Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán - noithatthachcaovn.com

Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán – noithatthachcaovn.com

Bất Động Sản

Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán – noithatthachcaovn.com.Một dự án chung cư được phép triển khai, mở bán, huy động vốn của các bạn chỉ lúc đủ điều kiện pháp lý và được sự cho phép của Sở Xây dựng.

Điều kiện để 1 dự án chung cư được phép mở bán

Dự án căn hộ chung cư trong tình trạng sắp xây dựng, hoặc đang xây dựng hoặc đã nhận nhà nhưng chưa có sổ hồng, được gọi là “nhà ở hình thành trong tương lai” (thuật ngữ văn bản luật).

Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán - noithatthachcaovn.com
Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán – noithatthachcaovn.com

Hiện nay không ít chủ đầu tư lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bạn về pháp lý nhà đất và lỏng lẻo của cơ quan quốc gia để tiến hành mở bán và huy động vốn trái phép trong khi dự án chưa đủ điều kiện. Hậu quả, dự án không được triển khai như đã hứa, khách hàng bị ngâm vốn từ năm này sang năm khác, vừa mất tiền lại vừa mất thời gian đi thưa kiện.

Điều kiện để 1 dự án chung cư được phép mở bán là gì?

Theo Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị Định 99/2015/NĐ-CP, 1 dự án căn hộ chung cư được phép mở bán khi bảo đảm đủ những điều kiện sau:

 1. Đã có giấy tờ về quyền dùng đất; giấy tờ dự án, thiết kế bản vẽ thi công
  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giấy phép xây dựng; giấy tờ về nghiệm
  thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ tương ứng theo tiến độ dự
  án; nếu là nhà chung cư, tòa nhà hổ lốn với mục tiêu để ở hình thành
  trong ngày mai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn tất xong phần móng
  của tòa nhà đó.

  Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán - noithatthachcaovn.com
  Điều kiện để một dự án chung cư được phép mở bán – noithatthachcaovn.com
 2. Đã có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở
  Xây dựng
  .
 3. Đã được ngân hàng thương nghiệp có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa
  vụ tài chính của chủ đầu tư đối sở hữu các bạn khi chủ đầu tư không bàn giao
  nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết mang khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại mang đủ năng lực thực hành bảo
  lãnh trong buôn bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Như vậy, bạn hoàn toàn sở hữu quyền bắt buộc công ty bán hàng của chủ đầu tư chế tạo các giấy tờ đã nêu trên để biết dự án đã đủ điều kiện mở bán huy động vốn chưa.