articlewriting1 1

Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang: A. Rửa phèn B. Giảm độ chua của đất C. Hạn chế xói mòn D. Tăng bề dày lớp… – Hoc24

Học tập

1. Mục đích của làm ruộng bậc thang là :A.Giữ nước liên tục. B. Tăng bề dày lớp đất trồng .C.Hạn chế dòng nước chảy D. Khử chua cho đất

2. Trong các cách sắp xếp về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng từ kém đến tốt của đất, cách nào sau đây là đúng:

A. Đất cát, đất thịt, đất sét B.Đất thịt, đất cát, đất sétC. Đất sét, đất thịt, đất cát D.Đất sét, đất cát, đất thịt3. Loại phân bón có màu trắng, khi đốt trên lửa than có mùi khai, dễ hòa tan trong nước là phân :A. Kali. B. Lân C. Vôi D. Đạm3. Đất chua là đất có độ pHA. pH < 6,5 B. pH > 6,5 C. pH = 6,6 – 7,5 D.pH > 7,54. Biện pháp tái tạo bón vôi được vận dụng cho loại đất nàoA.Đất đồi dốc. B. Đất chua C. Đất phèn. D. Đất mặn5. Vai trò của trồng trọt ?A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người ; B. Thức ăn cho chăn nuôiC. Nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu D. Tất cả những đáp án trên .6. Một loại đất có tỉ lệ những loại hạt như sau : 85 % hạt cát, 10 % hạt limom, 5 % hạt sét. Vậy đất trên là :A. Đất cát B. Đất thịt C. Đất sét D.Đất thịt nhẹ7. Phân bón được chia thành mấy nhóm chính ?A. 6 ; B. 3 ; C. 5 D. 68. Người ta thường sử dụng cách bón lót so với phân :A. Phân hữu cơ B. Phân đạm C. Phân kali D. Tất cả những loại trên ;9. Đâu là điểm yếu kém của cách bón phân phun trên lá :A. Cây dễ sử dụng. B. Tiết kiệm phân bón

        C. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp .       D. Phân bón không bị  chuyển thành chất khó tan.

10. Loại phân bón khó hòa tan trong nước, có màu trắng xám như xi-măng là :A. Lân B. Vôi C. Đạm D.Phân rác11. Tỉ lệ % những hạt cát, limon, sét trong đất cho biết thành phần nào của đất :A. Lỏng B. Thành phần cơ giới. C. Thành phần hữu cơ D. Khí .12. Căn cứ vào hình thức bón, có mấy cách bón phân :A. 5 cách. B. 2 cách. C. 3 cách. D. 4 cáchTỰ LUẬNCâu 1 : Các loại đất sau đây cần được tái tạo như thế nào để nâng cao được độ phì nhiêu ?Loại đất Biện pháp tái tạoĐất chuaĐất bạc mầuCâu 2 : Vì sao đất chứa được nước và những chất dinh dưỡng ?Câu 3 : Đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hài hòa và hợp lý ?Câu 4. Giống cây xanh có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?Câu 5. Căn cứ vào thời kỳ bón phân người ta chia ra làm mấy cách bón ? Hãy kể tên ?

           Thế nào là bón lót, thế nào là bón thúc ?

Câu 6. Phân đạm hay phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?Câu 7. Nêu chiêu thức chọn tạo giống cây xanh .Câu 8. Phân bón là gì ? Bón phân vào đất có công dụng gì ?