Giaibaisgk.com 07 Mar. 29

Luyện tập: Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk Toán 7 tập 2

Học tập
Luyện tập : Bài § 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số, chương III – Thống kê, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2 gồm có tổng hợp công thức, kim chỉ nan, chiêu thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 7 .

Lý thuyết

1 .Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu

Ví dụ: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người ta điều tra và lập được bảng dưới đây:

Giaibaisgk.com 01 Mar. 29

Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm (cụ thể là số cây được trồng ở mỗi lớp). Các số liệu trên được ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thống kê.

2. Dấu hiệu

a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra

Vấn đề hay hiện thượng người điều tra quan tâm được gọi là dấu hiệu (thí dụ số cây trồng được).

Đơn vị điều tra, chẳng hạn số cây trồng được của mỗi lớp.

b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu

Ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, gọi là một giá trị của dấu hiệu.

Tập các giá trị của dấu hiệu được gọi là dãy giá trị dấu hiệu.

3. Tần số của mỗi giá trị

Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Chú ý :
Ta chỉ xem xét, điều tra và nghiên cứu những tín hiệu mà giá trị của nó là những số .

Trong trường hợp chỉ chú ý tới giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn, từ bảng 1 ở trên ta có bảng sau:

Giaibaisgk.com 02 Mar. 29
Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn khá đầy đủ chiêu thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết cụ thể bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2 của Bài § 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số trong chương III – Thống kê cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 3 trang 8 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian chạy 50 mét của những học viên trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6 :
Hãy cho biết :
a ) Dấu hiệu chung cần khám phá ( ở cả hai bảng )
b ) Số những giá trị của tín hiệu và số những giá trị khác nhau của tín hiệu ( so với từng bảng )
c ) Các giá trị khác nhau của tín hiệu và tần số của chúng ( so với từng bảng ) .

Bài giải:

a) Dấu hiệu cần tìm là: “Thời gian chạy 50 mét” của mỗi học sinh.

b) Bảng 5 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 5 giá trị khác nhau.

Bảng 6 có 20 giá trị của tín hiệu và có 4 giá trị khác nhau .

c) Các giá trị khác nhau của bảng 5 là: $8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8$ và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là $2; 3; 8; 5; 2$.

Các giá trị khác nhau của bảng 6 là : USD 8,7 ; 9,0 ; 9,2 ; 9,3 $ và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là : USD 3 ; 5 ; 7 ; 5 USD .

2. Giải bài 4 trang 9 sgk Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp chè mộ cách tùy ý trong kho của một shop và đem cân, hiệu quả được ghi lại trong bảng 7 ( sau khi đã trừ khối lượng của vỏ ) :

Giaibaisgk.com 08 Mar. 29

Hãy cho biết :
a ) Dấu hiệu cần khám phá và số những giá trị của tín hiệu đó
b ) Số những giá trị khác nhau của tín hiệu
c ) Các giá trị khác nhau của tín hiệu và tần số của chúng

Bài giải:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: “Trọng lượng của từng hộp chè”.

Tất cả có 30 giá trị của tín hiệu .

b) Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau đó là: $98; 99; 100; 101; 102$ và tần số ứng với mỗi giá trị lần lượt là: $3; 4; 16; 4; 3$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “