articlewriting1 1

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Học tập
2CH3 NH2 + H2SO4 → ( CH3NH3 ) 2SO4 được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân đối phương trình phản ứng metyl amin công dụng với dung dịch axit sunfuric. Nội dung chi tiết cụ thể phương trình phản ứng mời những bạn tìm hiểu thêm dưới đây .

1. Phương trình Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4

2CH3 NH2 + H2SO4 → ( CH3NH3 ) 2SO4

2. Điều kiện để Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4

Nhiệt độ thường

Nếu Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4 với tỷ suất ( 1 : 1 )Bạn đang xem : CH3NH2 + H2SO4 → ( CH3NH3 ) 2SO4
Tác dụng với H2SO4 ( tỷ suất 1 : 1 )

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO4

3. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Metylaminphản ứng với dung dịch H2SO4 thu được sản phẩm là

A. C2H5NH3HSO4 .
B. CH3NH3HSO4 .
C. ( C2H5NH3 ) 2SO4 .
D. CH3NH3Cl .

Đáp án B

Câu 2. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với metylamin

A. CH2 = CH – COOH, NH3 và FeCl2
B. NaOH, HCl và AlCl3
C. CH3COOH, FeCl2 và HNO3
D. Cu, NH3 và H2SO4

Đáp án C

CH3COOH, FeCl2 và HNO3

Câu 3. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.

B. Metyl amin, amoniac, natri axetat .
C. Anilin, metyl amin, amoniac .
D. Anilin, amoniac, natri hidroxit .
Đáp án B

Câu 4. Anilin có công thức phân tử là?

A. C6H5NH2
B. C3H5NH2
C. C6H5OH
D. CH3NH2
Đáp án A

Câu 5. Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

A. dung dịch NaOH và nước .
B. dung dịch HCl và nước .
C. dung dịch amoniac và nước .
D. dung dịch NaCl và nước .
Đáp án B
… … … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt tới bạn đọc phương trình phản ứng : CH3NH2 + H2SO4 → ( CH3NH3 ) 2SO4. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Hóa học lớp 12, mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của THPT Sóc Trăng để có thêm tài liệu học tập nhé

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo