articlewriting1 1

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở

Học tập

Để tạo độ xốp cho 1 số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây ? A. NH 4 2 S O 4 B. NH 4 HCO 3. C. CaCO 3. D. NH 4 NO 2. Để tạo độ xốp cho một số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ?

A. (NH4)2SO4

B. NH4HCO3

C. CaCO3

D. NH4NO2

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?

A. (NH4)2SO4.     

B. NH4HCO3.      

C. CaCO3.           

D. NH4NO2.

Để tạo độ xốp cho 1 số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ? A. ( NH4 ) 2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3

D. NH4NO2.

Để tạo độ xốp cho 1 số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ? Để tạo xốp cho 1 số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây ?

A. (NH4)3PO4.     

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.       

D. NaCl.

Để tạo xốp cho 1 số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây ?.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3. 

D. NaCl.

Trong những phát biểu sau : ( 1 ) Trong NH3 và NH4 +, nitơ đều có số oxi hóa – 3. ( 2 ) Trong NH3 và NH4 +, nitơ đều có cộng hóa trị 3. ( 3 ) Công thức của phân supephotphat kép là Ca ( H2PO4 ) 2. ( 4 ) Để tạo độ xốp trong một số ít loại bánh hoàn toàn có thể dùng muối NH4NO2. ( 5 ) Kim cương là tinh thể phân tử. ( 6 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng hàm lượng % của K. Số phát biểu không đúng là A. 2. B. 4 C. 3 D. 1.

Trong các phát biểu sau:

( 1 ) Trong NH3 và NH4 +, nitơ đều có số oxi hóa – 3. ( 3 ) Công thức của phân supephotphat kép là Ca ( H2PO4 ) 2. ( 5 ) Kim cương là tinh thể phân tử. Câu 47 : Một dung dịch không hề chứa đồng thời những ion sau : A. NH 4 +, CO 3 2 -, SO 4 2 -, Na +. B. K +, Zn 2 +, Cl -, Br -. C. Ag +, Al 3 +, PO 4 3 -, CO 3 2 -. D. Ba 2 +, Mg 2 +, Cl -, NO 3 -. Câu 48 : Các ion nào sau đây không cùng sống sót trong một dung dịch ? A. Na +, Mg 2 +, OH -. B. K +, Fe 2 +, NO 3 -. C. Ca 2 +, Na +, Cl – .D. Al 3 +, Cu 2 +, SO 4 2 – NH4HCO3 được dùng nhiều để làm bột nở, tạo độ xốp cho bánh
Đáp án B
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 124

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Phạm Công Thành
  • Start date Jun 29, 2021

Để tạo độ xốp cho một số ít loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ?
A. ( NH4 ) 2SO4
B. CaCO3
C. NH4NO2
D. NH4HCO3

Hỏi đáp VietJack

Câu hỏi hot cùng chủ đề
LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

Toán Toán Hóa học Toán Tiếng Anh ( mới ) Hóa học

Toán Xem thêm …

Video liên quan