articlewriting1 1

Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?

Học tập

Câu hỏi:

Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?

A. Tổ chức cá độ bóng đá
B. Đi học muộn

C. Nói chuyện riêng trong giờ học

D. Không làm bài tập về nhà

Đáp án đúng A.

Hành vi vi phạm pháp luật trong những đáp án là tổ chức triển khai cá độ bóng đá, những hành vi còn lại là đi học muộn, chuyện trò riêng trong giờ học, không làm bài tập về nhà vi phạm nội quy của trường, lớp .

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý triển khai xâm hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ .
Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm ) là hành vi nguy hại cho xã hội, được pháp luật trong bộ luật hình sự. ( Trách nhiệm hình sự )
Vi phạm pháp luật hành chính : Là hành vi xâm phạm những quy tắc quản lí của nhà nước mà không phải là tội phạm. ( Trách nhiệm hành chính )

Vi phạm pháp luật dân sự: Là hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. (Trách nhiệm dân sự).

Vi phạm kỉ luật : Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, qui chế, xác lập trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, nhà máy sản xuất, trường học. ( Trách nhiệm kỉ luật ) .
Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ và trách nhiệm mà những cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai vi phạm pháp luật phải chấp hành những giải pháp bắt buộc do Nhà nước lao lý .
Trách nhiệm hình sự : Người phạm tội phải chịu hình phạt và những giải pháp được pháp luật trong Bộ luật Hình sự. Ví dụ : Tội giết người, hiếp dâm …
Trách nhiệm hành chính : Các cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan vi phạm những nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu hình phạt xử lí hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền vận dụng. Ví dụ : Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vận tải, chở quá số người pháp luật sẽ bị phạt tiền .
Trách nhiệm dân sự : Các cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu những giải pháp nhằm mục đích Phục hồi thực trạng khởi đầu của những quyền dân sự bị vi phạm. Ví dụ : Tranh chấp đất đai, gia tài tương quan trong mái ấm gia đình .

Trách nhiệm kỉ luật: Người vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức, nhân viên thuộc quyền quản lí của mình. Ví dụ: Cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc…

Đối chiếu những hành vi trong đề bài với khái niệm vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật là tổ chức triển khai cá độ bóng đá. Các hành vi còn lại là đi học muộn, chuyện trò riêng trong giờ học, không làm bài tập về nhà vi phạm nội quy của trường, lớp .