graphics12

Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh ở các vĩ độ

Học tập
Khái niệm: Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng xảy ra ở những địa điểm trong vùng nội chí tuyến (từ chí tuyến Bắc (CTB) đến chí tuyến Nam (CTN) lúc 12h (giữa trưa) Mặt Trời ở ngay trên đỉnh đầu của một điểm, tia sáng Mặt trời thẳng góc với đường chân trời của địa phương đó vào những ngày khác nhau.Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở những khu vực trong vùng nội chí tuyến ( từ chí tuyến Bắc ( CTB ) đến chí tuyến Nam ( CTN ) lúc 12 h ( giữa trưa ) Mặt Trời ở ngay trên đỉnh đầu của một điểm, tia sáng Mặt trời thẳng góc với đường chân trời của địa phương đó vào những ngày khác nhau .

Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này là do trục Trái Đất nghiêng một góc 66033 ’ không đổi so với mặt phẳng quỹ đạo trong khi hoạt động tịnh tiến trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, làm cho Mặt Trời lên thiên đỉnh lần lượt những điểm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu ( Đài truyền hình BBC ) đến Nam bán cầu ( NBC ) .

Từ ngày 21/3 ( Xuân Phân ) đến ngày 23/9 ( Thu Phân ), Đài truyền hình BBC ngã về phía Mặt Trời nên Mặt Trời lên thiên đỉnh lần lư ­ ợt tại những điểm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu ( Đài truyền hình BBC ), xa nhất là tại CTB ( 23027 ’ B ). Từ sau ngày 23/9 đến ngày 21/3 năm sau NBC ngã về phía Mặt Trời nên Mặt Trời lần lượt lên thiên đỉnh ở vùng nội chí tuyến NBC, xa nhất là tại CTN ( 23027 ’ N ) .

Mọi điểm trong vùng nội chí tuyến trong 1 năm đều có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh nhưng vào những ngày khác nhau. Càng xa xích đạo khoảng cách giữa 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh càng gần nhau. Vùng ngoại chí tuyến không có hiện tượng kỳ lạ này .

graphics12


CÔNG THỨC TÍNH MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH THEO HÌNH HỌC KHÔNG GIAN1350740820306280 574 574Gồm 4 bước đơn cử như sauBước 1 :0- A theo công thức sau:Tính số ngày dài 24 giờ ở vĩ độ tương ứng với vĩ độ A là 90 – A theo công thức sau :Ở Đài truyền hình BBC : x ( ngày ) = ( Arccos. cos[900 – A]: 0.398 ) x 93 : 45 + 1Ở NBC : x ( ngày ) = ( Arccos. cos[900 – A]: 0.398 ) x 2 – 1Bước 2 :Tính số ngày Mặt Trời vận động và di chuyển từ xích đạo lên vĩ độ A là :Ở Đài truyền hình BBC : N ( ngày ) = 93 -[x : 2]Ở NBC : N ( ngày ) = 90 -[x : 2Bước 3 :Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất :Ở Đài truyền hình BBC : 21/3 + N ngàyN NgàyỞ NBC : 23/9 +Bước 4 :Tính Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ 2 :Ở Đài truyền hình BBC : 23/9 – N ngàyỞ NBC : 21/3 – N ngày

_____________________________________

Cách ấn máy tính casio fx 220 hay fx 500Ở vĩ độ Bắc thì làm như sau :Bước 1 :

·

0 (vĩ độ yêu cầu tìm của bài)Ấn A ( vĩ độ nhu yếu tìm của bài )026’B Ví dụ : tính Mặt Trời lên thiên đỉnh theo công thức mới tại vĩ độ 1626 ’ B0’’’) rồi ấn dấu (=) trừ đi 16(0’’’)26(0’’’)
rồi ấn dấu (=)90 ( ’ ’ ’ ) rồi ấn dấu ( = ) trừ đi 16 ( ’ ’ ’ ) 26 ( ’ ’ ’ ) rồi ấn dấu ( = )

·

Cos, dấu (=)Ấn, dấu ( = )

·

Ấn dấu ( 🙂

·

Ấn số 0.398 ( dấu chấm trên máy tính = dấu phẩy )

·

Ấn dấu ( = )

·

Ấn SHIFT rồi ấn Cos ( tương tự với Arscos )Bước 2 :

·

Ấn dấu ( x ) rồi ấn tiếp số 93

·

Ấn dấu chia ( 🙂 cho 45 là ra hiệu quả

·

Cộng thêm 1, rồi làm tròn số là xongKết quả là 93.3794397 ( làm tròn số 93,4 ngày )Nam:Còn ở vĩ độBước 1 : cũng làm tựa như như bước 1 ở vĩ độ BắcBước 2 : chỉ cần nhân cho 2 rồi trừ đi 1 là xong

o33′ đến 90o00′:
@ ở Bắc Bán Cầu: từ 66033’B
đến 900B

* Công thức tính số ngày dài 24 giờ theo vĩ độ từ 6633′ đến 9000′:

Ta biết từ vòng cực tới cực có hiện tượng kỳ lạ ngày dài 24 h trong mùa hạ ( ở Đài truyền hình BBC từ ngày 21/3 đến ngày 23/9 ) và đêm dài 24 h lê dài trong mùa đông ( ở Đài truyền hình BBC từ ngày 23/9 đến 21/3 năm sau ) .033’B đến 900B)Số ngày dài 24 h tại điểm A ( điểm A nằm trong vùng từ 6633 ’ B đến 90B )
Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x 93 : 45 + 1
@ ở Nam Bán Cầu:
Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x 2 – 1Được tính bằng công thức sau : Số ngày dài 24 h = ( arcos.cos A : 0.398 ) x 93 : 45 + 1S ố ngày dài 24 h = ( arcos.cos A : 0.398 ) x 2 – 1


* Công thức tính số giờ ban ngày của một địa điểm bất kì vào ngày 22- 6:
Số giờ ban ngày=[180o-arcos(tan (vĩ độ địa điểm cần tính). tan 23o27′)]
.2:15
Công thức tính giờ theo múi:
Giờ theo múi =giờ GMT + múi
* Vào ngày 22 – 6:
– Ở nửa cầu Bắc, nếu:
+ Vĩ độ < 23o27’ thì α = 90o - 23o27’ + vĩ độ
+ Vĩ độ > 23o27’ thì α = 90o – vĩ độ + 23o27’
+ Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α = 90o – 23o27’ – vĩ độ
* Vào ngày 22-12:
– Ở nửa cầu Nam, nếu:
+ Vĩ độ < 23o27’ thì α = 90o - 23o27’ + vĩ độ
+ Vĩ độ > 23o27’ thì α=90o – vĩ độ + 23o27’
+ Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α = 90o – 23o27’ – vĩ độ
* Vào ngày 21 – 3 và 23 – 9:
– Tại mọi vĩ độ ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam α = 90o – vĩ độ
Chú ý kết quả góc nhập xạ tính ra phải
làm tròn đến phút.
* Công thức tính số giờ ban ngày của một khu vực bất kỳ vào ngày 22 – 6 : Số giờ ban ngày = [ 180 o – arcos ( tan ( vĩ độ khu vực cần tính ). tan 2327 ‘ ) ]. 2 : 15C ông thức tính giờ theo múi : Giờ theo múi = giờ GMT + múi – Ở nửa cầu Bắc, nếu : + Vĩ độ < 2327 ’ thì α = 90 - 2327 ’ + vĩ độ + Vĩ độ > 2327 ’ thì α = 90 – vĩ độ + 2327 ’ + Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α = 90 – 2327 ’ – vĩ độ – Ở nửa cầu Nam, nếu : + Vĩ độ < 2327 ’ thì α = 90 - 2327 ’ + vĩ độ + Vĩ độ > 2327 ’ thì α = 90 – vĩ độ + 2327 ’ + Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α = 90 – 2327 ’ – vĩ độ * Vào ngày 21 – 3 và 23 – 9 : – Tại mọi vĩ độ ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam α = 90 – vĩ độ

——— HLT.vn —————

iDiaLy. com – Tài liệu, videos địa lý không tính tiền

– Kênh youtube.idialy.com

– Kênh tiktok.idialy.com

– Nhóm : nhom.idialy.com – group.idialy.com – iDiaLy. HLT.vn

– Trang : trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – DiaLy. HLT.vn

– Webiste / app : idialy.com

——————————- HLT.vn ———————–

Lop4. idialy.com – Lop4. HLT.vn

Lop6. idialy.com – Lop6. HLT.vn

Lop7. idialy.com – Lop7. HLT.vn

Lop8. idialy.com – Lop8. HLT.vn

Lop9. idialy.com – Lop9. HLT.vn

Lop10. idialy.com – Lop10. HLT.vn

Lop11. idialy.com – Lop10. HLT.vn

Lop12. idialy.com – Lop10. HLT.vn

———— HLT.vn ————–

giaoan.idialy.com – giaoan. HLT.vn

tracnghiem.idialy.com

bieudo.idialy.com

atlat.idialy.com

tinhtoan.idialy.com

sodotuduy.idialy.com

dethi.idialy.com

——– Môn khác ———-

Các bạn cũng co thể tìm hiểu thêm những môn khác tại đây :

– Anh văn : anhvan. HLT.vn

– Toán học : toanhoc. HLT.vn

– Vật lý : vatly. HLT.vn

– Hóa học : hoahoc. HLT.vn

– Sinh học : sinhhoc. HLT.vn

– Ngữ văn : nguvan. HLT.vn

– Lịch sử : lichsu. HLT.vn

– GDCD : gdcd. HLT.vn

– Tin học : tinhoc. HLT.vn

——— Quảng cáo ———-

HLT.vn kính chào hành khách .

Hiện nay, HLT.vn đang có dịch vụ :

– Bán máy pha cafe mới – cũ cho quán, văn phòng, mái ấm gia đình, cafe mang đi .

– Bán trả góp máy PHA cafe .

– Cho thuê máy PHA cafe trọn gói : Quán, cafe mang đi, hội chợ, sự kiện … v.v. .

– Thua mua máy pha, máy xay cafe cũ .

– Cho mượn quầy pha chế bán cafe phin mang đi

– Cho mượn máy xay cafe pha phin .

– Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha phin toàn nước

– Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha MÁY toàn nước .

– Cung cấp cafe cho quán, văn phòng, mái ấm gia đình …

– Cung cấp sỉ lẻ cafe làm đẹp .

– Cung cấp phân vi sinh từ bã cafe nguyên chất .

– Sửa chữa, bảo dưỡng máy pha, máy xay cafe tại quán .

– Cung cấp linh phụ kiện, phụ kiện cho máy pha, máy xay cafe .

Cảm ơn hành khách đã tin cậy HLT.vn trong suốt thời hạn qua .

Website / app : HLT.vn

Liên hệ / zalo : 0979.789.285

www. HLT.vn / chothue