articlewriting1 1

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là?

Học tập

Câu hỏi:

Điểm giống nhau về cấu trúc giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

A. Có chứa sắc tố quang hợp
B. Có chứa nhiều phân tử ATP
C. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp
D. Được bao bọc bởi lớp màng kép

Đáp án đúng D.

Điểm giống nhau về cấu trúc giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là được phủ bọc bởi lớp màng kép, ti thể là bào quan được phủ bọc bởi hai màng, lục lạp thường có hình bầu dục, mỗi lục lạp được bảo phủ bởi màng kép .

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

* Ti thể :
– Cấu trúc :
Ti thể là bào quan được phủ bọc bởi hai màng, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành những mào, trên mào có nhiều loại enzim hô hấp .
Ti thể có dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn. Hình dạng, số lượng, size, vị trí sắp xếp của ti thể biến thiên tùy thuộc loại tế bào, những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào .

Ti thể chứa nhiều protein và lipit, ngoài ra còn chứa axit nucleic (AND vòng, ARN) và riboxom (giống với riboxom của vi khuẩn)

– Chức năng : Ti thể là nơi phân phối nguồn năng lượng cho tế bào dưới dạng phân tử ATP. Ngoài ra, ti thể còn tạo ra nhiều loại sản phẩm trung gian có vai trò trong quy trình chuyển hóa vật chất .
* Lục lạp :
– Cấu tạo :
Lục lạp là một trong ba dạng lạp thể chỉ có trong những tế bào thực thi công dụng quang hợp ở thực vật .
Lục lạp thường có hình bầu dục. Mỗi lục lạp được bảo phủ bởi màng kép ( hai màng ), bên trong là khối cơ chất không màu – gọi là chất nền và những hạt nhỏ. Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào không giống nhau, phụ thuộc vào vào nhiều loại và điều kiện kèm theo chiếu sáng của thiên nhiên và môi trường sống .

Mỗi grana có dạng như một chồng tiền xu gồm các túi dẹp (tilacoit). Trên màng tilacoit có hệ sắc tố và các hệ enzim sắp xếp một cách trật tự, tạo thành vô số các đơn vị cơ sở dạng hạt hình cầu, kích thước từ 10 – 20nm gọi là đơn vị quang hợp. Trong lục lạp có chức AND và riboxom nên nó có khả năng tự tổng hợp lượng protein cần thiết cho mình.

– Chức năng : Lục lạp là nơi triển khai tính năng quang hợp của tế bào thực vật, tổng hợp nên những chất hữu cơ thiết yếu cho khung hình thực vật .