articlewriting1 1

Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của cách mạng tháng Mười là

Học tập

Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới .Nội dung chính

 • Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
 • Mục lục
 • Hoàn cảnh ra đờiSửa đổi
 • Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
 • Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc Lần 2 có lời giải chi tiết
 • Video liên quan

B. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án chính xác

C. Chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại .

D. Chuyển từ cách mạng tư sản kiểu cũ sang cách mạng vô sản .

Xem lời giải

Mục lục

 • 1 Hoàn cảnh sinh ra
 • 2 Nội dung
 • 3 Ý nghĩa
 • 4 Chú thích

Hoàn cảnh ra đờiSửa đổi

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở Nga : hai chính quyền sở tại cùng sống sót, một là chính phủ nước nhà lâm thời của giai cấp tư sản, một là Xô viết những đại biểu công nhân và binh sĩ vô sản. Cả hai chính quyền sở tại này đều đại diện thay mặt cho quyền lợi của những giai cấp khác nhau nên không hề cung sống sót lâu dài hơn. Điều đó thôi thúc Lenin và Đảng Bolshevik phải triển khai một cuộc cách mạng làm đổi khác tận gốc đời sống chính trị nước Nga .Ngày 4 tháng 4 năm 1917, Lenin đã đến Petrograd trình diễn trước Trung ương Đảng Bolshevik một bản báo cáo giải trình. Đó chính là bản Luận cương tháng Tư nổi tiếng [ 3 ] .

Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A .chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B .chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN

C .chuyển từ bãi công chính trị sang tổng bãi công

D .chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại

Đáp án và lời giải

Đáp án :B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc Lần 2 có lời giải chi tiết

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Nội dung nào sau đây khởi đầu cho thời kì lịch sử vẻ vang quốc tế văn minh ?
  1 Sự thành lập Công xã Pari .
  2 Cách mạng Nga 1905 – 1907 .
  3 Cách mạng tháng Mười Nga thành công xuất sắc năm 1917

  4 Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc năm 1918

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Video liên quan