articlewriting1 1

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl | Cân bằng phương trình hóa học | Phương trình hóa học

Học tập

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

    ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Điều kiện thường

Cách thực hiện phản ứng

– nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ZnCl2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có kết tủa trắng Open .

Bạn có biết

– Nếu NaOH dư, kết tủa Zn ( OH ) 2 sẽ tan theo PTHH
2N aOH + Zn ( OH ) 2 ↓ → Na2ZnO2 ( dd ) + 2H2 O
– Các dung dịch muối kẽm khác cũng có phản ứng với NaOH tựa như ZnCl2 .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Hiện tượng thu được khi nhỏ từ từ NaOH đến dư vào dung dịch ZnCl2 là
A. có kết tủa keo trắng Open .
B. Open kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan .
C. Open kết tủa nâu đỏ .
D. Không có hiện tượng kỳ lạ gì .

Hướng dẫn giải

ZnCl2 + 2N aOH → Zn ( OH ) 2 ↓ + 2N aCl
NaOH dư, kết tủa Zn ( OH ) 2 tan theo PTHH : 2N aOH + Zn ( OH ) 2 ↓ → Na2ZnO2 ( dd ) + 2H2 O

Đáp án B.

Quảng cáo

Ví dụ 2:

Cho V lít dung dịch NaOH 0,1 M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl2 0,1 M thu được 1,485 g kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là
A. 1 lít B. 0,5 lít C. 0,3 lít D. 0,7 lít

Hướng dẫn giải

Ta có : nZn2 + = 0,02 mol ; n ↓ = 0,015 mol
Do n ↓ < nZn2 + mà cần tính giá trị nhỏ nhất của V có nghĩa là cần tính số mol nhỏ nhất của OH - . Vậy nOH - = 2. n ↓ = 0,03 mol nên V = 0,3 lít .

Đáp án C.

Ví dụ 3:

Cho V lít dung dịch NaOH 0,1 M vào cốc chứa 400 ml dung dịch ZnCl2 0,1 M thu được 2,97 g kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,6 lít và 1 lít B. 0,6 lít và 0,15 lít C. 0,45 lít và 1 lít D. 0,5 lít và 1 lít

Hướng dẫn giải

Ta có : nZn2 + = 0,04 mol ; n ↓ = 0,03 mol do n ↓ < nZn2 + nên có 2 năng lực : + Khả năng 1 : Nếu nZn2 + dư thì nOH - = 2. n ↓ = 0,06 mol. Vậy V = 0,6 lít . + Khả năng 2 : Nếu nZn2 + hết thì nOH - = 4. nZn2 + - 2. n ↓ = 0,1 mol. Vậy V = 1 lít .

Đáp án A.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác