articlewriting1 1

Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần thì số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu

Học tập

Gieo một đồng tiền 3 lần.a.Mô tả không gian mẫu.b.Xác định các biến cố:A:”Lần đầu xuất hiện mặt sấp”B:”Mặt sấp xảy ra đúng một lần”C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

Nội dung chính

  • Gieo một đồng tiền 3 lần.a.Mô tả không gian mẫu.b.Xác định các biến cố:A:”Lần đầu xuất hiện mặt sấp”B:”Mặt sấp xảy ra đúng một lần”C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.
  • Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần thì n(Ω) là
  • Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 11 – Chủ đề Tổ hợp và xác suất – Đề số 2
  • Gieo một đồng xu (5 ) lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:
  • Video liên quan

Xem lời giải

Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần thì n(Ω) là

A.4 .

B.6 .

C.8 .

D.16 .

Đáp án và lời giải
Đáp án : C
Lời giải :Số thành phần của khoảng trống mẫu là 2.2.2 = 8 cách .
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 11 – Chủ đề Tổ hợp và xác suất – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Gieo một đồng xu (5 ) lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:

Câu 4833 Thông hiểu

Gieo một đồng xu \ ( 5 \ ) lần liên tục. Số thành phần của khoảng trống mẫu là :
Đáp án đúng : c
Phương pháp giảiSử dụng quy tắc nhân .Biến cố và Xác Suất của biến cố — Xem chi tiết cụ thể

Video liên quan