articlewriting1 1

Khối khí có đặc điểm lạnh là?

Học tập

Câu hỏi:

Khối khí có đặc điểm lạnh là?

A. Khối khí cực

B. Khối khí ôn đới

C. Khối khí chí tuyến
D. Khối khí xích đạo

Đáp án đúng B.

Khối khí có đặc điểm lạnh là : khối khí ôn đới, khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, chịu tác động ảnh hưởng của Vũ Trụ, trước hết là Mặt Trời, khí quyển là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất, có vai trò quan trọng so với sự sống sót và tăng trưởng của sinh vật trên Trái Đất .

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Khí quyển

– Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, chịu tác động ảnh hưởng của Vũ Trụ, trước hết là Mặt Trời .
– Khí quyển là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất, có vai trò quan trọng so với sự sống sót và tăng trưởng của sinh vật trên Trái Đất .
– Thành phần khí quyển : Khí nitơ 78,1 % ; ôxi 20,43 % ; hơi nước và những khí khác 1,47 % .

Cấu trúc của khí quyển

– Gồm 5 tầng với đặc điểm khác nhau về số lượng giới hạn, độ dày, khối lượng không khí, thành phần .

a) Tầng đối lưu

– Nằm sát mặt đất, bề dày không giống hệt : ở xích đạo 16 km, ở cực khoảng chừng 8 km .
– Tập trung 80 % khối lượng không khí của khí quyển, 3/4 lượng hơi nước và tro bụi, muối, vi sinh vật …
– Không khí hoạt động theo chiều thẳng đứng .
– Hấp thu bức xạ Mặt Trời → → mặt đất ban ngày đỡ nóng, đêm hôm đỡ lạnh .
– Là hạt nhân ngưng tụ hơi nước → → tạo sương mù, mây, mưa …
– Nhiệt độ giảm theo độ cao .

b) Tầng bình lưu

– Phần lớn là ôzôn, không khí khô và chuyển động theo chiều ngang, nhiệt độ tăng dần theo độ cao.

c) Tầng giữa

– Nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao ( xuống còn khoảng chừng – 700C → → – 800C ở đỉnh tầng ) .

d) Tầng ion

– Không khí loãng, chứa nhiều ion mang điện tích dương hoặc âm → → có tính năng phản hồi sóng vô tuyến điện từ mặt đất truyền lên .

e) Tầng ngoài

– Chủ yếu là khí hêli và hiđrô, không khí rất loãng .

Các khối khí

– Trong tầng đối lưu có 4 khối khí cơ bản ( 2 bán cầu ) :
+ Khối khí cực ( rất lạnh ) : A
+ Khối khí ôn đới ( lạnh ) : P.
+ Khối khí chí tuyến ( rất nóng ) : T
+ Khối khí xích đạo ( nóng ẩm ) : E
– Mỗi khối khí chia ra 2 kiểu : kiểu hải dương ( ẩm ) : m ; kiểu lục địa ( khô ) : c .
– Riêng không khí xích đạo chỉ có Em .
– Các khối khí khác nhau về đặc thù, luôn luôn hoạt động, bị biến tính .

Frông

– Là mặt ngăn cách hai khối khí độc lạ nhau về đặc thù vật lí .
– Trên mỗi bán cầu có hai frông :
+ Frông địa cực ( FA ) .

+ Frông ôn đới (FP).

– Ở khu vực xích đạo có dải quy tụ nhiệt đới gió mùa cho cả hai bán cầu ( FIT ). Dải quy tụ nhiệt đới gió mùa là mặt tiếp xúc của những khối khí xích đạo bán cầu Bắc và Nam, đây đều là 2 khối khí có cùng đặc thù nóng ẩm .