6

Top 20 một cuộn dây tự cảm có l=50mh mới nhất 2022

Học tập
Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề một cuộn dây tự cảm có l = 50 mh hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :
Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện ...

1. Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 29/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 81088 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại:a) Thời điểm ban đầu ứng với I = 0.Thời điểm mà I=2A.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: May 26, 2020 Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, … Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi …1 answer · Top answer: Xem câu trả lời từ VietJack…… xem ngay

Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện ...

2. Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện …

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 14/5/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 88200 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại thời điểm ban đầu ứng với I = 0.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định …… xem ngay

Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 - Sachbaitap ...

3. Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 – Sachbaitap …

 • Tác giả: sachbaitap.com

 • Ngày đăng: 11/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 99333 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11. Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với một cuộn dây dãn có độ tự cả 50 mH và một điện trở 20Ω…. xem ngay

Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc ... - Tuyensinh247.com

4. Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc … – Tuyensinh247.com

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 10/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 51695 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại thời điểm ban đầu ứng với I = 0.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 365123: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không …… xem ngay

Một cuộn thuần cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R ...

5. Một cuộn thuần cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R …

 • Tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 10/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 76364 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn thuần cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R = 20 Ω rồi nối vào một nguồn điện cósuất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Tốc độ

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Apr 14, 2020 Một cuộn thuần cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R = 20 Ω rồi nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong …2 answers · 2 votes: Đáp án: Giải thích các bước giải:… xem ngay

Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc ... - hoidapvietjack.com

6. Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 14/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 61546 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 21, 2020 Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 W, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong …1 answer · Top answer: Xem đáp án từ VietJack…… xem ngay

7. Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện …

 • Tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 27/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 86054 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 4, 2020 Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20 ôm, nối với một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không …

Một cuộn tự cảm có L=50mH cùng mắc nối tiếp với một điện ...

8. Một cuộn tự cảm có L=50mH cùng mắc nối tiếp với một điện …

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 28/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 80208 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L=50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại thời điểm mà I=2A?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một cuộn tự cảm có L=50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Rating: 4.5 · ‎4 votes1 answer · Top answer: A. 1000A/s… xem ngay

9. Một cuộn tự cảm L = 50mH và điện trở R = 20 nối vào nguồn …

 • Tác giả: kinhcan.vn

 • Ngày đăng: 2/2/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 70757 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 42/ Một cuộn tự cảm L = 50mH và điện trở R = 20 nối vào nguồn điện có sđđ 90V và điện trở trong r = 0. Tốc độ biến thiên của dao động tại thời điểm ban đầu ứng với cđ I = 0 là :. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 42/ Một cuộn tự cảm L = 50mH và điện trở R = 20 nối vào nguồn điện có sđđ 90V và điện trở trong r = 0. Tốc độ biến thiên của dao động tại thời điểm ban đầu …

Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V ...

10. Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V …

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 28/7/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 58032 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập Vật Lý 11: Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện trở. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với một cuộn dây dãn có độ tự cả 50 mH và một điện trở …… xem ngay

Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện ...

11. Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện …

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 24/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 81 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại thời điểm mà I = 2A?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90V, có điện trở trong không đáng kể. Rating: 4.5 · ‎6 votes1 answer · Top answer: Đáp án ATa có:e+etc=RI⇔e−L.ΔiΔt=RI⇒ΔiΔt=e−RILVới:e=90V L=0,05HR=20Ω I=2A ⇒ΔiΔt=e−RIL=90−20.20,05=1000A/s… xem ngay

Bài tập 3 Một cuộn tự cảm có L 50 m... | Xem lời giải tại QANDA

12. Bài tập 3 Một cuộn tự cảm có L 50 m… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai

 • Ngày đăng: 25/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 25724 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập 3. Một cuộn tự cảm có L =50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20 0, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại a) Thời điểm ban đầu ứng với 1=0 0. b) Thời điểm mà 1=2 A.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 3. Một cuộn tự cảm có L =50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20 0, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không …

13. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 …

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 3/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 32155 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 μF. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì dao động trong

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 μF. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì dao động trong…. xem ngay

Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có ...

14. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có …

 • Tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng: 30/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 81958 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH) và tụ có điện dung 5 $\left( \mu F \right)$. Điện áp cực đại trên tụ 12 (V). Tính giá trị điện áp hai bản tụ khi độ lớn cường độ dòng điện là $0,04\sqrt{5}$ (A). 4 (V). 8 (V). $4\sqrt{3}$ (V). $4\sqrt{2}$ (V). Ta có…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 1, 2021 Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH) và tụ có điện dung 5 $\left( \mu F \right)$.

Hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, vật lí lớp 11

15. Hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, vật lí lớp 11

 • Tác giả: mpc247.com

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 3562 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch có dòng điện biến thiên. Ví dụ về hiện tượng…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuộn dây trong thí nghiệm được gọi là cuộn cảm, hệ số tự cảm của cuộn dây kí … Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 Ω, …… xem ngay

[2021] Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một...

16. [2021] Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một…

 • Tác giả: qa.haylamdo.com

 • Ngày đăng: 26/4/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 36864 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20 Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại thời điểm mà I=2 A?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một cuộn tự cảm có L=50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R=20 Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể.1 answer · Top answer: A. 1000 A/s… xem ngay

17. Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L …

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 10/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 85436 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là Io = 0,?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là Io = 0,?… xem ngay

Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với ... - Hoc24

18. Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 12/6/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 64294 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 W, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V,…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 W, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V,…… xem ngay

Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và ...

19. Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và …

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 46730 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là  = 0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng  1,6. J thì cường độ dòng điện tức thời có độ lớn là ?  A 0,06A. B 0,10A. C 0,04A. D 0,08A. Giải thích:+ Năng lượng điện từ của mạch:   + Thay số: i= ± 0,06 (A)   Vậy đáp án đúng là A. 

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: = 0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6. img2 J thì cường độ dòng điện tức thời có độ lớn là ?… xem ngay

Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn ... - Công Thức Vật Lý

20. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn … – Công Thức Vật Lý

 • Tác giả: congthucvatly.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 89204 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung c=5uF. Nếu mạch có điện trở thuần 10^-2, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất tr Câu hỏi vật lý từ lớp 6 tới 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung c=5uF. Nếu mạch có điện trở thuần 10^-2, để duy trì …… xem ngay