articlewriting1 1

Giải Bài Tập Công Nghệ 11 – Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 11 – Bài 4 : Mặt cắt và hình cắt giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào trong thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, mặt cắt.

  Lời giải:

  – Mặt phẳng cắt là măt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của vật thể, chia vật thể ra làm 2 phần .
  – Hình màn biểu diễn những đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt .
  – Hình trình diễn mặt cắt và những đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt .

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào?

  Lời giải:

  – Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Còn mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm .
  – Mặt cắt chập dùng để màn biểu diễn vật thể có hình dạng đơn thuần. Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh .

  Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

  Lời giải:

  Hình cắt và mặt cắt dùng để trình diễn hình dạng và cấu trúc bên trong của vật thể. Đối với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng hình cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa .

  Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.

  Lời giải:

  – Hình cắt toàn bộ: Sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

  – Hình cắt 50% : Gồm 50% hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân làn là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dùng để trình diễn vật thể đối xứng .
  – Hình cắt cục bộ : Biển diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường số lượng giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng .

  Hình cắt toàn bộ Hình cắt một nửa Hình cắt cục bộ
  Thành phần cấu thành Sử dụng một mặt phẳng cắt. Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.
  Biểu diễn vật thể. Biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Biểu diễn vật thể đối xứng. Biển diễn một phần vật thể

  Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt toàn bộ của giá đỡ trong hình 4.8

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 1 Trang 24 Cong Nghe 11 1

  Lời giải:

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 1 Trang 24 Cong Nghe 11 2

  Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt một nửa của gối cột cho trong hình 4.9

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 2 Trang 24 Cong Nghe 11 1

  Lời giải:

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 2 Trang 24 Cong Nghe 11 2

  Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục cho trong hình 4.10

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 3 Trang 24 Cong Nghe 11 1

  Lời giải:

  Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 3 Trang 24 Cong Nghe 11 2