articlewriting1 1

Công nghệ lớp 8 Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Học tập
Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 8 Bài 8 : Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt triết lý và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 8. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 8 sẽ giúp học viên củng cố kỹ năng và kiến thức, ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 8 .

Bài 8 : Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

A. Lý thuyết

I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

    Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Mỗi nghành nghề dịch vụ kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai nghành nghề dịch vụ quan trọng là :
– Bản vẽ cơ khí dùng trong ngành sản xuất máy và thiết bị .
– Bản vẽ thiết kế xây dựng dùng trong ngành kiến trúc và thiết kế xây dựng .

II. Khái niệm về hình cắt

Hình cắt là hình trình diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt .
Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để trình diễn hình dạng bên trong của vật thể .
Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch .

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt (hay, chi tiết)

Hỏi đáp VietJack

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong các bản vẽ sau, đâu là bản vẽ kĩ thuật?

A. Bản vẽ cơ khí
B. Bản vẽ kiến thiết xây dựng
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 2: Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

A. 2
B. 3
C. Có nhiều loại
D. Đáp án khác

Đáp án: C

Vì mỗi nghành nghề dịch vụ kĩ thuật đều có bản vẽ của ngành mình, bản vẽ cơ khí và bản vẽ thiết kế xây dựng chỉ là 2 loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai nghành nghề dịch vụ quan trọng .

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng:

A. Tay
B. Dụng cụ vẽ
C. Sự trợ giúp của máy tính điện tử
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 4: Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng:

A. Các máy móc
B. Các thiết bị

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng:

A. Các khu công trình kiến trúc
B. Các khu công trình thiết kế xây dựng
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản vẽ kĩ thuật?

A. Là những thông tin kĩ thuật trình diễn dưới dạng hình vẽ theo quy tắc thống nhấtB. Là những thông tin kĩ thuật trình diễn dưới dạng những kĩ hiệu theo quy tắc thống nhất
C. Thường vẽ theo tỉ lệ
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo
B. Lắp ráp
C. Vận hành và sửa chữa thay thế
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Bản vẽ kĩ thuật được xây dựng trên cơ sở:

A. Hình chiếu vuông góc
B. Phép chiếu vuông góc
C. Hình màn biểu diễn ba chiều vật thể
D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 9: Để biểu diễn rõ ràng bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta dùng:

A. Hình chiếu vuông góc
B. Hình cắt
C. Hình màn biểu diễn ba chiều vật thể
D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 10: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Trên mặt phẳng cắt
D. Dưới mặt phẳng cắt

Đáp án: B