articlewriting1 1

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7

Học tập
Hướng dẫn Soạn Bài 4 : Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7 gồm có khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng kim chỉ nan và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn địa lí lớp 7 .
Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 4 trang 13 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 4.1, cho biết :
– Nơi có tỷ lệ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu ?

– Nơi có mật dộ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Nơi có tỷ lệ dân số cao nhất là TX. Tỉnh Thái Bình. Mật độ dân số trên 3000 người / km2 .
– Nơi có mật dộ dân số thấp nhất là Tiền Hải. Mật độ dân số dưới 1000 người / km2 .

2. Giải bài tập 2 Bài 4 trang 13 sgk Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh qua những cuộc Tổng tìm hiểu dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm :
– Hình dáng tháp tuổi có gì đổi khác ?
– Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ ?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Sau 10 năm, hình dáng tháp có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp, thân tháp phình rộng hơn, đỉnh tháp mở rộng hợn.

– Nhóm tuổi tăng về tỉ lệ là nhóm trong tuổi lao động và trên tuổi lao động ; Nhóm tuổi giảm tỉ lệ là nhóm dưới tuổi lao động .
Như vậy tỉ lệ ngày càng tăng tư nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh giảm, tuổi thọ tăng và dân số già đi .

3. Giải bài tập 3 Bài 4 trang 14 sgk Địa lí 7

Tìm trên lược đồ phân bổ dân cư châu Á những khu vực tập trung chuyên sâu dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bổ ở đâu ?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Các khu vực tập trung chuyên sâu đông dân là khu vực châu Á gió mùa nưa : Đông Á, Khu vực Đông Nam Á, Nam Á .
– Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bổ ở ven biển hoặc ven những sông lớn bồi đắp thành những đồng bằng phì nhiêu .

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7 khá đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “