articlewriting1 1

Đường giới hạn khả năng sản xuất – Wikipedia tiếng Việt

Học tập

Đường giới hạn khả năng sản xuất (tiếng Anh: Production possibility frontier, viết tắt là PPF) là đường mô tả các tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa với điều kiện là nguồn lực được sử dụng tối đa.

Cách bộc lộ[sửa|sửa mã nguồn]

Để hoàn toàn có thể bộc lộ đường này, người ta giả định rằng trên thị trường chỉ có hai món hàng được kinh doanh thương mại và nguồn lực là không đổi khác trong mọi thời gian .
220px NewPpf small Đường giới hạn khả năng sản xuất tương quan đến thực phẩm và máy tính

Chúng ta có thể lấy ví dụ từ hình bên. Giả sử chúng ta chỉ sản xuất được hai mặt hàng đó chính là thực phẩm và máy tính, thực phẩm được biểu diễn bằng trục tung, máy tính được biểu diễn bằng trục hoành, giao điểm của hai trục là gốc tọa độ. Ở đây, chúng ta thấy hai điểm A và B. Có gì đặc biệt ở hai điểm này? Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy rằng ở điểm A, số lượng thực phẩm nhiều hơn số lượng máy tính, còn ở điểm B, số lượng máy tính lại nhiều hơn số lượng thực phẩm. Có thể giải thích rằng: Do nguồn lực không thay đổi (bởi vì ta giả định là như vậy) nên để có thể sản xuất nhiều máy tính hơn thì bắt buộc ta phải từ bỏ việc sản xuất một số lượng thực phẩm nào đó và ngược lại để sản xuất nhiều thực phẩm hơn thì ta phải từ bỏ việc sản xuất một số lượng máy tính. Việc từ bỏ như vậy được gọi là chi phí cơ hội.

Bàn luận về những điểm[sửa|sửa mã nguồn]

220px Production Possibilities Frontier Curve Pareto

Các điểm nằm trong, trên và ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất

Nhìn vào hình bên, ta thấy những điểm trên đó có gì đặc biệt quan trọng ? Vị trí của chúng cho ta biết rất nhiều điều. Nếu ta đang không sử dụng hết nguồn lực của mình, ta sẽ rơi vào trạng thái mà điểm A bộc lộ. Nếu ta sử dụng hết nguồn lực của mình, ta sẽ có trạng thái của những điểm B, C, D, E, F. Còn điểm X là điểm bộc lộ sự vượt giới hạn khả năng sản xuất. Đây được gọi là điểm bất khả thi. Tuy nhiên, trên thực tiễn, tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể đạt đến điểm này. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả chúng ta đã giả định là nguồn lực không hề biến hóa. Thử nghĩ xem, nếu tất cả chúng ta tăng được số lượng và chất lượng của lao động, đồng thời nâng cấp cải tiến công nghệ tiên tiến sản xuất, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới điểm X không ? Hoàn toàn hoàn toàn có thể. Tại những điểm như điểm X, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất hai mẫu sản phẩm với số lượng nhiều hơn mỗi loại. Tập hợp những điểm như vậy lại tạo cho tất cả chúng ta một đường giới hạn sản xuất mới, càng ” lõm về phía trục tọa độ ” như những nhà kinh tế tài chính học đã diễn giải ..