articlewriting1 1

Tính tần số của một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình

Học tập
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos ( 20 πt – πx ), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. B. C. D. VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình \ ( u = Acos ( 20 \ pi t – \ pi x ) \ ) ( cm ), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 15 Hz .
B. 10 Hz .
C. 5 Hz
D. 20 Hz

Hướng dẫn

\ ( f = \ frac { \ omega } { 2 \ pi } = 10H z \ )
Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos ( 20 πt – πx ) ( cm ), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng :A. 15 HzB. 10 HzC. 5 HzD. 20 Hz

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos ( 20 πt – πx ) ( cm ), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 15 Hz

B. 10 Hz

C. 5 Hz

D. 20 Hz

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = A cos ( 20 π t – π x ) ( cm ), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng : A. 15 Hz B. 10 Hz C. 5 Hz D. 20 Hz Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình x = A cos ( 20 π t – π x ) với t tính bằng giây. Tần số của sóng này bằng

A. 20 Hz

B. 5Hz

C. 15Hz

D. 10Hz

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P. và Q. nằm trên sợi dây và cách nhau một khoảng chừng x. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos ( 20 πt – πx ) cm, với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 20 Hz

B. 20π Hz

C. 10π Hz

D. 10 Hz

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = A cos 20 π t − π x, với tính bằng s. Tần số của sóng này bằng A. 10 π Hz. B. 10 Hz C. 20 Hz. D. 20 π Hz. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox, phương trình giao động của một thành phần sóng là u = acos ( 20 πt – 0,1 πx ) ( trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s ). Tốc độ truyền sóng là :

A. 100 cm/s.

B. 200 cm/s.

C. 20π cm/s

D. 10π cm/s.

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 4cos(20πt – πx) cm (với x đo bằng cm; t đo bằng giây s). Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bước sóng là 2 cm

B. Tần số của sóng là 10 Hz

C. Tốc độ truyền sóng là 20 m/s

D. Biên độ của sóng là 4 cm

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5 cos ( 6 πt – πx ) ( cm ), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.

B. 60 m/s.

C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Một lá thép giao động với chu kì \ ( T = 80 ms \ ). Âm do nó phát ra là :Sóng cơ truyền được trong những thiên nhiên và môi trường :

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Ngọc Trâm
  • Start date Jul 10, 2021

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s. Tần số của sóng này bằng:
A. 15Hz B. 10Hz C. 5 Hz D. 20Hz

Video liên quan