articlewriting1 1

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 10: Photpho

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 10 : Photpho giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 49 SGK Hóa 11): Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí của P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại?

Lời giải:

– Những điểm khác nhau về đặc thù vật lí :

P trắng P đỏ
– Có mạng tinh thể phân tử. Phân tử gồm 4 nguyên tử link bằng lực tương tác yếu
– Chất rắn màu trắng, trong suốt ( hoặc hơi vàng ), mềm
– Không ta trong nước, ta trong 1 số ít dung dịch C6H6, CS2 …
– Rất độc
– Nhiệt độ nóng chảy thấp
– Bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ lớn hơn 40 oC
– Có cấu trúc dạng polime, có lực link cộng hoá trị tương đối lớn
– Chất bột màu đỏ
– Không tan trong dung môi thường thì nào
– Không độc
– Khó nóng chảy
– Bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ lớn hơn 250 oC

– Sự quy đổi giữa P trắng và P đỏ :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 49 Sgk Hoa 11 1

Bài 2 (trang 49 SGK Hóa 11): Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hoá?

a. P + O2 → P2O5
b. P + Cl2 → PCl3
c. P + S → P2S3

d. P + S → P2S5
e. P + Mg → Mg3P2
f. P + KClO3 → P2O5 + KCl

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 49 Sgk Hoa 11 4
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 49 Sgk Hoa 11 6

Bài 3 (trang 49 SGK Hóa 11): Thí nghiệm ở hình 2.13(SGK) chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra?

Lời giải:

P. đỏ được đặt trên thanh sắt gần ngọn lửa hơn P. trắng ( to cao hơn ). Hiện tượng : P. trắng bốc cháy còn P đỏ thì không. Chứng tỏ P. trắng dễ phản ứng với oxi hơn P đỏ rất nhiều. Thực tế P. trắng hoàn toàn có thể bị oxi hoá trong không khí ở nhiệt độ thường ( hiện tượng kỳ lạ phát quang hoá học ), còn P đỏ thì bốc cháy khi đun nóng ở nhiệt độ 250 oC .
4P + 5O2 → 2P2 O5

Bài 4 (trang 50 SGK Hóa 11): Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?

Lời giải:

– Ứng dụng :
+ P. đỏ được dùng trong sản xuất diêm .
+ Điều chế axit photphoric, thuốc trừ sâu chứa photpho …
+ Dùng trong quân sự chiến lược : sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói …
+ Photpo còn là một nguyên tố rất cần cho con người nhất là trí mưu trí, phát minh sáng tạo, tăng trưởng xương. Cần cho cây nhất là cấy ăn quả .
– Những ứng dụng đó xuất phát từ tính khử và tính oxi hoá của photpho .

Bài 5 (trang 50 SGK Hóa 11): Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a. Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra ?
b. Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng ?
c. Tính nồng độ Phần Trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng ?

Lời giải:

a. Phương trình phản ứng:

4P + 5O2 → 2P2 O5 ( 1 )
P2O5 + 4N aOH → 2N a2HPO4 + H2O ( 2 )

b.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 50 Sgk Hoa 11 2
Theo pt : nNaOH = 4. nP2O5 = 4. 0,1 = 0,4 mol
Khối lượng NaOH = 0,4. 40 = 16 g

Khối lượng dung dịch NaOH = Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 50 Sgk Hoa 11 3 = 50,0 g

c. Theo pt: nNa2HPO4 = 2.nP2O5 = 0,1. 2 = 0,2 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = khối lượng những chất tham gia phản ứng = mNaOH + mP2O5 = 50 + 0,1. 142 = 64,2

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 50 Sgk Hoa 11 1