articlewriting1 1

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

Học tập

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài giảng: Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Cô Kim Tuyến (Giáo viên VietJack)

I. GEN

1. Khái niệm

– Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlitpeptit hay phân tử ARN.

2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

Vùng điều hoà Vùng mã hoá Vùng kết thúc
– Nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc
– Có trình tự Nucleotit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể hận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đồng thời là trình tự điều hoà.
– Nằm ở giữa gen
– Mang thông tin mã hoá các axit amin
– Vùng mã hoá ở gen của sinh vật nhân sơ là vùng mã hoá liên tục (gen không phân mảnh), ở sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit min với các đoạn không mã hoá axit amin (gen phân mảnh)
– Nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc
– Mang tín hiệu kết thuc phiên mã.

II. MÃ DI TRUYỀN
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn
III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
1. Vị trí
Trong nhân tế bào, ở kì trung gian .
2. Thành phần tham gia
– ADN mạch khuôn
– Nguyên liệu môi trường tự nhiên : 4 loại nuclêôtit A, T, G, X .
– Enzyme
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn
– Năng lượng ATP
3. Nguyên tắc
– Nguyên tắc bán bảo tồn
– Nguyên tắc bổ trợ

– Nguyên tắc khuôn mẫu

4. Diễn biến
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn
Bước 1 : Tháo xoắn phân tử ADN
– Nhờ những Enzim tháo xoắn 2 mạch đơn của ADN tách dần. ( Chạc chữ Y )
Bước 2 : Tổng hợp những mạch ADN mới
– Enzim ADN-polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn mẫu ( nguyên tắc khuôn mẫu ) tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ trợ .
– Trên mạch khuôn 3 ’ – 5 ’ mạch bổ trợ tổng hợp liên tục, trên mạch khuôn 5 ’ – 3 ’ mạch bổ trợ tổng hợp ngắt quãng ( đoạn Okazaki ), sau nói lại nhờ Enzim nối .
Bước 3 : Hai phân tử ADN con được tạo thành
– Giống nhau, giống ADN mẹ .
– Mỗi ADN con đều có một mạch mới được tổng hợp từ nguyên vật liệu của môi trường tự nhiên, mạch còn lại là của ADN mẹ ( nguyên tắc bán bảo tồn )

⇒ Kết luận

Quá trình nhân đôi ADN dựa trên 2 nguyên tắc là nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc bán bảo tồn bảo vệ từ 1 ADN bắt đầu sau 1 lần nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống hệt nhau và giống hệt ADN mẹ .

Xem thêm lý thuyết sinh học lớp 12 hay nhất, cụ thể khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-1-gen-ma-di-truyen-va-qua-trinh-nhan-doi-adn.jsp