articlewriting1 1

-Câu 1: Lợi ích của việc xem trước khi in? Nêu thao tác thực hiện? -Câu 2: Nêu thao tác thực hiện điều chỉnh dấu ngắt trang? -Câu 3: Cách đặt lề và hướng giấy

Học tập

câu 1 :
– lợi ích của việc xem trước khi in là giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại bố cục tổng quan trình diễn sao cho phải chăng và kiểm tra cách trình diễn nội dung trên giấy trước khi in, nhờ đó mà ta phát hiện lỗi sai và sửa, giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí giấy và mực in, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và sức lực lao động .
– sử dụng lệnh PAGE LAYOUT trên dải lệnh VIEW để xem trang tính trước khi in

câu 2:

B1 : chọn VIEW -> PAGE BREAK PREVIEW. Open dấu ngắt trang
B2 : đưa con trỏ chuột vào nút ngắt trang .
B3 : kéo thả đến vị trí thiết yếu .
câu 3 :
– cách đặt lề và hường giấy in :

 +B1: mở dải lệnh Page Layout

 +B2: ở hộp thoại Page Setup chọn margins

 +B3: chọn Custom margins để tùy chỉnh lề.

+ B4 : biến hóa số trong những ô trên để thiết đặt lề .
+ Ở hộp thoại Page chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy ngang
– cách in trang tính :
+ B1 : chọn lệnh Print trên bảng chọn File
+ B2 : nháy chuột vào nút Print
câu 4 :
– ý nghĩa và tính năng của sắp xếp và lọc tài liệu
+ tính năng của việc sắp xếp tài liệu là để nhanh gọn tìm được tài liệu thiết yếu và dễ so sánh tài liệu

 +tác dụng của việc lọc dữ liệu là nhanh chóng tìm được giá trị dữ liệu thỏa mãn điều kiện nhất định nào đó

– sắp xếp tài liệu là hoán đổi vị trí những hàng của bảng tài liệu để giá trị tài liệu trong những cột được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần .
– Các bước sắp xếp tài liệu :
+ B1 : Nháy đúp chuột vào cột muốn sắp xếp tài liệu .

 +B2: chọn lệnh A->Z trong nhóm Sort&Filter để sắp xếp tăng dần và Z->A để sắp xếp giảm dần

câu 5 :
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị những hang thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo do tất cả chúng ta lao lý .
– những bước lọc tài liệu là :
+ B1 : Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

 +B2: Chọn nhóm lệnh Sort&Filter sau đó chọn Filter

 +B3: Click vào dấu tam giác hiện thị trên cột đang chọn.

 +B4: Nháy chuột chọn giá trị dữ liệu cần lọc( cần hiển thị) rồi ấn OK

– những bước để lọc những giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất
+ B1 : Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

 + B2: Chọn nhóm lệnh Sort&Filter sau đó chọn Filter

+ B3 : Click vào dấu tam giác hiện thị trên cột đang chọn .

 + B4: chọn Number Filter sau đó chọn

 +B5: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn Top để chọn các giá trị lớn nhất hoặc Bottom để chọn các giá trị nhỏ nhất, cuối cùng ta chỉnh số lượng các hàng muốn hiển thị.

  + B6: nhấn OK để hiển thị kết quả.

CHÚC BN HỌC TỐT~~

MONG BN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT, 5 SAO VÀ 1 CẢM ƠN NẾU CẢM THẤY HỮU ÍCH ^-^