Văn khấn giao thừa ngoài trời Nhâm Dần 2022 chuẩn nhất

Vào đúng thời gian giao thừa, gia chủ cần phải thắp đèn, nến, rót rượu, rồi khấn vái trước án. Theo ý niệm dân gian thì người chủ mái ấm gia đình cần thực thi việc cúng bái ngoài trời trước khi làm lễ cúng giao thừa trong nhà .

Khi đọc bài cúng giao thừa có thể cầm giấy để đọc

Bài văn khấn cúng Giao thừa ngoài trời do TS Lê Xuân Phương (chuyên gia phong thuỷ) sưu tầm:


Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Kính lạy :- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần .- Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan .- Tân niên Ngô Vương hành khiển ; Hứa Tào phán quan năm … … …

– Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần

Nay là phút giao thừa giữa năm Tân Sửu và năm Nhâm DầnChúng con là …………….., Tuổi : ………..Ngụ tại ………………………………………….Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh .


Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, những Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh quản lý ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật .


Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái, trú dạ cát tường như ý. Độ cho chúng con mọi duyên thuận tiện, việc làm hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng .


Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng tỏ .

( Lạy 3 lạy )

Bài viết liên quan
0964826624