã đổi tên như sau :

Mã đổi tên: ren “vị trí chứa tệp muốn đổi tên\tên tệp hiện tại.đuôi mở rộng” “tên tệp mới.đuôi mở rộng”

Ví dụ: Mình sẽ đổi tên của thư mục DMX.docx thành “TGDĐ.docx”.

Bước 1: Nhập dòng lệnh: ren “C:\đổi tên thư mục\DMX.docx” “TGDĐ.docx”.

Trong đó:

 • C:\ là vị trí của ổ C.
 • đổi tên thư mục\ là file có chưa thư mục cần đổi tên.
 • DMX.docx là file cần đổi tên.
 • TGDĐ.docx là tên sẽ đổi cho DMX.docx.

Lưu ý: Khi thực hiện viết dòng lệnh này thì bạn hãy thay đổi file chưa thư mục và tên thư mục nhé!!

Nhập dòng lệnh: ren

Nhập dòng lệnh : ren ” C : \ đổi tên thư mục \ DMX.docx ” ” TGDĐ.docx “

Bước 2: Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ.

Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ

Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ

7. Đổi tên tệp/thư mục bằng PowerShell

 • Ưu điểm: Có thể đổi được đuôi mở rộng của tệp, thư mục, có thể thêm các ký tự đặc biệt.
 • Nhược điểm: Thao tác phức tạp, nhiều bước, cần nhớ mã lệnh.

Đầu tiên để sử dụng Windows PowerShell thì bạn hãy thực thi mở ứng dụng này lên như sau :

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + E để mở File Explore > Chọn thẻ File.

Nhấn tổ hợp phím Windows + E để mở File Explore > Chọn thẻ File” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2199)-800×450.jpg” title=”Nhấn tổ hợp phím Windows + E để mở File Explore > Chọn thẻ File” width=”800″/></p>
<p>Nhấn tổng hợp phím Windows + E để mở File Explore > Chọn thẻ File</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Open Windows PowerShell</strong> > Nhấn vào <strong>“Open Windows PowerShell”</strong>.</p>
<p class=Chọn Open Windows PowerShell > Nhấn vào “Open Windows PowerShell”” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1357120//Screenshot(2200)-800×450.jpg” title=”Chọn Open Windows PowerShell > Nhấn vào “Open Windows PowerShell”” width=”800″/></p>
<p>Chọn Open Windows PowerShell > Nhấn vào “ Open Windows PowerShell ”</p>
<p>Sau khi mở được <strong>PowerShell</strong> thì bạn tiến hành đổi tên tệp, thư mục bằng đoạn mã sau:</p>
<p><strong>Mã đổi tên:</strong> rename-item “tên tệp hiện tại.đuôi mở rộng” “tên tệp mới.đuôi mở rộng”</p>
<p><strong>Ví dụ:</strong> Mình sẽ đổi tên thư mục “Họ và tên.docx” thành “Mã số sinh viên.docx”.</p>
<p><strong>Bước 1:</strong> Nhập dòng lệnh: <strong>rename-item “Ho và ten.docx” “Ma so sinh vien.docx”</strong></p>
<p class=Nhập dòng lệnh: rename-item

Nhập dòng lệnh : rename-item ” Ho và ten.docx ” ” Ma so sinh vien.docx “

Bước 2: Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ.

Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ

Nhấn Enter để đổi tên thư mục trong ví dụ

II. Các lỗi thường xảy ra khi đổi tên thư mục

1. Lỗi trùng tên

Nguyên nhân: Lỗi này thường xảy ra khi có đến 2 file nhỏ trong cùng 1 tệp lớn trùng tên với nhau.

Cách khắc phục: Đổi tên hoặc thêm các ký tự như số ở phía sau để cho tên được khác đi mà vẫn giữ được tên lúc đầu muốn đặt.

Khi gặp lỗi trùng tên thì Windows sẽ báo lỗi như trong hình và bạn chỉ cần bấm Yes là Windows sẽ tự thêm những ký tự hoặc số ở phía sau để 2 file khác nhau .

Lỗi trùng tên

Lỗi trùng tênKết quả sau khi sửa lỗi .

Kết quả sau khi sửa lỗi

Kết quả sau khi sửa lỗi

2. Lỗi đổi tên khi đang mở file

Lỗi này là 1 lỗi cùng rất thường hay xảy ra khi triển khai đổi tên file .

 • Nguyên nhân: Do bạn chưa tắt file mà đã thực hiện đổi tên file.
 • Cách khắc phục: Tắt file đang sử dụng đi và thực hiện đổi tên file lại từ đầu.

Và đó là 6 cách có thể giúp bạn đổi tên tệp, tập tin và thư mục trên Windows 10 cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách làm thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn thành công!