articlewriting1 1

[ĐÚNG] Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ: – Top Tài Liệu

Tin tức tổng hợp

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ: ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:
A. Đường tâm
B. Đường kích thước, đường gióng
C. Đường bao khuất
D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải :

đáp án đúng : A
Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm

Kiến thức tham khảo

Khái niệm, các thuộc tính cơ bản của đường nét

1. Khái niệm về đường nét
– Đường nét là tập hợp của nhiều điểm trong chuyển động, là ngôn ngữ cơ bản của nghệ thuật tạo hình. Có nhiều loại đường, đường
thẳng, đường gấp khúc, đường cong, đường tròn, đường xoắn ốc.
– Đường bao giờ cũng chỉ ra một phương hướng nhất định và chúng gợi nên nhiều cảm xúc thẩm mỹ khác nhau cho những bức vẽ
tranh chân dung đẹp
Nét thể hiện độ to nhỏ, dài ngắn, dày mỏng do đường vạch ra
– Trong nghệ thuật tạo hình, khái niệm đường nét thường song hành với nhau, muốn tạo nét phải có đường, đường nét sẽ tạo ra các
đối tượng của nghệ thuật tạo hình trong không gian và trên mặt phẳng
– Ta thấy những đường thẳng đứng và những đường nằm ngang tạo ra sự ổn định, chác chắn và tĩnh. Những đường xiên tạo ra cảm
giác nghiêng ngả, bấp bênh, không ổn định, cũng có đường nghêng lại tạo cảm giác lung linh, xao động và gần gũi
– Đường gắn với phương và hướng. Nét gắn với đặc điểm nhận dạng bằng nét. Cần diễn đạt sự vật có tính chất tương phản ta có các
từ về nét: nét thanh- nét thô-nét đậm- nét mềm- nét cứng- nét gai góc…
– Dùng đường nét có thể diễn tả được hình dáng, cấu trúc, trạng thái của một người, một vật hay một phong cảnh nào đó. ngoài ra,
đường nét còn góp phần diễn tả tình cảm, tính cách của nhân vật.
2. Các thuộc tính của đường nét:
– Ngắn (short) – dài (long)
– Dầy (thick) – mảnh (thin)
– Đậm (bold) – nhạt (delicate)
– Thẳng (straight) – cong (curved)
– Gấp khúc (zigzag) – uốn lượn (wavy, curly)
– Liền lạc (smooth) – đứt khúc (broken, Dotted line)
– Nét đều (regular) – nét vuốt (changing)
– Có hướng – vô hướng

Các loại nét vẽ và quy tắc vẽ nét

1. Các loại nét thường dùng:

– Nét liền đậm : Dùng để vẽ đường bao thấy .
– Nét liền mảnh : Dùng để vẽ đường giống, đường kích cỡ, đường đáy ren, đường gạch gạch trên mặt phẳng cắt .
– Nét đứt : Dùng để vẽ đường bao khuất .
– Nét lượng : Dùng để vẽ đường số lượng giới hạn phần bị cắt. Đường phân làn giữa hình chiếu và hình cắt .
– Nét chấm gạch mảnh : Dùng để vẽ đường tâm, trục .

2. Qui Tắc vẽ Nét

– Khi hai hay nhiều nét khác loại trùng nhau thì theo thứ tự ưu tiên sau : Nét liền đậm, nét đứt, nét chấm gạch mảnh .
– Khi vẽ nét chấm gạch mảnh, cần vẽ sao cho nó khởi đầu và kết thúc bằng nét gạch, nét gạch này được vượt khỏi đường bao thấy một đoạn từ 3 đến 5 lần độ rộng của nét đậm. Ở tâm đường tròn phải vẽ hai nét gạch cắt nhau rõ ràng. Nếu đường tròn nhỏ hơn ( d < 12 mm ) thì chỉ cần vạch hai nét liền mảnh làm đường tâm . – Nét liền đậm và nét đứt thẳng hàng thì chổ tiếp nối đuôi nhau vẽ hở ; những trường hợp khác những nét cắt nhau cần vẽ chạm vào nhau .