articlewriting1 1

[ĐÚNG] Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? – Top Tài Liệu

Học tập

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên?
A. OH-
B. Al3+ và H+
C. Al3+
D. H+

Lời giải :

đáp án đúng : D
Độ chua hoạt tính của đất là do ion H + gây nên .

Kiến thức tham khảo

Khái niệm đất chua ảnh hưởng của đất chua đối với cây trồng

1. Khái niệm đất chua
Đất chua là hiện tượng đất bị thay đổi tính chất hóa học do quá trình canh tác nông nghiệp hoặc ảnh hưởng từ tính chất vùng đất đặc thù. Đất bị chua còn được hiểu là đất có nhiều axit và độ pH từ 6.5 trở xuống. Trị số pH cho biết nồng độ ion H+ trong môi trường như thế nào. Từ đó người nông dân có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình đất trồng và có biện pháp xử lý phù hợp.

2. Ảnh hưởng của đất chua đối với cây trồng
Đối với cây trồng
Đất chua sẽ làm ức chế hoạt động sinh trưởng của cây trồng. Cây trồng khó hấp thụ các chất khoáng đa, trung, vi lượng cần thiết. Dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn dinh dưỡng cho cây phát triển. Từ đó làm giảm năng suất cây trồng đáng kể. Nồng độ độc tố Al tự do trong môi trường tăng cao, có khả năng gây độc cho cây trồng. Làm cho rễ bị bó lại và không phát triển được nữa. Với các loại cây không ưa đất chua thì tình trạng này có thể làm chậm quá trình ra hoa, tỷ lệ đậu quả không cao, cây phát triển còi cọc và có thể bị chết.

Đối với vi sinh vật
Các nhóm vi sinh vật có lợi trong đất hầu như không thể sinh trưởng được trong môi trường đất có độ chua cao. Việc giảm sút số lượng vi sinh vật để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về sau. Các hợp chất khó tan được vi sinh vật phân giải cho cây sử dụng giờ đây sẽ tích tụ lại trong đất. Điều này lại tiếp tục gây hại cho cây trồng và môi trường xung quanh.

Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

– Trong nông nghiệp luôn chăm sóc đến phản ứng của dung dịch đất. Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất. Phản ứng dung dịch do nồng độ [ H + ] và [ OH – ] quyết định hành động. Trường hợp [ H + ] > [ OH – ] phản ứng chua ; trường hợp [ H + ] = [ OH – ] phản ứng trung tính và khi [ H + ] < [ OH - ] là phản ứng kiềm .

– Căn cứ vào H+ và Al3+ ở trong đất độ chua của đất được chia làm hai loại là độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng.

– Độ chua hoạt tính là độ chua do H + trong dung dịch đất gây nên. Độ chua hoạt tính của đất được bộc lộ bằng pH ( h2O ). Trong đó chỉ số pH của đất thường xê dịch từ 3 đến 9. Đất lâm nghiệp phần đông là chua và rất chua, chỉ số pH thường nhỏ hơn 6,5 .
– Đất nông nghiệp trừ đất phù sa trung tính ít chua ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đất mặn kiềm, những loại đất còn lại đều chua. Đặc biệt đất phèn hoạt động giải trí rất chua, độ pH của đất thường nhỏ hơn 4 .
– Độ chua tiềm tàng là độ chua do yếu tố H + và Al3 + trong keo đất gây nên .