articlewriting1 1

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Tin tức tổng hợp
FeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng oxi hóa khử khi cho sắt oxit tác công dụng với dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được muối sắt ( III ) và khí N2O. Hy vọng trải qua nội dung cân đối phản ứng, những bạn đọc học viên sẽ nắm được chiêu thức cân đối phản ứng oxi hóa khử bằng giải pháp cân đối electron. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng FeO HNO3 loãng

8F eO + 26HNO3 → 8F e ( NO3 ) 3 + N2O + 13H2 O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

dung dịch HNO3 loãng 

3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử FeO+HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O+H2O bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Bạn đang xem : FeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + N2O + H2O
Fe + 2O + HN + 5O3 → Fe + 3 ( NO3 ) 3 + N + 12O + H2O

Bước 2. Viết quá trình trao đổi ecletron

Quá trình oxi hóa : 8 x
Quá trình khử : 1 x
Fe + 2 → Fe + 3 + 1 e
2N + 5 + 8 e → N + 12O

Bước 3. Đặt những thông số và cân đối phản ứng

8FeO + 26HNO3 → 8Fe(NO3)3 + N2O + 13H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO .
B. Fe3O4 .
C. Fe2O3 .
D. Fe ( OH ) 2 .

Đáp án A

Câu 2. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng
B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp án D

Câu 3. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2
D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D

Dung dịch FeSO4 không hề làm mất màu CuSO4

Câu 4. Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là:

A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. A hoặc B

Đáp án C

Hòa tan được Cu là đặc thù của muối Fe ( III ), hấp thụ được khí Cl2 là đặc thù của muối Fe ( II ). FexOy hòa ta trong H2SO4 loãng tạo ra đồng thời muối Fe ( III ) và muối Fe ( II ) là sắt từ oxit Fe3O4 .
Fe3O4 + 4H2 SO4 → FeSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + 4H2 O
Cu + Fe2 ( SO4 ) 3 → CuSO4 + 2F eSO4
6F eSO4 + 3C l2 → 2F e2 ( SO4 ) 3 + 2F eCl2 .

Câu 5. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam
B. 1,68 gam
C. 4,20 gam
D. 3,64 gam

Đáp án D

— — — — — — — — — — — –

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình liên quan 

    Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất có ích FeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + N2O + H2O. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

    Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

    Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
    Chuyên mục : Giáo dục đào tạo