articlewriting1 1

Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 26: Châu chấu

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 26 : Châu chấu giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 26 trang 86: Quan sát hình 26.1 và đọc các thông tin trên, trả lời các câu hỏi sau:

   – Mô tả mỗi phần của cơ thể châu chấu.

– So với những loài sâu bọ khác như : bọ ngựa, cánh cam, kiến, mối, bọ hung … năng lực chuyển dời của châu chấu có linh động hơn hay không ? Tại sao ?

Lời giải:

– Cơ thể gồm 3 phần :
+ Đầu : mắt kép, râu, miệng
+ Ngực : 3 đôi chân 2 đôi cánh
+ Bụng : có những lỗ thở
– So với những loài sâu bọ khác thì năng lực vận động và di chuyển của châu chấu linh động hơn. Vì châu chấu có 3 hình thức vận động và di chuyển
+ Bò bằng 3 đôi chân
+ Nhảy bằng 2 càng
+ Bay bằng 2 đôi cánh

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 26 trang 87: Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:

– Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào ?
– Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn thuần đi khi mạng lưới hệ thống ống khí tăng trưởng ?

Lời giải:

– Hệ tiêu hóa có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dạ dày. Hệ bài tiết có nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau để theo phân ra ngoài. Hệ tiêu hóa là nơi tiếp đón thức ăn qua quy trình đồng nhất tạo nguồn năng lượng còn hệ bài tiết phân hủy mẫu sản phẩm để cung ứng cho hoạt động giải trí sống .

   → Nhờ có tiêu hóa mới có năng lượng để hệ bài tiết hoạt động.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 26 trang 88: Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

– Châu chấu có phàm ăn hay không và ăn loại thức ăn gì ?
– Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới thành con trưởng thành ?

Lời giải:

– Có ăn phàm : gặm chồi và ăn lá cây .
– Châu chấu phải lột xác nhiều lần vì nó có lớp vỏ kitin cứng, kém đài hòi → không hề lớn lên theo khung hình được → lột xác nhiều lần .

Bài 1 (trang 88 sgk Sinh học 7): Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung ?

Lời giải:

3 đặc thù giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung :
– Cơ thể được chia thành 3 phần : đầu, ngực, bụng .
– Đầu có 1 đôi râu .
– Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh .

Bài 2 (trang 88 sgk Sinh học 7): Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào ?

Lời giải:

– Hô hấp ở châu chấu : nhờ mạng lưới hệ thống ống khí xuất phát từ những đôi lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem oxi tới từng tế bào .

   – Hô hấp ở tôm sông: nhờ các lá mang ở đốt gốc các đôi chân ngực, lấy oxi trong nước rồi đưa vào cơ thể.

Bài 3 (trang 88 sgk Sinh học 7): Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ?

Lời giải:

Mối quan hệ dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu là : Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều ( đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lần ). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng .