articlewriting1 1

khung cảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nội thất văn phòng

Khung cảnh bạo lực

Violent scenes

EVBNews

À, tôi mới chỉ thấy khu đất của ông và khung cảnh ngoài cửa sổ trên xa lộ.

Well, I’ve only seen your neighborhood and whatever I could see out the window on the interstate.

OpenSubtitles2018. v3

Khung cảnh ở đây này.

This is the scene here.

ted2019

Tôi nghĩ đó là một bức hình độc đáo về khung cảnh của một sân chơi.

And I think this is a typical picture of what it was like in a courtyard then .

QED

Vâng, đây thực sự là một khung cảnh rất tài tình.

Okay, this is a really ingenious scenario.

ted2019

Khung cảnh gia đình cũng thay đổi do ngày càng có nhiều phụ nữ đi làm.

The increasing number of women who have entered the work force has also altered the family environment.

jw2019

Bạn thấy gì trong khung cảnh này?

What do you think about that scene ?

QED

Lắng nghe khung cảnh xung quanh.

Listen to the background.

OpenSubtitles2018. v3

Một là trong khung cảnh gia đình.

One is in situations arising in the family setting.

jw2019

Khung cảnh

The view

OpenSubtitles2018. v3

Thật là một khung cảnh tuyệt mỹ!

What a splendid setting!

jw2019

16 Lập một thời biểu và chọn khung cảnh thích hợp cho buổi học là điều hữu ích.

16 It is beneficial to make a schedule and choose a setting most conducive to study.

jw2019

Khung cảnh trò chơi trở nên rộng lớn và sinh động hơn.

The work seemed to get bigger and bigger.

WikiMatrix

Tao chọn khung cảnh đẹp chứ hả.

I chose my stage well.

OpenSubtitles2018. v3

Rất nhiều động vật sống thành đàn lớn giữa khung cảnh hùng vĩ của thế giới tự nhiên.

Many animals gather in large groups that are among the most wonderful spectacles in the natural world.

ted2019

Mình đã quên mất khung cảnh này.

I’ve missed this view.

OpenSubtitles2018. v3

Được sống trong những khung cảnh thơ mộng như vậy hẳn là thú vị lắm phải không?

Wouldn’t it be a pleasure to be able to enjoy these surroundings?

jw2019

13 Hãy nhớ lại khung cảnh được miêu tả nơi đầu bài.

13 Recall the scene described at the beginning of this article.

jw2019

Anh ta nhìn lên về phía phải như để hình dung khung cảnh.

He looks up and to his right, just imagining the view.

Literature

Prince of Persia I: The Sands of Time bắt đầu với khung cảnh nước Ba Tư cổ đại.

Prince of Persia: The Sands of Time.

WikiMatrix

Mùa hè mang đến ánh sáng cho cả 24 giờ và băng tan biến đổi hoàn toàn khung cảnh.

Summer brings 24 hours of sunlight and the thawing shifting landscape.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đây… khung cảnh đẹp nhất của ngôi nhà.

Best view in the house.

OpenSubtitles2018. v3

♫ Ánh sáng rực rỡ tạo ra khung cảnh

♫ Fluorescent lighting sets the scene

ted2019

Người đại diện cho Đức Chúa Trời có nên hiện diện trong khung cảnh này không?

Does a representative of God belong in this setting?

jw2019

Điều ấy tùy thuộc phần lớn vào khung cảnh gia đình của bạn.

So much depends on the home conditions you provide.

jw2019