articlewriting1 1

Mục tiêu, nguyên tắc và phương thức hoạt động chính của ASEAN

Học tập
Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp hoạt động giải trí chính của ASEANThứ tư, 22/08/2018, 11 : 001. Mục tiêu : 1.1. Tuyên bố Băng Cốc ( Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – 8/8/1967 ) – được coi là Tuyên bố khai sinh ra ASEAN – nêu rõ tôn chỉ và mục tiêu của Thương Hội là : “ Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính, văn minh xã hội và tăng trưởng văn hóa truyền thống trong khu vực trải qua những nỗ lực chung trên ý thức bình đẳng và hợp tác nhằm mục đích tăng …

1. Mục tiêu:

1.1. Tuyên bố Băng Cốc (Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – 8/8/1967) – được coi là Tuyên bố khai sinh ra ASEAN –  nêu rõ tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội là:

“ Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính, văn minh xã hội và tăng trưởng văn hóa truyền thống trong khu vực trải qua những nỗ lực chung trên niềm tin bình đẳng và hợp tác nhằm mục đích tăng cường cơ sở cho một hội đồng những nước Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng ; ”
i. Thúc đẩy tự do và không thay đổi khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp luật trong quan hệ giữa những nước trong vùng và tuân thủ những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc ;
ii. Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và trợ giúp lẫn nhau trong những yếu tố cần chăm sóc trên những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, khoa học kỹ thuật và hành chính ;
iii. Giúp đỡ lẫn nhau dưới những hình thức đào tạo và giảng dạy và cung ứng những phương tiện đi lại nghiên cứu và điều tra trong những nghành nghề dịch vụ giáo dục, trình độ, kỹ thuật và hành chính ;
iv. Cộng tác có hiệu suất cao hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và những ngành công nghiệp của nhau, lan rộng ra mậu dịch kể cả việc nghiên cứu và điều tra những yếu tố về kinh doanh sản phẩm & hàng hóa giữa những nước, cải tổ những phương tiện đi lại giao thông vận tải, liên lạc và nâng cao mức sống của nhân dân ;
v. Thúc đẩy việc điều tra và nghiên cứu về Khu vực Đông Nam Á ;
vi. Duy trì sự hợp tác ngặt nghèo cùng có lợi với những tổ chức triển khai quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục tiêu tựa như và tìm kiếm những phương pháp nhằm mục đích đạt đuợc một sự hợp tác ngặt nghèo hơn nữa giữa những tổ chức triển khai này .
1.2. Hiến chương ASEAN, văn kiện pháp lý quan trọng của ASEAN ( 15/12/2009 ) đã chứng minh và khẳng định lại những mục tiêu cơ bản trên, đồng thời bổ trợ thêm những mục tiêu mới cho tương thích với tình hình, đơn cử gồm 15 mục tiêu sau :
i. Duy trì và thôi thúc độc lập, bảo mật an ninh và không thay đổi và tăng cường hơn thế nữa những giá trị hướng tới độc lập trong khu vực ;
ii. Nâng cao năng lực tự cường khu vực trải qua tăng cường hợp tác chính trị, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính và văn hóa – xã hội ;
iii. Duy trì Khu vực Đông Nam Á là một Khu vực Không có Vũ khí Hạt nhân và những loại vũ khí tiêu diệt hàng loạt khác ;
iv. Đảm bảo rằng nhân dân và những Quốc gia thành viên ASEAN được sống độc lập với toàn quốc tế nói chung trong một thiên nhiên và môi trường công minh, dân chủ và hòa hợp ;
v. Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự không thay đổi, thịnh vượng, năng lực cạnh tranh đối đầu và link kinh tế tài chính cao, tạo thuận tiện cho thương mại và góp vốn đầu tư, gồm có sự trung chuyển tự do sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và dòng góp vốn đầu tư ; chuyển dời thuận tiện của những người kinh doanh, những người có trình độ cao, những người có năng lực và lực lượng lao động, và sự chu chuyển tự do hơn những dòng vốn ;
vi. Giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách tăng trưởng trong ASEAN trải qua hợp tác và trợ giúp lẫn nhau ;
vii. Tăng cường dân chủ, thôi thúc quản trị tốt và pháp quyền, thôi thúc và bảo vệ nhân quyền và những quyền tự do cơ bản, với sự tôn trọng thích đáng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những Quốc gia Thành viên ASEAN ;
viii. Đối phó hữu hiệu với tổng thể những mối rình rập đe dọa, những loại tội phạm xuyên vương quốc và những thử thách xuyên biên giới, tương thích với nguyên tắc bảo mật an ninh tổng lực ;
ix. Thúc đẩy tăng trưởng vững chắc nhằm mục đích bảo vệ môi trường tự nhiên khu vực, tính bền vững và kiên cố của những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống và chất lượng đời sống cao của người dân khu vực ;
x. Phát triển nguồn nhân lực trải qua hợp tác ngặt nghèo hơn trong nghành nghề dịch vụ giáo dục và huấn luyện và đào tạo lâu dài hơn, trong khoa học và công nghệ tiên tiến, để tăng cường quyền lực cho người dân ASEAN và thôi thúc Cộng đồng ASEAN ;
xi. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN trải qua việc tạo điều kiện kèm theo để họ tiếp cận bình đẳng những thời cơ về tăng trưởng con người, phúc lợi và công minh xã hội ;
xii. Tăng cường hợp tác tỏng việc kiến thiết xây dựng cho người dân ASEAN một thiên nhiên và môi trường bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh và không có ma túy ;

xiii. Thúc đẩy hình thành một ASEAN hướng về nhân dân, trong đó khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia và hưởng lợi từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN;

xiv. Thúc đẩy một truyền thống ASEAN trải qua việc nâng cao hơn nữa nhận thức về sự phong phú văn hóa truyền thống và những di sản của khu vực ; và
xv. Duy trì vai trò TT và dữ thế chủ động của ASEAN như là động lực chủ chốt trong quan hệ và hợp tác với những đối tác chiến lược bên ngoài trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp .
2. Các nguyên tắc và phương pháp hoạt động giải trí
2.1. Các nguyên tắc cơ bản :
Hiến chương ASEAN khẳng định chắc chắn lại những nguyên tắc cơ bản của ASEAN ( gồm 13 nguyên tắc ) về : Tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, truyền thống dân tộc bản địa ; Không xâm lược hoặc rình rập đe dọa sử dụng vũ lực ; xử lý tự do những tranh chấp ; không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau …, đồng thời bổ trợ 1 số ít nguyên tắc mới như : Tăng cường tham vấn về những yếu tố có tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chung của ASEAN ; Không tham gia vào bất kể hoạt động giải trí nào nhằm mục đích sử dụng chủ quyền lãnh thổ của một nước thành viên rình rập đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và không thay đổi kinh tế tài chính của những nước thành viên khác …
Cụ thể, Điều 2 Hiến chương ASEAN nêu rõ : ASEAN và những Quốc gia Thành viên hoạt động giải trí theo những Nguyên tắc dưới đây :
i ) Tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và truyền thống dân tộc bản địa của toàn bộ những Quốc gia thành viên ;
ii ) Cùng cam kết và san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm tập thể trong việc thôi thúc độc lập, bảo mật an ninh và thịnh vượng ở khu vực ;
iii ) Không xâm lược, sử dụng hoặc rình rập đe dọa sử dụng vũ lực hay những hành vi khác dưới bất kỳ hình thức nào trái với pháp luật quốc tế ;
iv ) Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp tự do ;
v ) Không can thiệp vào việc làm nội bộ của những Quốc gia thành viên ASEAN ;
vi ) Tôn trọng quyền của những Quốc gia Thành viên được quyết định hành động vận mệnh của mình mà không có sự can thiệp, lật đổ và áp đặt từ bên ngoài ;
vii ) Tăng cường tham vấn về những yếu tố có ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến quyền lợi chung của ASEAN ;
viii ) Tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, những nguyên tắc của nền dân chủ và cơ quan chính phủ hợp hiến ;
ix ) Tôn trọng những quyền tự do cơ bản, thôi thúc và bảo vệ nhân quyền, và tăng nhanh công minh xã hội ;
x ) Đề cao Hiến chương Liên Hiệp Quốc và pháp luật quốc tế gồm có cả luật nhân đạo quốc tế mà những Quốc gia Thành viên đã tham gia ;
xi ) Không tham gia vào bất kể một chủ trương hay hoạt động giải trí nào, kể cả việc sử dụng chủ quyền lãnh thổ của một nước, do bất kể một Quốc gia Thành viên ASEAN hay ngoài ASEAN hoặc đối tượng người dùng không phải là vương quốc thực thi, rình rập đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ hay sự không thay đổi chính trị và kinh tế tài chính của những Quốc gia Thành viên ASEAN ;
xii ) Tôn trọng sự độc lạ về văn hóa truyền thống, ngôn từ và tôn giáo của người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh vấn đề những giá trị chung trên ý thức thống nhất trong phong phú ;
xiii ) Giữ vững vai trò TT của ASEAN trong những quan hệ về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội với bên ngoài, đồng thời vẫn duy trì tính dữ thế chủ động, hướng ra bên ngoài, thu nạp và không phân biệt đối xử ; và
xiv ) Tuân thủ những nguyên tắc thương mại đa biên và những chính sách dựa trên luật lệ của ASEAN nhằm mục đích tiến hành có hiệu suất cao những cam kết kinh tế tài chính, và giảm dần, tiến tới vô hiệu trọn vẹn những rào cản so với link kinh tế tài chính khu vực, trong một nền kinh tế tài chính do thị trường thôi thúc .

2.2. Các phương thức hoạt động:

i ) Phương thức ra quyết định hành động : Tham vấn và Đồng thuận ( consultation và concensus ) – Mọi yếu tố của ASEAN đều phải tham vấn tổng thể những nước thành viên ASEAN và quyết định hành động chỉ được trải qua khi toàn bộ những nước thành viên đều nhất trí hoặc không phản đối. Phương thức này đã được vận dụng vĩnh viễn và trở thành một nguyên tắc “ bất thành văn ” được những nước tôn trọng .
ii ) Nguyên tắc trong quan hệ với những đối tác chiến lược : trong tiến hành quan hệ đối ngoại của ASEAN, những vương quốc Thành viên sẽ phối hợp và nỗ lực thiết kế xây dựng lập trường chung cũng như thực thi những hoạt động giải trí chung trên cơ sở thống nhất và đoàn kết, tuân thủ những mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương ( theo Điều 41 Hiến chương ASEAN ) .
iii ) Tiệm tiến và tự do với toàn bộ những bên : hợp tác khu vực phải được thực thi từng bước, bảo vệ tương thích với quyền lợi, năng lực của những nước và toàn bộ đều hoàn toàn có thể tham gia, góp phần, không thành viên nào bị “ bỏ lại ”. Điều này xuất phát từ thực tiễn rất phong phú ở khu vực ; những nước khác nhau về chính sách chính trị – xã hội, trình độ tăng trưởng, điều kiện kèm theo văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang …