articlewriting1 1

Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống?

Học tập

5/5 – ( 6 bầu chọn )

Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.Trong đó có thể sản xuất giống cây bằng hạt hoặc bằng phương pháp nhân giống vô tính. Đối với phương pháp sản xuất giống cây bằng hạt thì điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ra sao là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Điều kiện thiết yếu để dữ gìn và bảo vệ tốt hạt giống

A. Nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín

B. Hạt giống phải đạt chuẩn : khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh …
C. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, nhiệt độ, sâu, mọt để có giải pháp xử lí kịp thời
D. Cả A, B và C

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án D: Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống là nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín; Hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh…; Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Trong quy trình gieo trồng, do những nguyên do khác nhau mà nhiều đặc tính tốt của giống từ từ mất đi. Vì vậy cần phải phục tráng ( phục sinh ), duy trì đặc tính tốt của giống. Từ hạt giống đã được phục tráng, thực thi tinh lọc và nhân giống theo tiến trình .
Hạt giống tốt nếu như không biết dữ gìn và bảo vệ thì chất lượng hạt sẽ giảm và hoàn toàn có thể mất năng lực nảy mầm. Do đó người sử dụng muốn dữ gìn và bảo vệ tốt hạt giống phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :
– Hạt giống phải đạt chuẩn : khô, mấy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh …
– Nơi cất giữ ( dữ gìn và bảo vệ ) phải bảo vệ nhiệt độ, nhiệt độ không khí thấp, phải kín để chim, chuột, côn trùng nhỏ không xâm nhập được .

– Trong quá trình bảo quản cần thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Có thể dữ gìn và bảo vệ hạt giống trong chum, vại hoặc trong bao, túi kín. Khi dữ gìn và bảo vệ lượng lớn hạt giống người ta đựng hạt giống trong bao, túi kín và dữ gìn và bảo vệ trong những kho cao ráo, thật sạch .
+ Hạt giống cũng hoàn toàn có thể được dữ gìn và bảo vệ trong những kho lạnh có những thiết bị điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa .
Do đó đáp án đúng cho câu hỏi điều kiện kèm theo thiết yếu để dữ gìn và bảo vệ tốt hạt giống là đáp án D : điều kiện kèm theo thiết yếu để dữ gìn và bảo vệ tốt hạt giống là nơi cất giữ phải bảo vệ nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín ; Hạt giống phải đạt chuẩn : khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh … ; Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, nhiệt độ, sâu, mọt để có giải pháp xử lí kịp thời .