articlewriting1 1

Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022 | https://noithatthachcaovn.com

Học tập

Top 1 ✅ Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-23 02:55:09 cùng với các chủ đề liên quan khác

✅ Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l

Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng c̠ủa̠ nhôm Ɩà 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng c̠ủa̠ nhômb) Tính trọng l

Hỏi :Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng c̠ủa̠ nhôm Ɩà 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng c̠ủa̠ nhômb) Tính trọng l

Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng c̠ủa̠ nhôm Ɩà 2700kg/m khối
a) Tính trọng lượng riêng c̠ủa̠ nhôm
b) Tính trọng lượng ѵà khối lượng c̠ủa̠ quả cầu nhôm

Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0 , 005 m khối , biết khối lượng riêng c ̠ ủa ̠ nhôm Ɩà 2700 kg / m khốia ) Tính khối lượng riêng c ̠ ủa ̠ nhômb ) Tính trọng lĐáp :nhanlinh:Đáp án :a . Trọng lượng riêng c ̠ ủa ̠ nhôm Ɩà :ADCT : d = D. 102700 x 10 = 27000 ( N / m³ )b . Trọng lượng quả cầu nhôm Ɩà :ADCT : P = d . V27000 x 0 , 005 = 135 ( N )Khối lượng quả cầu nhôm Ɩà :ADCT : m = D . V2700 x 0 , 005 = 13 , 5 ( kg )Đáp số : a. 27000 N / m³b . TL : 135 NKL : 13 , 5 kgGiải thích những bước giải :Đáp án :a . Trọng lượng riêng c ̠ ủa ̠ nhôm Ɩà :ADCT : d = D. 102700 x 10 = 27000 ( N / m³ )

b.Trọng lượng quả cầu nhôm Ɩà :

ADCT : P = d . V27000 x 0 , 005 = 135 ( N )Khối lượng quả cầu nhôm Ɩà :ADCT : m = D . V2700 x 0 , 005 = 13 , 5 ( kg )Đáp số : a. 27000 N / m³b . TL : 135 NKL : 13 , 5 kgGiải thích những bước giải :Đáp án :a . Trọng lượng riêng c ̠ ủa ̠ nhôm Ɩà :ADCT : d = D. 102700 x 10 = 27000 ( N / m³ )b . Trọng lượng quả cầu nhôm Ɩà :ADCT : P = d . V27000 x 0 , 005 = 135 ( N )Khối lượng quả cầu nhôm Ɩà :ADCT : m = D . V2700 x 0 , 005 = 13 , 5 ( kg )Đáp số : a. 27000 N / m³b . TL : 135 NKL : 13 , 5 kgGiải thích những bước giải :

 

nhanlinh : nhanlinh : nhanlinh :

Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng c̠ủa̠ nhôm Ɩà 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng c̠ủa̠ nhômb) Tính trọng l

Xem thêm : …

Vừa rồi, tụt.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng tụt.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một quả cầu bằng nhôm có thể tích bằng 0,005m khối, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m khốia) Tính trọng lượng riêng của nhômb) Tính trọng l nam 2022 bạn nhé.