articlewriting1 1

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm (Z=13)

Học tập
Trắc nghiệm hóa 9 : Trong những mô tả sau đây thì mô tả nào dưới đây không phù hợp với đặc thù của nhôm ?

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm (Z=13)

A. Cấu hình electron [ Ne ] 3 s2 3 p1 .B. Là một sắt kẽm kim loại lưỡng tính .

C. Mức oxi hóa đặc trưng + 3.

D. Ở ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA .Chọn đáp án : BGiải thích : Vì Al là sắt kẽm kim loại có oxit và hidroxit lưỡng tính ( không có sắt kẽm kim loại lưỡng tính )

Hoặc câu hỏi tương tự với các đáp án: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Mức oxi hóa đặc trưng + 3 .B. Cấu hình electron [ Ne ] 3 s23p1 .C. Tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện .D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA .Chọn đáp án : D .Giải thích :Nhôm dễ nhường 3 electron hóa trị ở lớp ngoài cùng nên có số oxi hóa + 3 trong những hợp chất → A đúng\ ( Z_ { Al } = 13 \ ). Cấu hình của Al là [ Ne ] 3 s23p1 → B đúngNhôm có mạng tinh thể lập phương tâm diên → C đúngAl thuộc ô thứ 13, chu kì 3 nhóm IIIA → D sai

Để trả lời được các câu hỏi liên quan tới nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic thì các em cần ghi nhớ các kiến thức sau:

Kiến thức cần ghi nhớ:

NHÔM ( Z = 13 ) :- Ô : 13 .- Cấu hình electron [ Ne ] 3 s23p1- Vị trí bảng tuần hoàn : chu kì 3, nhóm IIIA- Số oxi hóa : + 3 .- Mạng tinh thể : lập phương tâm diện .

*Tính chất vật lí

+ Kim loại trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt .+ Là sắt kẽm kim loại nhẹ, dẫn điện tốt ( gấp 3 lần Fe, và 2/3 lần Cu ) .

*Tính chất hóa học

– Tác dụng với phi kim ( tự bốc cháy trong khí clo ; khi đốt, bột nhôm cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tỏa nhiều nhiệt )- Tác dụng với H2O : Vật bằng nhôm không tan trong nước do có lớp màng Al2O3 bền vững và kiên cố bảo vệ. Khi phá bỏ lớp màng này thì Al khử được nước. Phản ứng nhanh gọn dừng lại do có lớp Al ( OH ) 3 ↓ bảo vệ. Thực tế trên mặt phẳng nhôm luôn chứa lớp oxit bền Al2O3 bảo vệ- Tác dụng với axit

+ Với HCl, H2SO4 loãng

+ Với HNO3, H2SO4 đặc

Trên đây là đáp án một số câu hỏi mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm, ngoài tài liệu giải hóa 9, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!