articlewriting1 1

Là học sinh em cần rèn luyện nhu thế nào để trở thành người có lương tâm

Học tập

Để trở thành người có lương tâm, học sinh cần thực hiện điều nào dưới đây?

A. Có tình cảm đạo đức trong sáng .Nội dung chính

 • Để trở thành người có lương tâm, học sinh cần thực hiện điều nào dưới đây?
 • Answers ( )
 • Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?
 • Để trở thành người có lương tâm, mỗi học sinh chúng ta cần phải

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài 11: Một số phạm trù đạo đức cơ bản của đạo đức học – Giáo dục công dân 10 – Đề số 2
 • Video liên quan

Đáp án chính xác

B. Hạn chế giao lưu với bạn xấu .

C. Chăm chỉ lao động .

D. Chăm chỉ học tập .

Xem lời giải

Answers ( )

 1. ngocquynh* Vì lương tâm là năng lượng tự nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội. nên để trơt thành người có lương tâm thì ta cần có :– Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức theo ý niệm văn minh– Thực hiện vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân 1 cách tự nguyện, phấn đấu trở thành 1 công dân tốt, người có ích cho xã hội– Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đẹp tươi trong quan hệ giữa người với người .

  Xin ctlhn ạ!

 2. tuanh– Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức tân tiến .– Thực hiện khá đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức so với xã hội .– Thường xuyên tu dưỡng những tình cảm trong sáng, đep đẽ .– Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, xinh xắn trong quan hệ giữa người với người, biết sống vì người khác .– Thực hiện khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức của bản thân một cách tự nguyện, phấn đấu trở thành người công dân tốt, người có ích cho xã hội

Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?

Câu 71091 Nhận biết

Làm thế nào để trở thành người có lương tâm ?

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học — Xem cụ thể

Để trở thành người có lương tâm, mỗi học sinh chúng ta cần phải

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A .cố gắng nỗ lực học thật tốt, nhiệt tình trợ giúp bạn hữu, không vi phạm pháp lý .B .đừng khi nào đụng chạm đến ai, phê bình ai, không chăm sóc đến việc ai đúng ai sai .C .tích cực rèn luyện ý thức đạo đức, tác phong kỷ luật và triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm bản thân .D .tự giác triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm học tập, tích cực rèn luyện đạo đức theo quan điểm văn minh .Đáp án và lời giải

Đáp án 😀

Lời giải :Phân tích : Để trở thành người có lương tâm, mỗi học viên tất cả chúng ta cần phảitự giác thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm học tập của cá thể, tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ luật, có lối sống trong sáng, lành mạnh và biết chăm sóc trợ giúp người khác .
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài 11: Một số phạm trù đạo đức cơ bản của đạo đức học – Giáo dục công dân 10 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Những câu tục ngữ nào sau đây nói về danh dự của con người?

 • Hay tự ái thường dẫn con người tới phản ứng ?

 • Để trở thành người có lương tâm, mỗi học viên tất cả chúng ta cần phải
 • Nội dung nào dưới đây nói về lòng tự trọng?

 • Danh dự của mỗi người là do
 • Xã hội chỉ có thể phát triển lành mạnh trên cơ sở bảo đảm được những nhu cầu và lợi ích của

 • Hạnh phúc của từng cá nhân là cơ sở của:

 • *: Năng lực tự đánh giá và điều chình hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là

 • Theo em đâu là hạnh phúc của một học sinh ?

 • Trong giờ kiểm tra môn Vật lí, phần bài tập Tuấn đã làm xong, còn phần câu hỏi lí thuyết, có một định nghĩa tuấn không nhớ chắc chắn lắm. Bạn bên cạnh đã làm được rồi, bạn ấy học giỏi lắm, chỉ cần liếc qua xem một chút là có thể giải quyết được. Và còn cách nữa, quyển sách giáo khoa nằm ngay trong ngăn bàn, chỉ cần thao tác nhanh là sẽ xong. Thế nhưng, Tuấn không làm như thế. Xong giờ kiểm tra, có bạn trong lớp nói Tuấn dại, dở sách một chút có ảnh hưởng gì đâu. Tuấn không nghĩ vậy mà ngược lại Tuấn còn cảm thấy thật thanh thản. Hành vi của Tuấn thuộc phạm trù nào của đạo đức học?

 • Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thì cá nhân cảm thấy

 • Tự trọng là gì ?
 • . .. .. .. .. .. .. .. . là sự phản ánh những mối quan hệ đạo đức đặc biệt giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội

 • Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về phạm trù hạnh phúc?

 • Sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là?

 • Mỗi tháng phụ huynh đều nộp học phí của con cho nhà trường. Hành vi trên nói đến phạm trù nào của đạo đức học?

 • Người không có nhân phẩm sẽ bị xã hội

 • Điền phương án thích hợp vào chỗ trống:
  Mỗi cá nhân. .. các nhu cầu và lợi ích của mình riêng lẻ mà phải kết hợp với các cá nhân khác và với toàn xã hội.

 • Khi nhu cầu và lợi ích về cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết

 • Lương tâm mỗi người sẽ cảm thấy cắn rứt khi ?

 • Để các nhu cầu được thỏa mãn sẽ không bị nhàm chán và vô nghĩa thì con người cần làm gì?

 • *: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ?

 • Câu nói “ Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc ” là của vị anh hùng dân tộc nào ?

 • Cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ với xã hội, ngược lại xã hội cũng phải có:

 • Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thì cá nhân cảm thấy

 • Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị

 • *: Khi nhu cầu và lợi ích về cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết

 • Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là:

 • Người được coi là có lòng tự trọng khi biết tôn trọng và bảo vệ

 • *: Lương tâm là gì?

 • Hành vi nào dưới đây không phải là người có nhân phẩm ?

 • AnhHsốngtheo quan điểm “đènnhà ainhà ấyrạng”cónghĩaanhHđã không làm đúng với ý nghĩa của phạm trù nào dưới đây?

 • Để trở thành người có lương tâm, mỗi người cần phải làm gì dưới đây?

 • Câu: “Con cái giỏi giang, vẻ vang cha mẹ” đề cập đến nội dung của phạm trù đạo đức nào sau đây?

 • Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ?

 • Khi được sống trong một xã hội hạnh phúc thì cá nhân là có:

 • Người có nhân phẩm thường có nhu cầu vật chất và tinh thần

 • Nghĩa vụ là:

 • Điền phương án thích hợp vào chỗ trống:
  Khi nhu cầu và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết đặt. .. lên trên.

 • Những câu tục ngữ nào sau đây nói về danh dự của con người ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • She gets this _______ expression on her face when she talks about food .
 • Hệ số của img1 trong khai triển của img2 bằng?

 • Cho img1 là số nguyên dương thỏa mãn img2. Hệ số cỉa số hạng chứa img3 trong khai triển của biểu thức img4img5 bằng?

 • Would you mind __________ this problem for me ?
 • Which option is correct ?
 • Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho điểm cực tiểu của đồ thị hàm số img1nằm bên phải trục tung?

 • Nghiệm của phương trình img1 thỏa điều kiện img2

 • My sister often __________Shakespeare ‘ s lines in the essay .

Video liên quan