articlewriting1 1

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Học tập
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O là phương trình điều chế Clo trong phòng thí nghiệm bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch axit HCl đậm đặc với chất có năng lực oxy hóa mạnh như mangan đioxit. Chi tiết nội dung tài liệu giúp những bạn học viên viết và cân đối đúng chuẩn phản ứng MnO2 công dụng HCl. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm

MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

2. Điều kiện để phản ứng MnO2 ra Cl2

Nhiệt độ

3. Tiến hành điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

Đun nóng nhẹ dung dịch axit HCl đậm đặc với chất có năng lực oxy hóa mạnh như mangan đioxit ( MnO2 ) .Bạn đang xem : MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế Clo người ta dùng MnO2 với vai trò là:

A. Chất xúc tác
B. Chất oxi hóa
C. Chất khử
D. Vừa là chất oxi hóa, vừa khử .

Đáp án B

Câu 2. Để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm cần dùng các hóa chất

A. KMnO4 và NaCl .
B. MnO2 và dung dịch HCl đặc .
C. Điện phân nóng chảy NaCl .
D. Cho H2 công dụng với Cl2 có ánh sáng .

Đáp án B

Nguyên tắc điều chế clo trong phòng thí nghiệm là cho HCl đặc công dụng với những chất oxi hóa mạnh như KMnO4, KClO3, MnO2, CaOCl2, …
Do đó để điều chế clo trong phòng thí nghiệm, cần dùng những hóa chất MnO2 và dung dịch HCl đặc .
Phương trình hóa học : 4HC l đặc + MnO2 → MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

Câu 3. Nước clo có chứa những chất nào sau đây:

A. H2O, Cl2, HCl, HClO
B. HCl, HClO
C. Cl2, HCl, H2O
D. Cl2, HCl, HClO

Đáp án A

Phương trình hóa học
Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO
Do phản ứng thuận nghịch nên thành phần của nước clo gồm Cl2, H2O, HCl và HClO ( Cl2 tuy là khí nhưng vẫn tan một phần trong nước ) .

Câu 4. Để thu được khí Cl2 tinh khiết người ta sử dụng hóa chất nào sau đây:

A. H2SO4 đặc

B. Ca(OH)2

C. H2O
D. NaCl

Đáp án A

Câu 5. Điều chế Clo từ HCl và MnO2. Cho toàn bộ khí Cl2 điều chế được qua dung dịch NaI, sau phản ứng thấy có 25,4 gam I2 sinh ra. Khối lượng HCl đã dùng là:

A. 9,1 gam
B. 14,6 gam
C. 7,3 gam
D. 12,5 gam

Đáp án B

nI2 = 25,4 / 254 = 0,1 mol
Theo phương trình hóa học :
Cl2 + 2N aI → 2N aCl + I2
=> nCl2 = nI2 = 0,1 mol
Theo phương trình hóa học
MnO2 + 4HC l → MnCl2 + 2H2 O + Cl2
=> nHCl = nCl2. 4 = 0,1. 4 = 0,4 mol
=> mHCl = 0,4. 36,5 = 14,6 g

Câu 6. Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2, SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:

A. nước brom
B. dung dịch KOH
C. dung dịch HCl
D. nước clo

Đáp án B

Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua dung dịch KOH vì Cl2, CO2 và SO2 đều có phản ứng
2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
… … … … … … … … … ..
trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn đọc MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O, Hy vọng những bạn nắm đượccách viết và cân đối phương trình phản ứng MnO2 tính năng HCl. Đây cũng chính là phương trình phản ứng điều chế Clo trong phòng thí nghiệm .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã trình làng tới những bạn MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O. Để có tác dụng học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 10, Chuyên đề Vật Lí 10, Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Hóa học 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải .

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, THPT Sóc Trăng mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo