articlewriting1 1

Đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế vào năm nào đặt tên nước là gì

Học tập
Năm 968, sau khi thống nhất được quốc gia, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt (tức “Nước Việt to lớn”), định đô ở Hoa Lư, xây dựng triều chính và quản lý đất nước.Bạn đang xem : Đinh bộ lĩnh lên ngôi nhà vua vào năm nào đặt tên nước là gì

Về sự kiện này, Đại Việt sử ký toàn thư chép rõ: “Năm Mậu Thìn (968). Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế”.
Về sự kiện này, Đại Việt sử ký toàn thư chép rõ : “ Năm Mậu Thìn ( 968 ). Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về động Hoa Lư, mở màn dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây hoàng cung, đặt triều nghi. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế ” .Vị trí dựng đặt kinh đô Hoa Lư có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 300 ha, là vùng đồng chiêm trũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vòng cung, cảnh sắc hùng vĩ, núi non hiểm trở. Với tầm nhìn của nhà quân sự chiến lược, Đinh Tiên Hoàng đã triệt để tận dụng vị trí tự nhiên để xây thành, đắp lũy, nối tiếp những khoảng trống giữa những núi thành một mạng lưới hệ thống khép kín. Mặc dù tính năng quân sự chiến lược được bộc lộ rõ trong kiến trúc tự nhiên của kinh thành Hoa Lư, nhưng về cơ bản nó vẫn bảo vệ toàn vẹn tính năng là TT chính trị, văn hóa truyền thống của vương triều Đinh buổi đầu kiến lập. Kinh đô Hoa Lư do Đinh Tiên Hoàng tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng là một khu công trình kiến trúc lớn nhất của quốc gia sau ngàn năm Bắc thuộc .

Năm 970, Đinh Tiên Hoàng bỏ việc dùng niên hiệu của các Hoàng đế Trung Hoa, đặt niên hiệu mới là Thái Bình.

Như vậy, với việc xưng đế, đặt quốc hiệu, dựng kinh đô, định niên hiệu, Đinh Tiên Hoàng đã chứng minh và khẳng định nền độc lập, tự chủ của vương quốc Đại Cồ Việt và bắt tay vào kiến thiết xây dựng một quy mô nhà nước với thiết chế mới : Nhà nước quân chủ TW tập quyền thống nhất .- Về tổ chức triển khai cỗ máy nhà nước : Đinh Tiên Hoàng đã triển khai xong tổ chức triển khai cỗ máy quản trị quốc gia từ hình thức “ Vương quyền ”, chuyển sang hình thức “ Đế quyền ”, với 3 cấp : Triều đình Trung ương – Đạo ( trung gian ) – Giáp, Xã ( cơ sở ) .Triều đình Trung ương tại Kinh đô Hoa Lư do Đinh Tiên Hoàng đứng đầu, con trai cả là Đinh Liễn được phong làm Nam Việt Vương, có quyền hành lớn chỉ sau Hoàng đế và được giao đặc trách việc làm bang giao. Năm Tỉnh Thái Bình thứ 2 ( 971 ), vua mở màn lao lý cấp bậc văn, võ, tăng đạo. Đến năm 975, pháp luật áo mũ của những quan văn, võ .Vua lập cho mình 5 Hoàng hậu, đặt ngôi Thái tử. Sử cũ cho biết, năm 968, sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng đã phong tước cho những Hoàng tử và bầy tôi thân cận : Năm 969, nhà vua phong con trưởng là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương .. Năm 978, nhà vua lập con nhỏ là Đinh Hạng Lang làm Hoàng Thái tử, phong con thứ là Đinh Toàn làm Vệ Vương .Nhìn chung, về tổ chức triển khai chính quyền sở tại Trung ương thời Đinh, từ quan chế, nghi tiết, phần đông đều phỏng theo những triều đại Đường, Tống của Trung Quốc. Tuy cỗ máy hành chính thời Đinh là cỗ máy chính quyền sở tại quân chủ thời kỳ mới độc lập, tự chủ, nên còn khá sơ sài, đơn thuần, chưa thật hoàn bị ; nhưng việc củng cố cỗ máy chính quyền sở tại Nhà nước quân chủ của Đinh Tiên Hoàng đã được lịch sử dân tộc ghi nhận. Sử gia thế kỷ XIII, Lê Văn Hưu đánh giá và nhận định : “ … Vua mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chính sách gần vừa đủ … ” .Ở những địa phương, vua Đinh chia nước làm nhiều đạo, dưới đạo là giáp và xã. Đến nay, địa phận của từng đạo và hệ hống quan chức những cấp chính quyền sở tại chưa xác lập được rõ ràng .- Về quân đội : Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh về cơ bản là một nhà nước võ trị. Quân đội thời Đinh đông và mạnh. Điểm điển hình nổi bật nhất trong tổ chức triển khai quân sự chiến lược phòng giữ quốc gia thời nhà Đinh là tổ chức triển khai “ Thập đạo quân ” .Năm 971, Đinh Tiên Hoàng phong cho Lê Hoàn giữ chức Thập đạo tướng quân, đứng đầu quân đội. Bên dưới đạo có những loại : Quân, lữ, tốt, ngũ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết : “ Đinh Tiên Hoàng, năm Tỉnh Thái Bình thứ 5 ( 974 ), định ngạch quân 10 đạo, một đạo 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người ”. Quân thường trực thời Đinh khởi đầu được trang bị quân phục thống nhất. Binh lính đều đội mũ “ Tứ phương bình đinh ” ( bốn góc vuông, phía trên phẳng ) bằng da. Và quân túc vệ đều thích trên trán ba chữ “ Thiên tử quân ” để phân biệt với những loại quân khác. Quân đội được trang bị những loại bạch khí, phối hợp giữa giáo, kiếm, côn với cung, nỏ …

– Về luật pháp: Cùng với việc từng bước xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý từ Trung ương đến địa phương, xây dựng củng cố lực lượng quân sự, nền pháp chế thời kỳ này cũng bắt đầu được để ý đến. Đinh Tiên Hoàng đã đặt chức Đô hộ phủ sĩ sư coi việc hình án – một chức quan tư pháp và giao cho Lưu Cơ giữ chức này. Mặc dù vậy, dưới chế độ võ trị, luật pháp thời Đinh còn nghiêm khắc và tùy tiện, dựa theo ý muốn của nhà vua. Vua Đinh cho đặt vạc dầu và cũi hổ ở sân triều để trừng phạt phạm nhân.

Xem thêm : Vậy Hàng Quá Cảnh Hàng Hóa Là Gì ? Vận Chuyển Hàng Quá Cảnh Là Gì- Về kinh tế tài chính : Thời Đinh, kinh tế tài chính nông nghiệp được chăm sóc. Nhà vua nắm hàng loạt ruộng đất trong nước, vừa để khẳng định chắc chắn quyền lực tối cao vừa để nắm lấy thần dân, thu tô thuế, bắt lính. Bên cạnh đó, nhà nước cũng chăm sóc tới việc khai hoang, lập làng, lan rộng ra diện tích quy hoạnh canh tác xuống vùng đồng bằng và ven biển .Một số ngành nghề thủ công nghiệp cũng được chú ý quan tâm tăng trưởng như : Nghề thợ nề, thợ đá, mộc, chạm khắc, dát vàng bạc … hầu hết để ship hàng vua quan và quân đội. Trong dân gian, những nghề truyền thống lịch sử như trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải lụa, làm giấy liên tục tăng trưởng .Khoảng năm 970, Đinh Tiên Hoàng cho phát hành đồng xu tiền tiên phong của quốc gia : Đồng Thái Bình Hưng Bảo. Sự sinh ra của đồng xu tiền “ Thái Bình Hưng Bảo ” thôi thúc việc trao đổi kinh doanh sản phẩm & hàng hóa trong nhân dân ; việc trao đổi kinh doanh vật phẩm cũng được thực thi với Trung Quốc và với những thuyền buôn quốc tế .- Về văn hóa truyền thống : Cùng với việc kiến thiết xây dựng một chính quyền sở tại nhà nước có chủ quyền lãnh thổ, vua Đinh Tiên Hoàng cũng quan tâm đến tăng trưởng văn hóa truyền thống ; những mầm mống tiên phong của một nền văn hóa truyền thống mang tính dân tộc bản địa được manh nha hình thành .Đạo Nho tuy đã xâm nhập vào Nước Ta từ đầu thời Bắc thuộc, nhưng đến lúc này vẫn không tạo được những tác động ảnh hưởng đáng kể. Nổi trội trong đời sống tâm linh vẫn là những tín ngưỡng dân gian hòa trộn với những tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo. Đạo Phật là chỗ dựa ý thức và có vị trí lớn trong đời sống xã hội Đại Cồ Việt cũng như trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy nhà nước thời Đinh. Ở Kinh đô Hoa Lư đã kiến thiết xây dựng nhiều chùa chiền ( chùa Tháp, chùa Bà Ngô … ) và những cột kinh Phật. Nhiều nhà sư đã trở thành cố vấn cho vua Đinh về đường lối đối nội và đối ngoại. Năm 971, vua phong cho Tăng thống Ngô Chân Lưu làm Khuông Việt Đại sư ( Khuông Việt nghĩa là phò giúp nước Việt ) chứng tỏ những tăng sĩ đã có vai trò rất lớn trong việc phò giúp Đinh Bộ Lĩnh .Thời kỳ này, nhiều mô hình văn hóa truyền thống dân gian đã hình thành như ca múa nhạc ( biểu lộ qua truyền thuyết thần thoại bà Phạm Thị Trân ở Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên dạy quân sĩ hát, đánh trống, được phong chức và được suy tôn là Huyền Nữ, Ưu Bà ), 1 số ít môn xiếc đã điêu luyện được trình diễn trên lầu Đại Văn …- Về đối ngoại : Ngay sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã chăm sóc đến việc thiết lập mối quan hệ bang giao với nhà Tống .

Theo các bộ chính sử của Việt Nam như: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, vào năm 970, vua sai sứ sang nhà Tống giao hảo. Chuyến đi sứ sang nhà Tống vào năm Thái Bình thứ 1 (970) dưới thời Đinh là chuyến đi sứ đầu tiên, mở đầu quan hệ bang giao giữa Việt Nam với Trung Quốc trong thời kỳ trung đại.

Tiếp đó, năm 972, vua sai con trai cả là Nam Việt Vương Đinh Liễn sang nước Tống, đến năm 973 mới trở về nước. Chuyến đi sứ sang nhà Tống của Đinh Liễn thành công xuất sắc, nên khi Đinh Liễn về nước, vua Tống đã sai sứ đến Kinh đô Hoa Lư phong cho Đinh Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận vương, phong Đinh Liễn làm Kiểm hiệu Thái sư, Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ An Nam đô hộ .Năm Tỉnh Thái Bình thứ 6 ( 975 ), mùa xuân, Đinh Tiên Hoàng sai Trịnh Tú đem sản vật địa phương gồm vàng, lụa, sừng tê, ngà voi quý hiếm sang nước Tống triều cống. Năm 977, Đinh Tiên Hoàng lại sai sứ sang nhà Tống đem phương vật mừng Tống Thái Tông lên ngôi .

Như vậy, dưới thời Đinh, kể từ năm 970, vua Đinh Tiên Hoàng lần đầu tiên sai sứ sang nhà Tống kết hiếu, đến chuyến đi cuối cùng năm 977, sai sứ sang mừng Tống Thái Tông lên ngôi, trong quan hệ bang giao giữa Đại Cồ Việt và Trung Quốc chưa xảy ra xung đột. Nhà Tống đối với triều Đinh nói chung và vua Đinh Tiên Hoàng nói riêng, đều tỏ ra hữu hảo. Điều này cho thấy, Đinh Tiên Hoàng đã có một chính sách đối ngoại khéo léo, mềm dẻo để giữ gìn hòa bình cho dân tộc.